👈 فروشگاه فایل 👉

سمینار نساجی رنگبری پساب رنگرزی با استفاده از فتوكاتالیستها

ارتباط با ما

... دانلود ...

سمینار نساجی رنگبری پساب رنگرزی با استفاده از فتوكاتالیستها

سمینار نساجی رنگبری پساب رنگرزی با استفاده از فتوكاتالیستها

سمینار نساجی رنگبری پساب رنگرزی با استفاده از فتوكاتالیستها

چکیده 

این مقاله به بررسی تخریب زیست محیطی پسابهای رنگرزی و تأثیر نامطلوب آنها در شبکه فاضلابی می پردازد. 

در مرحله اول تأثیر استفاده از فتوکاتالیست های TiO2 در رنگبری مورد بررسی قرار می گیرد و طی نمودارهایی تأثیر آن قیاس می شود. سپس به بهینه سازی آن به روشهای ساپورت کردن و غنی سازی توسط عناصر فلزی و غیرفلزی می پردازد: 

– بهینه سازی فعالیت فتوکاتالیست های TiO2 به روش ساپورت کردن 

– تخریب نوری آلودگی های رنگی بوسیله ژل ساپورت کننده ذرات TiO2 تحت تابش نور مرئی 

– فتوکاتالیست های فیلم – پلیمری منعطف اصلاح شده TiO2 در تخریب نوری محلولهای رنگی azo از جمله روشهای ساپورت شدن می باشد. 

– اصلاح ساختار فتوکاتالیست های TiO2 به روش غنی سازی در جهت بهبود خواص 

از جمله روش های غنی سازی می باشد. 

نهایتاً به تطبیق و مقایسه روش های فوق در قالب نتیجه مقدماتی و نهایی می پردازد. 

مقدمه

صنعت نساجی مصرف کننده بزرگی در رنگها است. و در آن با یک رنج وسیعی از مواد شیمیایی معین برای رنگ های مختلف و اتمام مراحل استفاده می کنند. اصلی ترین رابطه محیطی که به استفاده از رنگها مربوط می شود از بین رفتن آنها در طول مرحله رنگرزی است. در نتیجه فاضلابهای نساجی با یک نیاز بالا شیمیایی به اکسیژن، توانایی تخریب یا تجزیه توسط باکتریها به مقدارکم و به مقدار بالایی از نمک و رنگ توصیف م یشود و اگر در محیط بدون هیچ واکنشی آزاد شود بسیار مضر و خطرناک است. 

به دلیل پیچیدگی و تنوع رنگها که در مراحل رنگرزی استفاده می شود یافتن یک واکنش منحصر به فرد که حذف کامل تمام انواع رنگ را تضمین کند، دشوار است. ثابت شده است که مراحل زیستی در حضور یا عدم حضور اکسیژن باید کافی و مناسب باشد و فقط رنگها م ی توانند از توسعه و انتشار باکتریها که عملکرد مناسب آنها را کاهش می دهد جلوگیری کنند. روشهای فیزیکی رنگ زدایی شامل روشهای مختلف انعقاد یا بستگی، جذب سطحی بر کربن فعال شده، زغال سنگ و جمع آوری مواد بی ارزش

طبیعی مثل گرد و خاک یا پسماندهای میوه می شود. 

بزرگترین مانع و شکل این روشها این است که آنها با انتقال مواد آلوده به صورت دیگر و یا با متمرکز کردند آنها بجای نابود کردنشان عمل می کنند. در میان روشهای جدید اکسیداسیون یا مراحل پیشرفته اکسیداسیون (AOPS) فتوکاتالیستهای جوراجور به عنوان یک متغیر یا یک مکمل به آب قراردادی و روشهای واکنش فاضلاب عمومی اضافه می شود. در موارد زیادی عملکرد مناسب تخریب فتوکاتالیکی بر رنگهای ریاکتیو یا آزو (azo) ثابت شده است. اما مطالعات کمی به رنگهای کاتیونی مثل متیلن آبی اختصاص داده شده. 

اگرچه آنها اثر ضعیفی بر روی الیاف طبیعی دارند ولی بر روی الیاف آکریلیک که بطور وسیعی در پتوهای صنعتی، فرش ها، جوراب بافی، اجناس، بافته های تزئینی، کاغذ و محصولات چوبی بسیار مؤثر است. این رنگها توسط قدرت اثر رنگ خیلی قوی، برجستگی، روشنایی و خواص ثبات عالی آنها طبقه بندی می شوند.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق تاریخچه و آداب نوروز پرسشنامه شاخص تنیدگی والدین زندگینامه ابو لنصر فارابی پایان نامه اعتقاد به معاد در مكاتب مختلف پایان نامه بررسی رابطه‌ی عوامل اجتماعی با میزان آگاهی سیاسی زنان شهر گرمی