👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله سیستم اطلاعاتی نیروی كار بهداشتی كنیا - مدل تأثیر بر سیاست استراتژیك منابع انسانی و برنامه ریزی و مدیریت

ارتباط با ما

... دانلود ...

ترجمه مقاله سیستم اطلاعاتی نیروی كار بهداشتی كنیا - مدل تأثیر بر سیاست استراتژیك منابع انسانی و برنامه ریزی و مدیریت

ترجمه مقاله سیستم اطلاعاتی نیروی كار بهداشتی كنیا مدل تأثیر بر سیاست استراتژیك منابع انسانی و برنامه ریزی و مدیریت

ترجمه مقاله سیستم اطلاعاتی نیروی كار بهداشتی كنیا : مدل تأثیر بر سیاست استراتژیك منابع انسانی و برنامه ریزی و مدیریت

سیستم اطلاعاتی نیروی كار بهداشتی كنیا : مدل تأثیر بر سیاست استراتژیك منابع انسانی و برنامه ریزی و مدیریت - 2013

 

Kenya’s Health Work force Information System : A model of impact on strategic human resources policy, planning and management

 

چكیده :

كشور ها در سراسر جهان با كمبود كاركنانی خوب و عدم تعادل در مهارتها مواجه هستند. سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی (HRIS)  به منظور نظارت و رسیدگی  مسائل نیروی كار سیستم بهداشت استفاده می شود , اما درك جهانی از این سیستم های در حداقل بوده و اطلاعات پایه در مورد دامنه و توانایی آن محدود است. سیستم اطلاعات نیروی كار بهداشت كنیا (KHWIS) , قابل تشخیص به عنوان یك مثال امیدوار كننده از عملكرد HRIS می باشد. هدف این مقاله این است كه داده های KHWIS را در سیاست منابع انسانی و برنامه ریزی و مدیریت بررسی كند. مواد و روش كار شامل منابعی برای مطالعه در رابطه با پزشكی كنیا (MOMS)  و وزارت بهداشت (MOPHS)  و گروه پرستاری در (MOMS)   سن بازنشس, شورای پرستاری كنیا و انجمن پزشكان ,  دندان پزشكان كنیا و تكنسینهای آزمایشگاهی و داروسازهای كنیا می باشد. علاوه براین , داده های كمی استخراج شده پایگاههای داده KHWIS استخراج شده است. سیاست پزشكان در بحث درمان  از MOMS  وMPHS توسط وب سایتهایی بازیابی شده و بررسی برای ارزیابی اینكه آیا آنها هر گونه تغییر در سیاست را در توسط داده های KHWIS انجام می دهند بوجود می آید. یافته های این تحقیق نشان می دهد كه نظارت دولت كنیا بر روی نیروی كار سلامت با استفاده از KWPS تحت تأثیر سیاست و  مقررات و مدیریت ارائه شده است. تغییرات سیاست شامل گسترش سن بازنشستگی اجباری كشور كنیا در 55 تا 60 سال بوده است. داده های بازیابی شده از استاد KHWIS افزایش رضایت پرستاران حرفه ای و ماماها وپزشكان و دندان پزشكان را نشان می دهد كه یك انطباق بهبود دهنده را نشان می دهد. بررسی پرونده ها نیز براساس KHWIS بوده است. با این ها , اسناد خاص اشاره به KHWIS به عنوان بهبودی در دسترس منابع انسانی برای اطلاعات سلامت با توجه به برنامه ریزی نیروی كار و مدیریت و توسعه است.

كلمات كلیدی :

انوفورماتیك پرستاری

انفورماتیك پزشكی

اطلاعات منابع انسانی

سیستم HRIS

منابع انسانی برای سلامت (HRH)

نظارت نیروی كار

بهداشت جهانی

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت کاربرد فناوری نانو در بسته بندی غذا دانلود تحقیق سیاست تقسیم سود و سود سهام (تصمیم گیری در مسائل مالی) طرح توجیهی استفاده از ضایعات صنایع لاستیک سازی در صنعت ساختمان پایان نامه بزه گرایی نوجوانان پایان نامه آسیب پذیریهای امنیتی آی پی ورژن 6