👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله نقد و تحلیل روان شناختانه راهکارهای امر به معروف و نهی از منکر در آثار سعدی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله نقد و تحلیل روان شناختانه راهکارهای امر به معروف و نهی از منکر در آثار سعدی

مقاله نقد و تحلیل روان شناختانه راهکارهای امر به معروف و نهی از منکر در آثار سعدی

نقد و تحلیل روان شناختانه ی راه کارهای امر به معروف و نهی از منکر در آثار سعدی

چکیده

     اصل مهم «امر به معروف و نهی از منکر» که جزو فروع دین است, از جمله راه کارهای پر اهمیتی است که  ریشه درکتاب وحی دارد و درسنت وسیرت و حدیث پیامبر(ص) و معصومین(ع) و گفتار و رفتار عالمان, بزرگان و اندیشمندان دینی دارای جایگاه ممتاز و ویژه ای  است.انعکاس این ویژگی در آثار بزرگان  ادب نیزگاه در حدّ بسیار عالی و  درخشان به شکل هنری و موثر تجلّی یافته است. از این حیث , آثار سعدی, به ویژه بوستان, گلستان و قصاید, جایگاهی بسیار بلند منظر دارد. در این نوشته سعی نگارنده بر آن بوده است که با رویکردی روان شناختانه به نقد  و تحلیلِ توصیفیِ راه کارهایِ امر به معروف  و نهیِ از منکر فردی و گروهی در آثار سعدی بپردازد.

کلید وازه ها: 1-امربه معروف و نهی از منکر(فردی وگروهی)2 -افراد,طبقات اجتماعی؛حاکمان3- راه کارها4- بوستان ,گلستان , قصاید سعدی5- تحلیل روان شناختانه

...

6-    نتیجه گیری

    امر به معروف و نهی از منکر که از فروع دین به شمار می رود,دارای جایگاه بسیار برجسته ای در جامعه ی دینی است.چنان که در مقاله نشان داده شد, شیوه ی امر و نهی در جوامع اسلامی به دو صورت فردی وگروهی یا سازماندهی شده  -که اغلب به وسیله گروه حاکمیت صورت می پذیرد- انجام می گیرد. در این نوشته نگارنده به هر دو جنبه ی امر و نهی با رویکردی روان شناختانه در آثار سعدی- تنها با ارائه ی نمونه هایی چند ودر حوصله ی یک مقاله-  توجه داشته است. سعدی  را می توان شاعر امر و نهی نامید. پس زمینه ی ذهن سعدی, جهان بینی دینی و تشرّع و التزام به شریعت است. شیوه ی شاعر در موعظه و وعظ, امر و نهی اگرچه گاه تند و تحکّم آمیز است اما بیش تر به صورت ارشادی و با لحن ملایم و مهربانانه است. این لحن پدرانه و مشفقانه با راه کاری کارآمد و موثّر در سراسر آثار سعدی. ....

👇محصولات تصادفی👇

بررسی جرایم مهم شهرستان كهگیلویه در سال 1387 - 166 ص پرسشنامه رهبری ترجمه مقاله مکان یابی استراتژیک خازن در سیستم های توزیع برای مینیمم سازی افزایش هارمونیک های ناشی از تشدید مقاله رشوه و رشوه خواری (ارتشاء) کارآفرینی تولید و فروش گردو