👈 فروشگاه فایل 👉

مقالةآشنایی با سیالات در علم مكانیك سیالات

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقالةآشنایی با سیالات در علم مكانیك سیالات

مقالةآشنایی با سیالات در علم مكانیك سیالات

مقالةآشنایی با سیالات در علم مكانیك سیالات

فهرست:

معرفی علم مكانیك سیالات

تاریخچه

سیالات

استاتیك سیالات

جریان با سطح آزاد

مكانیك سیالات محاسباتی

سیال در علم مكانیكی

مواد بینگهام

انواع سیالات

حركات انواع سیالات

تغییر فشار در یک سیال

تغییر فشار با ارتفاع در یک سیال استاتیک تراکم‌پذیر

دینامیك سیالات

مشخصه‌های جریان

خط جریان

حجم كنترل

معادله برنولی

معرفی علم مكانیك سیالات

مکانیک شاره‌ها یا مکانیک سیالات یکی از شاخه های مکانیک محیط‌های پیوسته است. مکانیک سیالات هم با همان اصول مربوط به مکانیک جامدات آغاز می‌شود، ولی آن‌چه که سر انجام آن دو را از هم متمایز می‌سازد، این است که سیالات بر خلاف جامدات قادر به تحمل تنش برشی نیست. با دانستن این مسئله می‌توان معادله‌هایی را برای تحلیل حرکت این مواد طرح‌ریزی کرد. به جز چند اصل اساسی مکانیک سیالات، بقیهٔ اصل‌های آن به صورت تجربی استخراج و استفاده می‌شود.

با توجه به این که استاتیک و تحرک شاره‌ها در طبیعت ، صنعت و زندگی روزمره انسان کاربرد فراوان دارد، لذا دانشمندان آزمایشهای گسترده و اغلب مبتکرانه را در این زمینه ترتیب می‌‌دهند. این آزمایشها بیشتر کاربرد صنعتی دارند و همین امر سبب ایجاد علمی ‌به نام مکانیک سیالات شده است. لازم به ذکر است که مکانیک سیالات محاسباتی ، در صنایع هوایی و ساخت سفینه‌های فضایی کاربرد دارد، به همین دلیل نیاز به تحقیقات و پژوهشهای علمی ‌و عملی در مکانیک سیالات وجود دارد.

تاریخچه

 تا اوایل قرن بیستم مطالعه سیالات را اساسا دو گروه هیدرولیک‌دانان و ریاضیدانان، انجام می‌‌دادند. هیدرولیک‌دانان به صورت تجربی کار می‌‌کردند، در حالی که ریاضیدانان توجه خود را بر روشهای تحلیلی متمرکز کرده بودند. آزمایشهای وسیع و اغلب مبتکرانه گروه اول اطلاعات زیاد و ارزشمندی را در اختیار مهندس کاربردی آن روز قرار می‌‌داد. البته به علت عدم تعمیم یک نظریه کارآمد این نتایج دارای ارزش محدودی بودند. ریاضیدانان نیز با غفلت از اطلاعات تجربی مفروضات آن چنان ساده‌ای را در نظر می‌‌گرفتند که نتایج آنها گاه بطور کامل با واقعیت مغایرت داشت.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود ترجمه مقاله خالص سازی (تخلیص) DNA از سلولهای زنده تدوین استراتژی- مجموعه اول مقالات مقاله حكومت اسلامی و انحرافات اجتماعی مقاله آشنایی با انواع ویروس و هكرها (IT) پژوهش شناسایی و اجرای احكام و داوری خارجی در ایران