👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله در مورد حقوق زوجین

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله در مورد حقوق زوجین

مقاله در مورد حقوق زوجین

مقاله در مورد حقوق زوجین

 

فهرست:

نگاهی بر نقش زوجین در خانواده و حقوق آنان

تعریف خانواده

اصول و مبانی

اهداف

راهبردها

سیاستهای اجرایی

حق سلول هاى بنیادى جامعه، ماده۱۶ از حقوق زوجین

حقوق زوجین در ایران

حقوق زوجین در رابطه با فرزندان

حقوق زوجین در ارتباط با یكدیگر

...........................................................................

چکیده:

 

نگاهی بر نقش زوجین در خانواده و حقوق آنان

خانواده از ابتدای تاریخ تاكنون در بین تمامی جوامع بشری، به عنوان اصلی‌ترین نهاد اجتماعی؛ زیربنای جوامع و منشأ فرهنگ‌ها، تمدن‌ها و تاریخ بشر بوده است، پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین و حمایت و هدایت آن به جایگاه واقعی و متعالی‌اش، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به ورطه هلاكت و ضلالت بوده است.

اسلام به عنوان مكتبی انسان‌ساز بیشترین عنایت را به تكریم، تنزیه وتعالی خانواده دارد و این نهاد مقدس را كانون تربیت و مهد مودت و رحمت می‌شمرد وسعادت و شقاوت جامعه انسانی را منوط به صلاح و فساد این بنا می‌داند و هدف از تشكیل خانواده را تأمین نیازهای مادی، عاطفی و معنوی انسان از جمله دستیابی به سكون وآرامش برمی‌شمارد. دستیابی به این اهداف والای مكتب اسلام و حفظ و حراست دقیق ومستمر از آن، نیازمند توجه جدی به خانواده و پیاده ‌كردن قوانین مربوط به آن دراسلام است و ضروری است كلیه برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها در تمام سطوح، حق مدارانه و ملهم از نگرش توحیدی و در راستای تعالی و مصالح خانواده باشد.

شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان براساس بند سوم شرح وظائف خود مبنی بر «سیاستگذاری وبرنامه‌ریزی جهت تقویت نهاد مقدس خانواده بر مبنای آسان كردن تشكیل خانواده،پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامـی» و نیز با بهره‌گیری از قرآن و سنت، قانون اساسی و دیگر قوانین جاری در نظام اسلامی ایران و رهنمودها و فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) و بیانات روشنگرانه مقام معظم رهبری در مورد خانواده، اقدام به تهیه سیاست‌های تشكیل، تحكیم و تعالی خانواده نموده است.

...

حق سلول هاى بنیادى جامعه، ماده۱۶ از حقوق زوجین

۱ - هر مرد و زن بالغ حق دارد بى هیچ محدودیتى از بابت نژاد و ملیت یا مذهب ازدواج كند و تشكیل خانواده دهد. زن و شوهر از حقوق برابر در ازدواج و در طول مدت ازدواج و در انحلال آن برخوردار خواهند بود.

۲ - ازدواج تنها با رضایت كامل و آزادانه زن و شوهر صورت خواهد گرفت.

۳ - خانواده واحد گروهى طبیعى و بنیادین جامعه است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت برخوردار باشد.

این ماده كه به اختصار مى توان آن را «حق ازدواج و حمایت خانواده» نامید علاوه بر ماده ۱۶ اعلامیه در ماده ۲۳ «میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى» و ماده ۱۰ میثاق بین المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ذكر شده است. در اصول ۱۰ و ۲۱ قانون اساسى جمهورى اسلامى، اهمیت خانواده و بنیادى بودن آن براى جامعه و رعایت حقوق زن در تمامى جهات با توجه به موازین اسلامى مورد تاكید قرار گرفته است.

در این خصوص ماده ۲۳ «میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى» مقرر داشته است:

۱ _ خانواده عنصر طبیعى و اساسى جامعه است و استحقاق حمایت جامعه و حكومت را دارد

.۲- حق نكاح و تشكیل خانواده براى زنان و مردان از زمانى كه به سن ازدواج مى رسند به رسمیت شناخته مى شود

.۳ _ هیچ نكاحى بدون رعایت آزادانه و كامل طرفین آن منعقد نمى شود

۴ _ دولت هاى طرف این میثاق تدابیر مقتضى به منظور تساوى حقوق و مسئولیت هاى زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند كرد. در صورت انحلال ازدواج پیش بینى هایى براى تامین حمایت لازم از اطفال به عمل خواهند آورد.

 

 

👇محصولات تصادفی👇

پروژه مفهوم انسان شناسی محیط زیست و صاحب نظران در این زمینه مقاله آشنایی با معماران جهان و آثار آنان مقاله-بررسی مکتب کارکردی _ ساختاری آمریکا پایان نامه فرسایش خاک گزارش کارآموزی تصفیه خانه جدید همدان