👈 فروشگاه فایل 👉

سمینار نساجی بررسی نفوذپذیری كالای نساجی در مقابل هوا

ارتباط با ما

... دانلود ...

سمینار نساجی بررسی نفوذپذیری كالای نساجی در مقابل هوا

سمینار نساجی بررسی نفوذپذیری كالای نساجی در مقابل هوا

سمینار نساجی بررسی نفوذپذیری كالای نساجی در مقابل هوا

چکیده: 

نفوذ پذیری هوا در یک کالای نساجی همواره به عنوان یک پارامتر مهم مورد بحث می باشد که بررسی آن و در نهایت بافت پارچه بر اساس تاثیراتی که دمیدن هوا بر روی آن می گذارد سبب تولید کالایی می شود که بتواند بیشترین راحتی و راندمان را از این دیدگاه داشته باشد. در این سمینار سعی شده است تا ابتدا مفهوم نفوذ پذیری و تعاریف وابسته به آن بیان گردد و همچنین شرایط استاندارد جهت اندازه گیری این پدیده معرفی شود.

یک روش محاسباتی عددی جهت بدست آوردن نفوذپذیری کالا در مقابل هوا به همراه مدلهای سه بعدی در فصل دوم معرفی می شود و در واقع اثرات هوای دمیده شده به بافت پارچه از دیدگاه های مختلف بررسی خواهد شد. 

همچنین تخلخل و نفوذپذیری به طور مفصل در پارچه های دو لایه بررسی خواهد شد و در نهایت نگاه مختصری به یکی از مطرح ترین دستگاه های سنجش نفوذپذیری هوا یعنی دستگاه فرزیر خواهد شد. 

مقدمه 

هر نوع البسه و کلا کالایی که در صنعت نساجی و صنایع وابسته به آن ساخته می شود دارای یک نفوذپذیری برای مواد مختلف می باشد مثل آب، انواع مایعات و محلولها، هوا گرد و غبار که نفوذ یا عدم نفوذ این مواد از آن می تواند بسته به نوع کاربرد آن مهم باشد. 

نفوذ یا عدم نفوذ هوا به کالا از مهمترین آنها می باشد به عنوان مثال در چترهای نجات کمترین نفوذ هوا باعث حصول بیشترین راندمان در پایین آمدن چترباز می شود، در بادگیر ورزشی میزان نفوذ هوا باید به گونه ای باشد که علاوه بر عدم نفوذ باد به داخل آن همچنین از گرم شدن بیش از حد استفاده کننده از آن جلوگیری کند پس باید مقداری هم هوا را عبور دهد. بنابراین ملاحظه می شود که نفوذپذیری هوا به کالا مستلزم بررسی های مختلفی می باشد که در این سمینار به آن پرداخته خواهد شد. 

فصل اول: کلیات 

1-1- هدف

هدف از این سمینار تعریف کردن مفهوم نفوذپذیری هوا به یک کالای نساجی و ارائه روش یا روشهایی جهت برآورد آن می باشد. بدست آوردن این نفوذپذیری به عنوان مثال در یک بادگیر ورزشی باعث می شود که سازنده این منسوج بتواند با مقایسه نفوذپذیری هوا در کالای خود با استانداردهای موجود راحتی و راندمان مناسب را برای منسوجی که می خواهد تولید کند، بوجود آورد. به عنوان مثال میزان نفوذ هوای تازه به داخل منسوج و یا بالعکس می تواند باعث تنظیم دمای بدن استفاده کننده از آن لباس شود و آن را در محدوده ایده آل نگاه دارد. 

2-1- تعاریف 

نفوذپذیری 

سرعت جریانی از هواست که تحت شرایط مشخص بطور عمودی از میان آزمونه می گذرد و این شرایط عبارت است از سطح آزمونه، افت فشار و زمان. 

درجه عبور هوا: 

عبارت است از سرعت عبور هوا از پارچه که در اثر ایجاد اختلاف فشار هوا در دو طرف پارچه بوجود می آید.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت فصل سوم کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه پارسائیان و اعرابی تحقیق کاهش و کنترل آلاینده های نیروگاهی تحقیق مشکلات ساختار اداری در ایران تحقیق جامعه مدنی در نظام سیاسی طراحی هتل ها و روند توسعه آن