👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق جرم انگاری تقنینی و اجرایی فرهنگ جوانی و مداخلات کیفری

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق جرم انگاری تقنینی و اجرایی فرهنگ جوانی و مداخلات کیفری

تحقیق جرم انگاری تقنینی و اجرایی فرهنگ جوانی و مداخلات کیفری

جرم انگاری در قلمرو فرهنگ جوانی

بخشی از متن:

این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی جرم انگاری های تقنینی و اجرایی فرهنگ جوانی از منظر معیارها و اصول جرم انگاری، و توصیف نقش رسانه ها و عملکرد پلیس در این زمینه، قلمرو و چگونگی مداخله کیفری در این عرصه را با رویکرد جرم شناختی مورد نقد و بررسی قرار دهد.

...

به موازات تحولاتی که در حوزه ارزش ها و هنجارهای رفتاری یک جامعه رخ می دهد اصول و مبانی جرم انگاری نیز تغییر و تحول می یابند. مداخله کیفری به منظور تحمیل ارزش های فرهنگی و اخلاقی، لزوما بیانگر توافق نظر اعضای جامعه در مورد میزان شدت آن رفتار و ضرورت استفاده از ابزارهای کیفری نیست بلکه دلالت بر ایده ها و اندیشه های مختلف در سطح سیاست گذاری کیفری دارد. استفاده از ابزارهای کیفری به عنوان اهرمی برای کنترل و نظارت بر ارزش های اخلاقی و فرهنگی این نگرانی را به همراه دارد که برخی از طبقات و گروه های جامعه به ویژه جوانان به عنوان مشتریان دائمی نظام عدالت کیفری به طور مستمر در تماس با پلیس دستگاه قضایی و دیگر نهادهای عدالت کیفری قرار گیرند.

یکی از پرسش های مهم جرم انگاری در قلمرو فرهنگ جوانی این است که ارزش ها و باورهای فرهنگی کدام گروه از جوانان باید ملاک و معیار رفتار اجتماعی مناسب تلقی شود؟ ...

...

👇محصولات تصادفی👇

تغییرات اقلیمی سنگ ها پایان نامه پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی تبیین نقش اعتماد و نگرش به تبلیغات اینترنتی پروژه کارآفرینی طرح تأسیس شرکت تولید نرم افزارهای کاربردی بررسی اثر ضد انگلی گیاه درمنه بر روی انگل پارابرونما اسكریابینی (آپدیت شده) پایان نامه اینترنت پرسرعت ADSL