👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق علل شکسیت اصلاح طلبان در انتخابات نهم ریاست‌ جمهوری

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق علل شکسیت اصلاح طلبان در انتخابات نهم ریاست‌ جمهوری

تحقیق علل شکسیت اصلاح طلبان در انتخابات نهم ریاست‌ جمهوری

طرح مسئله :

از ممیزه‌های انسان از دیگر موجودات قدرت تفکر، هوشمندی، کنجکاوی و چراجویی و علت‌یابی بوده و هست و انسان که در اجتماع متأثر از اجتماع و مؤثر بر اجتماع است ناگزیر از شناخت اجتماع، پدیده‌ها و رویدادهای اجتماعی است.

اجتماع انسانی و جهان مداوم در حال شدن است و در این شدن باید تصمیم به تکامل خویش گیرد و این تکامل حاصل نمی‌شود مگر با انباشت اطلاعات و تحقیق، رد و ابطال، نقد و انتقاد، عبرت‌گیری و جستجوگری، تلاش و تلاش.

...

سؤال اصلی این پژوهش این است که علل شکست اصلاح‌طلبان در انتخابات نهم ریاست‌ جمهوری چه بود؟

گروهی از صاحبنظران به دنبال عوامل بیرونی‌اند و علت‌هایی را چون نبود نهادهای مقدم جامعه مدنی، عملکرد و تخریب رقبا با امکاناتی که در اختیار اصلاح‌طلبان نبود، فرهنگ سیاسی جامعه، تغییرات شتابزده اجتماعی (توسعه سیاسی شتابان) و گروهی به عوامل درونی اشاره دارند به مانند اشتباه در معرض کاندیدای مناسب، ناهمگونی گروه‌های متشکل اصلاح‌طلبان بد عملکردی مجلس ششم و دولت اصلاحات و...

...

👇محصولات تصادفی👇

مقاله كلیشه های روتین جمجمه مقاله مبرد ها و چپلتهای ریخته گری پرسشنامه مقیاس افسردگی واضطراب بیمارستانی (HADS) پایان نامه جوانان پایان نامه فرسودگی شغلی و بهزیستی روان شناختی پرستاران نوبت کاری و ثابت صبح