👈 فروشگاه فایل 👉

تجارت الكترونیك و موانع اجرایی قانون آن در ایران

ارتباط با ما

... دانلود ...

تجارت الكترونیك و موانع اجرایی قانون آن در ایران

دانلود پروژه تحقیقاتی رشته حقوق دوره کارشناسی باعنوان تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

فهرست مطالب

 

علائم اختصاری ................................................................................................................................

فهرست مطالب .................................................................................................................................

فصل اول: مقدمه

1-1- اهمیت انتخاب.......................................................................................................................

1-2- طرح سوأل ............................................................................................................................

فصل دوم: تعریف و شناسایی تجارت الكترونیكی در ایران

2-1- مقدمه.......................................................................................................................................

2-2- تجارت الكترونیكی چیست؟ ..........................................................................................

2-3- انواع تجارت الكترونیك ....................................................................................................

2-4- توجیه اقتصادی راه‌اندازی تجارت الكترونیكی در جمهوری اسلامی ایران

2-4-1- منافع .................................................................................................................................

2-4-2 هزینه‌ها ...............................................................................................................................

2-5- مزایای كسب و كار الكترونیكی ...................................................................................

2-6- تجارت الكترونیكی چه نوع فرصت های درآمدی را خلق می‌كند؟ .............

2-6-1- دسترسی بیشتر به مشتریان ...................................................................................

2-6-2- فروش بیشتر به مشتریان موجود............................................................................

2-6-3- محصولات قابل حصول و در دسترس الكترونیكی ........................................

2-7- تجارت الكترونیكی ضرورتی برای توسعه .................................................................

2-8- نگاهی به تجارت الكترونیك از دریچه محدودیت‌های داخلی ........................

2-9- تجارت الكترونیك، مزایا و نگرانی‌ها ...........................................................................

2-9-1- تجارت الكترونیك و مزایا...........................................................................................

2-9-2- تجارت الكترونیك و نگرانی‌ها...................................................................................

2-10- رویكرد دولت جمهوری اسلامی ایران ...................................................................

2-11- سیاست تجارت الكترونیكی ایران..............................................................................

2-11-1- اهداف .............................................................................................................................

2-11-2- اصول ..............................................................................................................................

2-12- نتیجه‌گیری.........................................................................................................................

فصل سوم:

نمونه‌هایی از اقدامات وزارت بازرگانی در جهت تحقق تجارت الكترونیكی

3-1- مقدمه.......................................................................................................................................

3-2- طرح مطالعات امكان سنجی تجارت الكترونیكی ..................................................

3-3- طرح ایجاد مركز صدور گواهی دیجیتال .................................................................

3-4- طرح ایجاد شبكه جامعه اطلاع رسانی بازرگانی كشور .....................................

3-5- طرح استانداردسازی شماره‌گذاری كالا و خدمات و فعالیت‌ها .....................

3-6- نتیجه‌گیری.............................................................................................................................

 

فصل چهارم:  آینده تجارت الكترونیك

4-1- مقدمه.......................................................................................................................................

4-2- چشم انداز كسب و كار الكترونیكی ...........................................................................

4-3- حجم مبادلات الكترونیكی و سرعت گسترش آن ................................................

4-4- نتیجه‌گیری.............................................................................................................................

فصل پنجم:

تجربه بعضی از كشورها در حمایت از تجارت الكترونیكی در جهان امروز

5-1- مقدمه .....................................................................................................................................

5-2- تجربه اتحادیه اروپا ............................................................................................................

5-3- تجربه كشورهای آ. س. آن..............................................................................................

5-4- تجربه انگلستان ...................................................................................................................

5-5- تجربه یونان ...........................................................................................................................

5-6- تجربه اسكاتلند......................................................................................................................

5-7- نتیجه‌گیری.............................................................................................................................

فصل ششم:

تجارت الكترونیك و موانع‌ گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران

6-1- مقدمه.......................................................................................................................................

6-1- عدم زمینه‌سازی لازم برای  رشد تجارت الكترونیكی ........................................

6-3- تجارت الكترونیك، موانع گسترش در ایران و راهكارها......................................

6-4- نتیجه‌گیری.............................................................................................................................

فصل هفتم:  

موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده‌ از تجارت الكترونیكی در ایران

7-1- مقدمه.......................................................................................................................................

7-2- مطالعه تحقیقی در جهت یافتن الگوی مناسب برای استفاده از داد و ستد

الكترونیكی در ایران ........................................................................................................................

7-2-1- طرح پرسش‌ها ..............................................................................................................

7-2-2- اهداف تحقیق .................................................................................................................

7-2-3- روش‌های تحقیق ..........................................................................................................

7-2-3-1- روش تطبیقی ...........................................................................................................

7-2-3-2- روش پیمایشی ........................................................................................................

7-2-4- نتیجه‌گیری از تحقیق .................................................................................................

7-2-5- ارائه الگوهای حاصل از تحقیق................................................................................

7-2-6- ارائه پیشنهادات .............................................................................................................

7-3- نتیجه‌گیری.............................................................................................................................

فصل هشتم: بانكداری و تجارت الكترونیكی

8-1- مقدمه.......................................................................................................................................

8-2- بانكداری الكترونیكی .........................................................................................................

8-3- بانكداری الكترونیك در ایران و موانع موجود در سر راه آن. ..........................

8-4- پول الكترونیكی چیست؟..................................................................................................

8-5- ویژگی های كلیدی پول الكترونیكی .........................................................................

8-6- اثرات پول الكترونیكی بر بانك‌ها...................................................................................

8-7 – جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ..............................................................................................

فصل نهم: تجارت الكترونیكی و بنگاه‌ها

9-1- مقدمه .....................................................................................................................................

9-2- موانع‌ توسعه تجارت الكترونیكی در بنگاه‌ها ...........................................................

9-3- نتیجه‌گیری ...........................................................................................................................

فصل دهم: تجارت الكترونیكی و شركت‌های كوچك و متوسط

10-1 مقدمه......................................................................................................................................

10-2- بكارگیری تجارت الكترونیك در شركت‌های كوچك و متوسط..................

10-3- مراحل بكارگیری فنآوری اطلاعات و تجارت الكترونیكی در شركت‌های

 كوچك و متوسط ...........................................................................................................................

10-4-  چالش‌ها در پذیرش و استفاده از تجارت الكترونیكی در

10-4-1- برخی از مزایا در استفاده از تجارت الكترونیكی در .................

10-4-2- برخی از مشكلات  در پذیرش تجارت الكترونیكی از زاویه‌ای دیگر

10-5- پیشنهادات آنكتاد برای توسعه تجارت الكترونیكی در بین شركت‌های كوچك

 و متوسط در كشورهای در حال توسعه ..............................................................................

10-6- نتیجه‌گیری ........................................................................................................................

فصل یازدهم: چالش‌های حقوقی اجرای قانون تجارت الكترونیكی ایران

11-1- مقدمه....................................................................................................................................

11-2- نتایج بررسی كلی نیازهای سیستماتیك نظام قضایی ایران برای تحقق تجارت الكترونیكی    

11-2-1- فهرست مطالب مطروحه در قانون تجارت الكترونیكی ایران...................

11-2-2- توضیحات مربوط به فهرست مطروحه در قانون تجارت الكترونیكی

ایران........................................................................................................................................................

11-2-3- فهرست قوانین لازم التصویب جهت اجرای قانون تجارت الكترونیك با توجه به موضوعات مطروحه در آن ...........................................................................................................................................................

11-3- جدایم سایبری..................................................................................................................

11-3-1- جعل سایبری...............................................................................................................

11-3-2- كلاهبرداری سایبری................................................................................................

11-3-3- جاسوی سایبری.........................................................................................................

11-3-4- تطهیر نامشروع سایبری..........................................................................................

11-4- برخی از موانع جزایی تحقق تجارت الكترونیكی................................................

11-5- چالشی به نام «فقدان آیین نامه‌ها».........................................................................

11-6- نتیجه‌گیری..........................................................................................................................

فصل دوازدهم: نتیجه‌گیری

منابع و مأخذ...................................................................................................................................... 

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه آزمون سریع برای تشخیص سازمان یادگیرنده پرسشنامه خودپنداره راجرز (1961) مقاله حقوق شهروندی و مردم سالاری گزارش كارآموزی كامپیوتر-جهاد کشاورزی بررسی گیاه گردوی آمریکای مرکزی به صورت لاتین