👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله مدیریت و برنامه ریزی انرژی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله مدیریت و برنامه ریزی انرژی

مقاله مدیریت و برنامه ریزی انرژی

مقاله مدیریت و برنامه ریزی انرژی

بخشهایی از متن:

  عناوین موضوعی این تحقیق در 15 محور جداگانه می باشد. این محورها عبارتند از:

مدیریت و اقتصاد  انرژی

برنامه ریزی انرژی

توسعه پایدار و  انرژی

ارتقاء بهره وری در بخش انرژی

مدلسازی انرژی

فناوری های سخت افزاری انرژی

مدیریت ریسك

HSE

·       مدیریت و كنترل پروژه ها

·       نقش انسان و سازمان

·       استانداردهای انرژی و محیط زیست

·       كاربرد فناوری نانو و ICT

·       استانداردهای آلایندگی خودروها

·       انرژی و حمل و نقل

·       مباحث زیست محیطی

مقدمه

     مؤسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی با هدف كلی توسعه فعالیتهای پژوهشی در زمینه های مختلف مدیریت سیستم های انرژی، اقدام به انجام دادن  اولین تحقیق بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی كرده است. امید است با انجام دادن این چنین تحقیق هایی كه منجر به ایجاد ارتباط هر چه بیشتر با سایر مؤسسات دانشگاهی و پژوهشی ملی و جهانی می شود، اهداف اصلی مؤسسه كه اساسی ترین آنها، ارتقاء سطح علمی - پژوهشی كشور است محقق گردد . شایان ذكر است كه تحقیق از دانشمندان برجسته دنیا به عنوان سخنران كلیدی دعوت نموده است.

ارتقاء بهره وری در بخش انرژی

     بحث ارتقاء بهره وری و انتقاد مؤثر و كار از منابع انرژی را می توان از دو محور مورد توجه قرار داد، محور اول: ارتقاء بهره وری در استفاده از منابع تولید و انتقال و توزیع انرژی مطرح است و در محور دوم ارتقاء بهره وری در مصرف انرژی مورد مطالعه محققین قرار میگیرد.

     در محور اول یعنی ارتقاء بهره وری در استفاده از منابع می توان به نقش كاهش تلفات شناخت وبكارگیری تكنولوژی های جدید تولید انرژی با حداقل كار كردن مصرف مواد اولیه و منابع طبیعی و نیز حداقل كردن خسارت وارده به محیط زیست اشاره نمود.

...

مدیریت و كنترل پروژه در بخش انرژی

     هدف بررسی چالشها، معرفی تجارب و ارائه ، راهكارهای مدیریت پروژه ها در بخش انرژی كشور و استفاده از مستغلات و استانداردهای جهانی در زمینه مدیریت پروژه در بخش انرژی و آشنایی با تكنیكها و ابزارهای ارائه شده در این بخش

از جمله اهداف در این بخش عبارتند از:

بررسی محدوده پروژه و مدیریت پروژه در بخش انرژی

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیك پروژه ها در بخش انرژی

مطالعات امكان سنجی پروژه ها در بخش انرژی

بررسی قوانین و الزامات، قوت و ضعف مدیریت در پروژه های بین المللی

بررسی اثرات و قوانین و مقررات مدیریت پروژه در بخش انژی كشور

تكنیكهای نوین مدیریت پروژه های بخش انرژی

بررسی اثرات ساختار سازمانی در پروژه های بخش انرژی

مطالعات موردی در روشهای اجرایی تجارب و راهكارهای پروژه های بخش انرژی

بكار گیری IT ، ITC در مدیریت پروژه های بخش انرژی

ارزیابی عملكرد و شاخصهای پروژه و مدیریت پروژه در بخش انرژی

مدیریت ریسك پروژه های بخش انرژی

مدیریت زمان و بخش انرژی

مدیریت و مهندسی ارزش در پروژه های بخش انرژی

مدیریت كیفیت پروژه های بخش انرژی

مدیریت تداركات در بخش انرژی

بررسی عوامل رضایتمندی در بخش انرژی

مدیریت منابع انسانی و رهبری پروژه در بخش انرژی

چرخه پروژه های بخش انرژی

...

👇محصولات تصادفی👇

مجموعه کامل گزارش کارهای دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی ، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی تحقیق شیوة‌ دف نوازی مقاله آشنایی با چوبها و چوب جوان مقالةآشنایی با سیالات در علم مكانیك سیالات ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺸﮏ ﻣﻮاج ، وﯾﻠﭽﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺟﺎﻧﺒﯽ