👈 فروشگاه فایل 👉

پژوهش آزمایش انتقال دوجانبه

ارتباط با ما

... دانلود ...

پژوهش آزمایش انتقال دوجانبه

پژوهش آزمایش انتقال دوجانبه

پژوهش آزمایش انتقال دوجانبه

چكیده تحقیق:

آزمایش در مورد انتقال دوجانبه می باشد كه می خواهیم بدانیم اطلاعاتی كه از طریق یك نمیكره دریافت می گردد به نیمكره دیگر منتقل می شود یا خیر؟ آزمایش در 12 مرحله و با استفاده از یك آینه انتقال دو جانبه و یك كنتور برای ثبت زمان و خطاها صورت می پذیرد. آزمودنی برای آزمایش باید مراحل اول و آخر (1 و 12) را با  دست غیر ماهر و مراحل دیگر را با دست ماهر انجام دهد، بدین صورت كه جلوی آینه یك صفحه ستاره ای 6 وجهی قرار داد و آزمودنی باید تصویر آنرا از روی صفحه پوشانندة ستاره، در آینه ببیند و قلم فلزی را كه به كنتور متصل شده است را در داخل مسیر ستاره ای شكل طی كند. البته جهت حركت مراحل 1 و 12 باید برخلاف 10 مرحله دیگر باشد.

پژوهش از نوع مطالعه موردی می باشد كه نمونة ما یك آزمودنی پسر با سن 21 سال بوده است . پس از بررسی نتایج كار و با توجه به نمودارها می توان نتیجه گرفت  كه آزمودنی هر چه به مراحل پایانی نزدیكتر شده. از تعداد خطاهایش كاسته شده است. به گونه‌ای كه در مرحله 1 كه 228 خطا مرتكب شد، در مرحله 12 این تعداد به 45 خطا رسیده است پس این فرضیه كه بر اثر تكرار و تمرین اطلاعات از یك نیمكره به نیمكره دیگر منتقل می شود تأیید شد.

مقدمه:

مغز ما از دو نیمكره تشكیل شده است: نیمكره راست و نیمكره چپ. با آنكه دو نیمكره مغز ظاهراً قرینه یكدیگرند برخی تفاوت های ساختمانی و عملی بین آنها وجود دارد. جسم پینه ای ( رابط پینه ای) با صدها میلیون تار عصبی باعث مبادله دایمی اطلاعات بین دو نمیكره مغز و هماهنگی بین آنها می گردد.

...

ادبیات تحقیق:

مخ: مخ آدمی بیش از مخ هر جانور دیگری پیشرفت كرده است لایه بیرونی آن قشر مخ نام دارد. قشر مخ ( Cortex، كه غالبا فقط قشر خوانده می شود) مغزی كه در آزمایشگاه نگهداری شده خاكستری رنگ به نظر می رسد زیرا قشر مخ بیشتر از جسم یافته های عصبی و رشته های بدون میلین تشكیل شده است و اصطلاح ماده خاكستری هم به همین معنی اشاره دارد. بخش زیرین قشر مخ، یا درون آن ، عمدتاً از آكسون های میلین دار تشكیل یافته و سفید رنگ است.

...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت فیزیولوژی خستگی در ورزش پاورپوینت مدیریت سیلاب در ژاپن پاورپوینت آنالیز و طراحی پی های سطحی 19 اسلاید مطالعات طرح جامع فرودگاه رامسر 13 مقاله تحقیقی برای رشته های مدیریت 2