👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری حق فسخ و انفساخ عقد وکالت

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری حق فسخ و انفساخ عقد وکالت

مبانی نظری آثار و احکام (حق) فسخ و انفساخ عقد وکالت

مبانی نظری آثار و احکام (حق) فسخ و انفساخ عقد وکالت

مشخصات محصول:

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

خلاصه ای از کار:

مبحث چهارم: آثار و احکام (حق) فسخ و انفساخ عقد وکالت 

آیا ماهیت جایز بودن عقد وکالت و امکان فسخ آن از سوی هر یک از طرفین، در هر زمان که تشخیص دهد، خللی به حقوق دیگری وارد نمی‌کند؟ آیا تحدید اراده طرفین در مورد اعمال حق فسخ می‌تواند ماهیت عقد وکالت را از جواز به لزوم تغییر دهد؟ آیا می‌توان این حق فسخ………….

....................

گفتار اول: آثار و احکام (حق) فسخ عقد وکالت

1. عزل وکیل

امکان عزل وکیل به دو صورت صریح و ضمنی قابل‌اعمال و تصور است:

1-1. عزل  ضمنی

..................

1-2. عزل صریح

.....................

2. استعفای وکیل

استعفای وکیل، عزل کردن خود از وکالت است. به‌تبع جایز بودن عقد وکالت، وکیل (مانند موکل) هر وقت بخواهد می‌تواند استعفا دهد.  به نفس استعفا،  وکالت منحل می‌شود. خواه موکل اطلاع یابد یا نه و برخلاف عزل که آگاهی یا عدم آگاهی وکیل مؤثر بر اقدامات بعدی اوست.[1]

..................

2-1. مقایسه آثار استعفا و عزل

................

2-1-1. اعمال حقوقی وکیل بعد از عزل توسط موکل

................

  2-1-1-1. وکیل از عزل آگاه نبوده

.................

2-1-1-2. وکیل از عزل خودآگاه بوده

..................

2-1-2. اعمال حقوقی وکیل بعد از استعفا

...................

3. اجرت وکیل در اثر فسخ عقد وکالت

.................

گفتار دوم: آثار و احکام انفساخ عقد وکالت

.................

1. موت وکیل یا موکل

..................

1-1. موت وکیل یا موکل در وکالت بلا عزل

.....................

1-2. موت وکیل اول در وکالت توکیل

.................

2. جنون وکیل یا موکل

....................

2-1. تأثیر آگاهی وکیل به موت یا جنون موکل

...............

3. حجر و اغماء یکی از طرفین

................

4. از بین رفتن متعلق وکالت

.................

5. پایان مدت وکالت

..................

6. اجرت وکیل در اثر فسخ عقد وکالت

...................

 

  فهرست منابع

الف. منابع فقهی - حقوقی

قرآن کریم.

نهج البلاغه.

ابن اثیر، مبارك بن محمد. النهایة فی غریب الحدیث و الأثر. ج 3، قم: مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، چاپ اول، (بی تا).

اصفهانى، محمد تقى (مجلسى اول). روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه. ج 5، حسین موسوى كرمانى، قم: مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبور، چاپ دوم، (1406 ه‍ ق).

ابن ادریس حلی، محمد. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی. ج 2 و 3، قم: دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، (1410 ه­ق).

....................................

.....................................

...................................

 

 

[1]. روح‌الله موسوی خمینی، همان، ج‏2، ص 49؛ جلال‌الدین مدنی، همان، صص 186 و 187

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت الکترونیک قدرت ارزیابی عملکرد شرکت از طریق کیفیت سود مقاله واژة اصلاحات پایان نامه بررسی رابطه تك فرزندی با اختلالات رفتاری 7 مقاله حسابداری 2