👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله و ترجمه آن با نام شروط آماری ناهمگن QoS بر شبکه های بی سیم موبایلی نسل 5

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله و ترجمه آن با نام شروط آماری ناهمگن QoS بر شبکه های بی سیم موبایلی نسل 5

ترجمه و خود مقاله ISI با عناون لاتین زیر در رابطه با نسل 5 اینرنت موبایل Heterogeneous Statistical QoS Provisioning Over 5G Mobile Wireless Networks

ترجمه چکیده

به عنوان یک مرحله ی بحرانی که به سمت یک دوران جدید از شبکه های موبایل، اخیرا شبکه های بی سیم موبایل نسل پنجم، توجه قابل توجهی و تلاش های بسیاری از صنعت و محیط های آکادمیک به خودش جلب کرده است. شبکه های موبایل نسل پنجم انتظار می رود که ضمانت های تاخیری-کراندار QoS را برای یک طیف گسترده ای از سرویس ها، کاربردها و کاربران با نیازمندی های گسترده فراهم کنند. چون سرویس های حساس به زمان در شبکه های بی سیم چند رسانه ای نسل پنجم ممکن است بصورت دراماتیک در دو جنبه ی وسعت زیاد از میلی ثانیه تا چند ثانیه تنوع یکنواختی تا تنوع متفاوتی میان لینک های بی سیم مختلف متفاوت باشند. نیازمندیهای تاخیری-کراندار QoS به انواع مختلف سرویس ها به    شروط QoS تاخیری-کراندار اماری ناهمگن در طول شبکه های نسل پنجم اجازه  به پدیدار شدن میدهد به هر حال تحمیل شدن مشکلات جدید مواجه با قبل ازشبکه های نسل چهارم نمی شود. برای غلبه بر این مشکلات ، در این مقاله یک روش اماری ناهمگن با معماری شروط QoS   برای شبکه های بی سیم نسل پنجم پیشنهاد شده است. اول، ما مدل سیستم  QoSاماری ناهمگن را بوسیله ی توسعه دادن تئوری ظرفیت موثر توسعه و انالیز می کنیم. سپس بوسیله ی کانال های جفت شده ی بی سیم، ما روش پیشنهادی را بطور موثر برروی تکنیک های بی سیم نسل پنج اجرا می کنیم.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت نظم و نظارت اجتماعی پاورپوینت روش های قیمت گذاری سهام شرکت های بورسی مقاله بررسی مقوله مشروعیت انتقال مرهونه از سوی راهن در حقوق موضوعه ایران مقاله اکولوژ فیزیولوژیک اپی فیت های آوندی (گیاه هوازی) کامل پایان نامه رشته کامپیوتر با موضوع امنیت پایگاه‌ داده