👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و میزان به كارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شمال خوزستان

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و میزان به كارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شمال خوزستان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و میزان به كارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شمال خوزستان

پایان نامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و میزان به كارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شمال خوزستان

این پایان نامه با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

1-1- مقدمه

دوران جدید كه به عصر اطلاعات موسوم است، دوران فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد، بشر امروز جامعه ای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT )  را تجربه می كند كه از ویژگیهای خاص خود برخوردار است. چنین جامعه ای را جامعه اطلاعاتی می گویند (صرافی زاده، 1383 ، ص 5).

جامعه اطلاعاتی جامعه ای است كه در آن زندگی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی افراد جامعه به فناوری اطلاعات و ارتباطات وابسته است و جامعه ای است كه در آن مردم در محل كار ، منزل و حتی در اماكن تفریحی از این تكنولوژی حداكثر استفاده را می¬برند.

 بر خلاف دوران گذشته كه اطلاعات و تكنولوژی در اختیار صاحب نظران فن و صنایع قرار داشت و مشروعیت آن نیز به تایید و تصدیق آنان مرتبط بود در جامعه جدید اطلاعات تكنولوژیستها علمای اجتماعی و مردم معمولی نیز مرتبط با تكنولوژی اطلاعاتی قرار گرفته و بخشی از زندگی روزمره آنان شده است. زیرا اطلاعات و اخبار در گروه نیازهای اساسی همه مردم قرار گرفته است و تولیدات آن استفاده همه جانبه دارد. در حالی كه در دوران گذشته استفاده از تكنولوژی مرتبط با قشر خاصی بود و فراگیری زیادی نداشت (آذرخش، مهراد،1383،ص 25).

ویژگی‌دیگر جامعه اطلاعاتی كالا شدن اطلاعات است، اطلاعات كالا شده و به مدد تكنولوژی های جدید ارتباطی در دسترس هر كسی كه طالب آن باشد قرار می گیرد. در این گونه جوامع مفاهیم سنتی موجود در زمینه هایی چون اقتصاد، آموزش ، كسب و كار، مدیریت و تجارت دچار تحول می گردد. با گذر از عصر صنعتی و ورود به عصر اطلاعات و به گفته الوین تافلر  (عصر دانایی) نیاز روزافزون بشر برای آموزش متفاوت تر با آنچه در گذشته بوده است بیشتر حس می شود در همین راستا تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات كه به طور فزاینده ای در حال گسترش است می¬تواند به نحو مطلوبی تمامی امور زندگی را تحت تاثیر قرار دهد (احمدی نژاد ، 1379 ، ص 24).

نیروی انسانی به عنوان مهمترین منبع اصلی سازمان بااستفاده از اطلاعات، فناوری، مواد، تجهیزات و بودجه و... به تولید كالا و خدمات بپردازد  و در صورتی كه درست عمل كند سازمان نیز از عملكرد خوبی برخوردار خواهد شد.

لذا سازمان از طریق توجه به فرهنگ و شناخت فرهنگ موجود سازمان و تجزیه و تحلیل آن و خلق ارزش های مناسب در حمایت از فرهنگ مطلوب می تواند در راستای به كار گیری مؤثر فناوری اطلاعات

فهرست مطالب                                    

 

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1 مقدمه :         1

2-1 بیان مسأله      2

3-1 اهمیت وضرورت پژوهش:          3

4-1 انگیزه پژوهشگر:         4

5-1 هدف پژوهش: 5

6-1 سوالات پژوهش:          6

7-1 تعاریف نظری وعملیاتی متغیرهای پژوهش  7

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2مبانی نظری پژوهش      9

1-1-2 فرهنگ سازمانی       9

2-1-2تعاریف فرهنگ سازمانی:         10

3-1-2اهمیت فرهنگ سازمانی           11

4-1-2 خصوصیات فرهنگ سازمانی   11

5-1-2منابع فرهنگ            12

6-1-2شیوه پیدایش فرهنگ   12

7-1-2انواع فرهنگ سازمانی 13

8-1-2رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی   14

9-1-2 رابطه فرهنگ و ساختارسازمان 15

10-1-2 فرهنگ سازمانی و توسعه      15

11-1-2 نقش فرهنگ سازمانی در مدیزیت دانش 15

12-1-2  رابطه فناوری و فرهنگ      16

13-1-2 الگوی اساسی برای تبیین وتشریح فرهنگ سازمانی           17

2-2 فناوری اطلاعات و ارتباطات       19

1-1-2 تاریخچه فناوری اطلاعات و ارتباطات     19

2-2-2 مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات:       20

3-2-2 چیستی فناوری         22

4-2-2 تقسیم بندی کشورهای جهان      23

5-2-2کاربردهای فناوری اطلاعات:    24

1-5-2-2 پول الکترونیکی2  24

2-5-2-2 تجارت الکترونیکی 2         24

3-5-2-2 دولت الکترونیکی 1           25

4-5-2-2 نشر الکترونیک 2 25

6-2-2 شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات            26

7-2-2 اینترنت     28

3-2  پیشینه پژوهش           28

فصل سوم :روش اجرای تحقیق           31

3-1 مقدمه           32

3-2نوع و روش تحقیق        32

3-3  جامعه آماری 33

4-3-نمونه آماری   33

5-3 روش نمونه گیری        33

6-3 ابزارجمع آوری داده ها  34

فصل چهارم          35

تجزیه و تحلیل داده‌ها           35

1-4 مقدمه           36

2-4اطلاعات عمومی          36

3-4 توصیف داده ها           38

4-4   تحلیل داده ها 49

1-4-4  سوالات اصلی پژوهش           49

2-4-4   سوالات فرعی پژوهش          51

فصل پنجم           

نتیجه‌گیری و پیشنهادات       66

1-5 بحث و نتیجه گیری      67

1-1-5  تفسیر سوال اصلی پژوهش      67

2-1-5 سوالات فرعی پژوهش            68

2-5 نتیجه گیری    71

3-5  محدودیت ها و مشکلات پژوهش  72

4-5  پیشنهادات پژوهش       73

  فهرست منابع      74

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت تکنیک های مستند سازی سیستم های اطلاعاتی حسابداری مقاله بررسی مبادله و چرخه های همكاری تجزیه و تحلیل تئوریكی و تجربی مشاركت در كار گزارش کاراموزی شركت ساینا بررسی کارکردهای اجرایی لوب فرونتال در کودکان دچاراختلال ADHD در مقایسه با کودکان عادی اگرهدف تربیت است تنبیه بدنی چرا؟