👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق مراحل کنترل تولید در کارخانجات قند ونیشکر هفت تپه

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق مراحل کنترل تولید در کارخانجات قند ونیشکر هفت تپه

تحقیق مراحل کنترل تولید در کارخانجات قند ونیشکر هفت تپه

تحقیق مراحل کنترل  تولید در کارخانجات قند ونیشکر هفت تپه

-کنترل مواد خام :

میتوانیم به این شکل ادعا کنیم که چنانچه کنترل مواد اولیه و کنترل فرآیند به خوبی انجام گیرد نیازی به بازرسی نهایی محصول نمی باشد بنابراین سهم عمده کنترل بر میگردد و به کنترل مواد خام و کنترل فرآیندهای تولید.ولی در عمل به ندرت میتوان تضمین نمود که کنترل مواد اولیه و کنترل فرآیند به طور کامل صورت گرفته  باشد بنابراین نیازی به بازرسی نهایی بسته به شرایط کار می تواند از بسیار کم تا بسیار زیاد متغییر باشد.

از لحاظ اقتصادی نیز مطلوب تر این است که بازرسی در مرحله نهایی کاهش ولی در عوض کنترل در مواد اولیه و سپس فرآیند تولید افزایش یابد.  در کارخانجات کنترل ماده خام بر میگردد به کنترل تمام مواد اولیه ای که وارد کارخانه میشود  منتها در این بین ماده اولیه غالب ما چغندر خواهد بود ولی در کنار آن مواد اولیه دیگری که مورد استفاده قرار میگیرند از جمله سنگ آهک و یا کار برافین و زغال اکتیوو.. نیز بایستس مورد ارزیابی و کنترل قرار می گیرند

 

 

فعالیتهایی که در قسمت کنترل مواد خام صورت می گیرد میتوان بصورت زیر خلاصه نمود :

-  نمونه  گیری آماری از بچهای ورودی مواد خام . قبل از هرگونه فراوری و ثبت آزمایشات

-  مرجوع نمودن بچهای مواد خامی که جهت تولید مناسب نیستند.

- صدور مجوز مصرف جهت مواد خام سالم به بخش تولید کارخانه

- ارائه دستورالعملهای خاص فراوری جهت بچهایی از مواد خام

- توصیه های لازم به بخش تدارکات برای فرآیندهای آینده

از موادی که در کنترل مواد خام بایستی در نظر داشت صرفا از دیدگاه اقتصادی و صرفه جویی در تولید نبایستی ماده خام را در نظر گرفت بلکه بایستی سلامت مصرف کننده هم اولویت بیشتری نسبت به موارد اقتصادی داشته باشد.

در هر صورت شرایط خرید ماده خام به موارد زیر تطبیق میگیرد که عبارتند از :

1-  خواص طبیعی ماده خام

ارزش غذایی یک محصول کشاورزی بستگی به واریتر ، شرایط کاشت و داشت و بر داشت درجه رسیدگی ،دارد به این صورت که در ماده خام خریداری شده بایستی نکاتی از جمله ترکیبات موجود در آن ،مد نظر قرار دارد . ( بعنوان مثال در نمونه چغندر خریداری شده عیار چغندر ،

همچنین میزان سدیم و پتاسیم ، میزان ازت مضره و همچنین درجه رسیدگی میزان آفت زدگی و شکستگی از نکاتی است که در فرایند تولید موثر است

2- باقیمانده سموم نباتی به عنوان منبع ایجاد الودگی

چنانچه محصولات زراعی بعنوان ماده اولیه در کارخانجات مورد استفاده قرار میگیرد بایستی حتما میزان سموم باقی مانده در آن در یک حد قابل قبولی باشد .

3-آلودگی میکروبی

از خصوصیات دیگری که ماده خام ورودی به کارخانه بایستی داشته باشد مناسب بودن فلور میکروبی ماده خامی است که وارد کارخانه میشود . که نهایتا میتواند بر روی فرایند تولید موثر باشد

4-آلودگی میکروبی

از خصوصیات دیگری که ماده خام ورودی به کارخانه بایستی داشته باشد مناسب بودن فلور میکروبی ماده خامی که وارد کارخانه میشود  که وارد کارخانه میشود که نهایتا میتواند بر روی فرایند تولید موثر باشد هر جه میکروارگاسم های موجود بر روی ماده خام تعداد کمتری باشند . مشکلات ما در فرایند تولید کمتر خواهد بود .

2-کنترل فرایند تولید

گرچه  کنترل مواد خام و کنترل فرایند بصورت مجزا مطرح می شود ولی در واقع در کنترل مواد خام میبایست محدودیتهای فراوری در مورد ماده خام در نظر

گرفته میشود  در هر صورت یکی از کنترل هایی که در کارخانه انجام میشود کنترل فرایند تولید است و نکاتی که در این زمینه بایستی توجه شوند عبارتند از

-   فرمول ویا دستور ساخت

برخی از محصولات غذایی بایستی طبق استاندارد خاصی تهیه می شوند لذا یکی از کنترلهایی که مربوط به کنترل فرایند میباشد دقت در دستور ساخت آنها میباشد

- ساختمان ها و فضای لازم در کارخانه

اهدافی که در این بخش مد نظر است را میتوان به دو دسته عمده تقسیم کرد

الف - فراهم نمودن فضای مناسب و کافی جهت انبارهای مواد خام ف مواد بسته بندی و محصول نهایی

بسیاری از کارخانجات به فضای لازم جهت انبارها  اهمیت چندانی نمائید زیرا از نظر آنها  این فضاها در آمدی را ایجاد نمیکند اما شلوغی انبارها ، همواره یکی از عوامل ایجاد آلودگی و یکی از مراکز ورود اجسام خارجی در محصول نهایی خواهد بود لذا شرایط انبارها نیز از نظردرجه حرارت ، درصد رطوبت از عواملی است که می تواند بر روی کیفیت محصول اثر گذارد .

در کارخانجات چغندر سیلو ها یکی از انبارهای مواد خام به حساب می آیند که در آنها کنترل فضای مناسب ، همچنین کنترل درجه حرارت و رطوبت نسبی از اهمیت ویزه ای برخوردار است ، همجنین در ارتباط با محصول نهایی شرایط فضای مناسب انبار و کنترل حرارت ورطوبت اهمیت  ویزه ای برخوردر است و میتواند بر روی کیفیت تولید تا ثیر گذارد

ب- فراهم  نمودن فضای لازم جهت تولید

از نکات دیگری که در کنترل تولید اهمیت دارد داشتن فضای مناسب جهت امکانات تولید است بطوریکه در کارخانجاتی که دستگاهها  بطور نا مناسب و شلوغ در فضای کمی قرار می گیرند امکان کنترل مسیر نمی باشد و نهایتا روی تولید محصول نهایی اثر خواهد گذاشت

فهرست

عنوان

صفحه

فصل اول

1

مراحل کنترل تولید در کارخانجات قند ونیشکر هفت تپه

1

فصل دوم

7

تاریخچه ی کشت نیشکر در ایران و جهان

7

روش های تصفیه ی شیمیایی نیشکر  

10

فصل سوم

13

منطقه هفت تپه

13

چکیده  

16

مقدمه

16

فصل چهارم

39

نتیجه گیری

39

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت سرمایه گذاری و بازارهای پولی و مالی تحقیق نقش ویتامین A در واكسیناسیون پیشگیری بیماری كوكسیدیوز پرندگان طرح توجیهی تولید محصولات مفتولی با پوشش پلاستیک پایان نامه بررسی تغییر ساختار سازمان ملل متحد کنترل توان راکتیو و بررسی روشهای کنترل ان