👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق راندمان آب و تراکم ریشه گیاه و زمان بذر افشانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق راندمان آب و تراکم ریشه گیاه و زمان بذر افشانی

تحقیق راندمان آب و تراکم ریشه گیاه و زمان بذر افشانی

مقاله راندمان و آب

کاربرد آب و تراکم طول ریشه گیاه cupheqspp تحت تاثیر فواصل ردیف ریشه و زمان بذر افشانی

چکیده:

Cupheauiscosissima jaog. Xc lanceolata caphea f. srlnoides   E. T Aiton

این محصول در مناطق با آب و هوای معتدل بسیار کم شناخته شده است یک رشته مطالعات و تحقیقات در ایالت مینوسوتا برای مشخص کردن تاثری زمان بذر افشانی فواصل ردیف در مصرف آب خاک و خصوصیات ریشه زایی گیاه cuphea spp آغاز شد.

گیاه cuphea spp در روزهای 4 و 18 و 30 ماه می سال 2001 و روز سی ام آپریل، 14 ماه می، و 28 ماه می سال 2002 در ردیفهای با فاصله 200 و 400 و 600 میلی متری بذر افشانی می شد. توده های زیستی بالای سطح زمین و عملکرد دانه دا؟ و کاربرد مصرف آب بخاطر بذر افشانی بیوماس قسمتهای هوایی گیاه  cuphea spp در اواخر ماه آپریل یا اوایل ماه می نخست به اواخر ماه می تقویت شد. کاربرد آب برای اولین بذرافشانی می و آخرین بذر افشانی گیاه cuphea spp به ترتیب 366 میلی متر و 311 میلی متر بود.

...

گیاه cuphea spp در 9 اکتبر 2001 و 8 اکتبر 2002 برداشت شده اند که به ترتیب سه روز بعد از واریز قبل از اولین بخ زدگی کشنده (کمتر از 2 درجه زیر صفر) در فصل پائیز می باشد نمونه های 1m-2 در سطح خاک بریده (clipped)، بسته بندی و در دمای 60 درجه تا وزن ثابت خشک شده اند، وتوسط ماشین خرمن کوبی شدند.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آزمایشهای بتن 21 اسلاید مقاله مرور زندگینامه شاعران کتب درسی ادبیات مقاله آتشفشان ها مبانی نظری پایان نامه اضطراب گزارش کارآموزی کارخانه رادیاتور