👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت چگونه ایمنی کلاس تربیت بدنی و ورزش را حفظ کنیم؟

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت چگونه ایمنی کلاس تربیت بدنی و ورزش را حفظ کنیم؟

پاورپوینت چگونه ایمنی کلاس تربیت بدنی و ورزش را حفظ کنیم؟

پاورپوینت چگونه ایمنی کلاس تربیت بدنی و ورزش را حفظ کنیم؟

 

شركت روز افزون دانش آموزان در فعالیت های ورزشی داخل وخارج مدرسه بدون رعایت اصول ایمنی ممكن است پتانسیل آسیب پذیری آنان رادر محیط های آموزشی افزایش دهد .اگر چه اطلاعات دقیقی از میزان بروز حوادث ورزشی دانش آموزان در دسترس نیست ولی معلمان می توانندبا رعایت برخی از نكات ساده به حفظ سلامتی وافزایش لذت وشادی دانش آموزان كمك كنند.

کمردرد

برخی از نوجوانان وجوانان ممكن است از كمر درد شكایت كنند .رشد سریع، افزایش ناگهانی شدت تمرینات پرشی وفعالیت های روزمره نادرست از قبیل نشستن،خوابیدن وحمل اشیاءوحركات وتمرینات كششی غلط، ممكن است موجب كمر دردشود .ضمن استفاده از حركات تمرینی مناسب،مشورت با پزشك متخصص ضروری است.

ناتوانی های فیزیولوژیک

بیماری هایی مانند صرع ،آسم ،دیابت ،ناراحتی های قلبی وغیره در دانش آموزان باعث افت عملكرد حركتی می شود . معلمان تربیت بدنی قبل از شروع برنامه های ورزشی در آغاز هر سال تحصیلی باید از وضعیت جسمانی وبهداشتی دانش آموزان آگاهی كامل داشته باشند تافعالیت های حركتی متناسب را برای آنان تجویز كنند. 

حرکات تمرینی

پتانسیل آسیب پذیری در برخی حركات وجود دارد،بنابراین بهتر است از اجرای موارد زیر ممانعت نمود . 

خم كردن یا باز كردن بیش از حد زانو وگردن 

حركات یاتمرینات خود جوش دانش آموزان كه متناسب با رشد آنها نیست . 

كشش بیش از حد مفاصل وكشش های پرتابی(باستیك)وحركاتی كه موجب چرخش شدید مفاصل می شود. 

همچنین توجه به نكات زیر لازم وضروری می باشد . 

حمایت مناسب از كمر وفشار كمتر به آن درحركات كششی وتمرینات دونفره، 

رعایت فواصل مناسب در اجرای حركات دو نفره وگروهی، 

توقف موقت دانش آموزان خسته از اجرای حركات وبازی ها 

كاهش تعدادیادشواری تمرینات یاكاهش اهمیت اندازه گیری و ارزیابی

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تمرین استقامتی و تأثیر آن بر اکسیژن مصرفی بیشینه، اجرا و هوموستاز تحقیق وقف بر نفس از نظر فقه و قانون مدنی پاورپوینت برنامه ریزی مالی کوتاه مدت(همراه با مثالهای کاملاً تشریحی) طرح توجیهی شیشه خود تمیز کن مقایسه مشکلات زنان عادی و ویژه