👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق عوامل موثر بر نوآوری تکنولوژیک موسسات کوچک و متوسط

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق عوامل موثر بر نوآوری تکنولوژیک موسسات کوچک و متوسط

تحقیق عوامل موثر بر نوآوری تکنولوژیک موسسات کوچک و متوسط

عوامل موثر بر نوآوری تکنولوژیک موسسات کوچک و متوسط

کلیات تحقیق

مساله اصلی تحقیق

تشریح وبیان موضوع

ضرورت و اهمیت موضوع

اهداف تحقیق

فرضیه‌های  تحقیق

چارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق

نوع و روش تحقیق

قلمرو مکانی تحقیق

محدودیتهای تحقیق

----------------- بخشهایی از اسلایدها

بنگاهای کوچک و متوسط قلب اقتصاد جهان امروز هستند.

با آغاز موج صنعتی شدن و توسعه کشورها، رقابت برای ایجاد صنایع بزرگ و تولید انبوه و یکسان شکل گرفت و در سه ربع اول قرن بیستم به اوج خود رسید. اما ربع آخر قرن، مفهوم جدیدی معادلات توسعه و پیشرفت را دگرگون ساخت. ”کوچک زیباست“.

امروزه تردیدی در نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط برای رشد و توسعه اقتصادی کشورها وجود ندارد و هر دو گروه، کشورهای صنعتی و در حال توسعه با سیاستگذاری و برنامه ریزی لازم در صدد ساماندهی، رفع موانع و مشکلات و بهبود فضای کسب و کار و فراهم ساختن زمینه لازم به منظور بهره‌گیری هر چه بیشتر از این صنایع در راستای توسعه کارآفرینی، حل معضل بیکاری، افزایش ارزش افزوده و صادرات صنعتی، توسعه منطقه ای و کمک و بهبود و توزیع درآمد در جامعه و مواردی از این قبیل می‌باشند.

....

شاخص‌های نوآوری تکنولوژیک

شاخص‌های نوآوری تکنولوژیک شرایط بهترنوآوری تکنولوژیک را اندازه‌گیری می‌کنند وبه طورکامل قادربه اندازه‌گیری نوآوری نیستند. هرچند این شاخص‌ها نمایانگرعناصری ازقبیل منابع انسانی و ساختارهای قانونی و اقتصادی هستند. مع هذا این شاخص‌ها تمام موارد مرتبط با نوآوری تکنولوژیک را شامل نمی‌شوند. به عبارت دیگرنباید تصورکرد که می‌توان یک شاخص خاص برای نوآوری تکنولوژیک ایجاد کرد. با توجه به اینکه هرشاخص دارای نقاط قوت و ضعف خاصی است. بررسی موقعیت نوآوری تکنولوژیک نه یک شاخص خاص بلکه یک رشته شاخص مرتبط با عناصر مختلف موثربرنوآوری تکنولوژیک را طلب می‌کند

...

👇محصولات تصادفی👇

مقاله ماشین آلات کشاورزی پاورپوینت اهمیت و كاربردهای گیاهان تراریخته (Transgenic Plants) در كشاورزی مدرن تحقیق اکولوژی جانوری و پراکنش آنها گزارش کارآموزی کامپیوتر-آشنایی با شبکه GSM و WLL پایان نامه بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد اجتماعی كودكان