👈 فروشگاه فایل 👉

آذربایجان غربی ( وضعیت اشتغال)

ارتباط با ما

... دانلود ...

آذربایجان غربی ( وضعیت اشتغال)

دانلود مقاله آذربایجان غربی ( وضعیت اشتغال)

دانلود مقاله  آذربایجان غربی ( وضعیت اشتغال)

این مقاله با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد

فهرست مطالب

کلیات تحقیق ۶

۱-۱ کلیات تحقیق ۷

۱-۱-۱ طرح مسئله ۷

۱-۱-۲ اهمیت موضوع ۸

۱-۱-۳ فرضیه ها ۹

۱-۱-۴ اهداف ۹

۱-۱-۵ کاربردها ۱۰

۱-۱-۶ روش انجام تحقیق ۱۰

۱-۱-۷ امتیازات تحقیق ۱۰

۱-۱-۸ آمار و اطلاعات مورد نیاز ۱۱

۱-۱-۹ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۱

آشنایی مقدماتی با استان آذربایجانغربی ۱۳

۲-۱- موقعیت جغرافیایی، حدود و وسعت ۱۴

۲-۲- وجه تسمیه ۱۵

۲-۳- آب و هوا ۱۷

۲-۴- اقوام ساکن در آذربایجان غربی ۱۸

الف) ترک ها ۱۸

ب) کردها ۱۸

ج) عربها ۱۹

د) سایر اقوام ۱۹

۲-۵- جمعیت ۱۹

۲-۶- بررسی روند سهم اشتغال بخشهای عمدة اقتصادی ۲۰

۲-۸- کشاورزی و دامپروری و جنگل داری ۲۵

۲-۹- صنایع ۳۰

الف) صنایع دستی ۳۰

۱) شهرستان میاندوآب ۳۰

۲) شهرستان مهاباد ۳۰

۳) شهرستان خوی ۳۰

۴) شهرستان ماکوی ۳۱

۵) شهرستان ارومیه ۳۱

ب) صنایع ماشینی ۳۱

کارخانجات قند ۳۱

کارخانجات دخانیات ۳۲

۲-۱۰- معادن ۳۲

۲-۱۱- بازرگانی ۳۳

مبانی تئوریک و مطالعات انجام شده ۳۴

مقدمه ۳۵

۳-۱- تحلیل اقتصاد پایه ۳۶

۳-۱-۱- نظریه اقتصاد پایه ۳۶

۳-۱-۲- قواعد تجربی ۳۸

۳-۱-۳- مطالعه اقتصاد پایه ۳۸

۳-۱-۴- ضریب مکانی (Location Quotient) 42

3-1-5- محدودیت ها و انتقادات وارد بر مدل اقتصاد پایه ۴۴

۱) واحد اندازه‌گیری(متغیری که مدل تخمین هایش را با آن انجام می‌دهد) ۴۵

۲) عدم ثبات نسبت پایه ۴۵

۳) بی‌اهمیتی بخش غیر پایه یا عدم توجه به محدودیت‌های طرف عرضه: ۴۶

۴) نادیده گرفتن روابط بین فعالیت ها: ۴۷

۵) نادیده گرفتن تغییرات تکنولوژیکی: ۴۸

۳-۲- تحلیل تغیر- سهم (Shift-shareanalyis) 48

3-2-1 اثر رقابتی و اثر تجمعی ۴۹

۳-۲-۲- الگوی تغییر- سهم ۵۰

الگوی تغییر- سهم ۵۰

۳-۲-۴- روش محاسباتی تحلیل تغییر- سهم ۵۱

۳-۲-۵- دلایل استفاده از الگوی تغییر- سهم و دشواریهای آن ۵۳

دشواریها (محدودیت ها)ی الگوی تغییر- سهم ۵۴

۳-۳- مروری بر سابقه تحقیق ۵۷

۳-۳-۱- تحقیقات انجام شده در بریتانیا ۵۷

۳-۳-۲-تحقیقات انجام شده در ایران ۶۲

۳-۳-۲-۱- تبیین تفاوت های اشتغال و بیکاری از دیدگاه جغرافیای اقتصادی ۶۳

۳-۳-۲-۲- تجزیه و تحلیل روند اشتغال بخش صنعت و تعیین مزیت های نسبی در صنایع کاربر کشور ۶۴

نتایج حاصل از کاربرد مدل تغییر-سهم ۶۸

نتایج حاصل از کاربرد مدل اقتصاد پایه ۶۹

1-1 کلیات تحقیق

اطلاعات مربوط به تحقیق باطرح مسئله­آغاز میشود، سپس به اهمیت موضوع، فرضیه­ها، اهداف تحقیق، روش انجام تحقیق که درسطح اقتصاد منطقه ای مطرح است، روش گردآوری آمار و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل آن و …  پرداخته خواهد شد..

۱-۱-۱ طرح مسئله

رشد و توسعه اقتصادی مطلوب از اهداف مهم سرمایه گذاری هر کشور اعم از پیشرفته و یا در حال توسعه می باشد. رشد و توسعه اقتصادی در طول زمان درآمد سرانه واقعی مردم را افزایش و در نهایت سطح زندگی مردم را بهبود می بخشد. لیکن در بسیاری از کشورها مشاهده می گردد که جریان توسعه کلیه مناطق درون یک کشور را به گونه ای مساوی و برابر مورد توجه قرار نداده و همواره تفاوتهای قابل ملاحظه ای در درجه توسعه یافتگی مناطق پدید می آید.

از متغیرهای مهمی که سیاست های مخلتف رشد و توسعه در مناطق را تحت تأثیر قرار می دهد اشتغال می باشد. تجربه نشان داده است که در میان مناطق مختلف یک کشور نابرابریهای زیادی در مورد اشتغال وجود دارد و عمدتاً به دلیل نداشتن شناخت واقعی از سیاست های متخذه در مناطق و ارزیابی تأثیر آنها بر متغیرهای مختلف اقتصادی از جمله اشتغال بوده است. با توجه به وجود نیروی کار جوان فراوان در کشور و اولویت قایل شدن دولت جهت رفع معضل بیکاری در برنامه های توسعه اقتصادی از جمله برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،‌ ضروری است در جهت شناخت وضعیت اشتغال مناطق مختلف کشور،‌ اقداماتی اساسی صورت گیرد تا از آن طریق طراحی و اجرای برنامه های اقتصادی واقع گرایانه تر و مؤثرتر اعمال گردند. بنابراین آنچه در این بررسی و تحقیق مطرح خواهد شد بررسی وضعیت اشتغال استان آذربایجان غربی و شهرستانهای تابعه در بخشهای مختلف اقتصادی و در مقاطع زمانی مخلتف می باشد.

به بیان دیگر مسئله اساسی تحقیق حاضر بررسی سهم بخشهای مختلف اقتصادی استان و شهرستانهای تابعه در اشتغال در سه مقطع زمانی ۱۳۵۵، ۱۳۶۵ ، ۱۳۷۵ و بدست آوردن فعالیتهای پایه برای استان و همچنین تحلیل تغییرات میزان اشتغال در گروهای عمده فعالیت می باشد.

👇محصولات تصادفی👇

مقاله رمزگشایی نماد خاک ترجمه مقاله مسیریابی چندمسیره¬ی دینامیکی برای MANETها – یک روش تطبیقی QoS طرح توجیهی تولید شكلات و تافی ظرفیت- 600 تن در سال پاورپوینت مهارت مدیریت خشم کتاب اندروید قورباغه ات راببوس