👈 فروشگاه فایل 👉

تجارت زنان

ارتباط با ما

... دانلود ...

تجارت زنان

دانلود تحقیق وبررسی تجارت زنان

دانلود تحقیق وبررسی تجارت زنان

بصورت فایل ورد قابل ویرایش آماده ارائه

عنوان                                                                                                         صفحه

فصل اول: کلیات

مقدمه                                                                                                                                      2

مسأله پژوهشی                                                                                                                            3

اهمیت مسأله پژوهشی                                                                                                           4

اهداف پژوهش                                                                                                                      5

پرسش های تحقیق                                                                                                                7

تعاریف و اصطلاحات                                                                                                          12

فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش                                                                                        14

فصل سوم: روش پژوهش                                                                                                    16

فصل چهارم: یافته های پژوهش                                                                                         17

بخش اول: ابعاد شکل گیری باندهای فساد                                                                         20

بخش دوم: ویژگی اعضای باندهای  فساد                                                                           23

بخش سوم: راههای فعالیت باندهای قاچاق دختران                                                                       24

بخش چهارم: نحوه فعالیت باند                                                                                            28

بخش پنجم: مهمترین کانال ها وامواج قاچاق انسان درایران                                            32

بخش ششم: فعالیت های برون مرزی افراد فاسد                                                                33

بخش هفتم: قوانین اقدامات                                                                                                  35

بخش هشتم: علل فحشا                                                                                                         46

بخش نهم: شیوه های مقابله                                                                                                  57

فصل پنجم: آمارهای موجود زنان آسیب دیده                                                                 

بخش 1) شغل                                                                                                                                    59

بخش 2) سن                                                                                                                          61

بخش 3) وضعیت تأهل                                                                                                         62

بخش 4)آمار کلی پذیرش زنان آسیب دیده                                                                                  64

فصل ششم: بحث وتفسیر نتایج پژوهش

بخش 1) نتایج نهایی                                                                                                             66

بخش 2) پیشنهادات                                                                                                              68

منابع و مآخذ                                                                                                                          81

پیوست ها                                                                                                                               85

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت استانداردهای نمایه سازی پایان نامه تاثیر مکان زهکش بال دست بر پایداری شیب بالا دست سد خاکی در حالت تخلیه سریع مخزن گزارش کارآموزی حسابداری بانك رفاه تحقیق نقطه انجماد شیر با ترمیستور كریوسیكوپ پایان نامه ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت سهامی بیمه همراه با پرسشنامه