👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله قابلیت اطمینان / پایایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله قابلیت اطمینان / پایایی

مقاله قابلیت اطمینان پایایی

مقاله قابلیت اطمینان / پایایی

فهرست:

كارآئی و اثربخشی كیفیت ؛ پیشران تعالی سازمانی

هزینه یابی كیفیت

كنترل كیفیت فراگیری (tqc)

مهندسی قابلیت اطمینان

تولید محصول بی عیب

مدیریت كیفیت استراتژیك

جمع بندی موقت

نرم افزار ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت ( RAP )

شاخصهای قابلیت اطمینان

بحث قابلیت اطمینان در سازمانهای ممتاز

آشنایی با نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان(RCM)

كارگاه تعمیر و نگهداری تجهیزات

كارآئی و اثربخشی كیفیت ؛ پیشران تعالی سازمانی

1- هزینه یابی كیفیت :

هدف این مقوله بررسی و تجزیه و تحلیل هزینه های كیفیت است به نحوی كه بتوان با تقبل یكسری هزینه های پیشگیرانه از تحمیل هزینه های گزاف ناشی از بی كیفیتی جلوگیری نمود.

جوران معتقد بود كه هزینه های دستیابی به یك سطح كیفیت را می توان به دو دسته هزینه های قابل اجتناب و هزینه های غیرقابل اجتناب تقسیم نمود. هزینه های غیرقابل اجتناب هزینه های بودند كه مربوط به پیشگیری ، بازرسی ، نمونه گیری و ... می شوند .هزینه های قابل اجتناب شامل هزینه هایی می شوند كه به محصولات معیوب و شكست های محصول مرتبط می شود شامل : ضایعات مواد ، نیروی كاری كه صرف دوباره كاری می گردد، فرآیند شكایت و ضررهای مالی ناشی از ناخوشنودی مشتریان .همانطور كه ملاحظه می شود یك واحد می تواند با تقبل هزینه های غیرقابل اجتناب از وقوع هزینه های قابل اجتناب جلوگیری نماید .

2- كنترل كیفیت فراگیری (tqc)

مهمترین تاكید این مقوله براین موضوع است كه كیفیت یك وظیفه و مسئولیت همگانی است. آرماند فیگنبام در سال 1956 مطرح نمود كه برای تحقق كیفیت اثربخش ، كنترل كیفیت باید از طراحی محصول آغاز شود و تا زمان تحویل به مشتری ادامه یابد

در غیراینصورت ممكن است اشتباهی در ابتدای فرآیند ( طراحی محصول جدید) موجب بروز اشكالات جدی در فرآیندهای بعدی ، و از همه بدتر زمان تحویل به مشتری شود .دراین دوران روشهای آماری و نمونه گیری از اهمیت خاص خود برخوردارند ولی سیستم كیفیت حالا علاوه بر كنترل تولید ، شامل توسعه محصولات جدید ، گزینش فروشندگان ، حمل و نقل و خدمات مشتریان نیز می شود.هم فیگنبام و هم جوران معتقدند كه برای انجام این مسئولیت ها یك شغل جدید به نام مهندسی كنترل كیفیت ضروری است كه وظیفه این بخش عبارتست از مشاركت در طرح ریزی كیفیت ، هماهنگی فعالیهای سایر دپارتمانها ، تدوین استانداردهای كیفیت و فراهم كردن اندازه گیری های كیفیت . ...

...

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری روش یادگیری در حد تسلط محرمیت در بناهای معماری اسلام فضاهی درونی بیرونی حسابرسی (Audit) در حسابداری و روش‌های آماری در آن گزارش کارآموزی اجرای ساختمان مسکونی با اسکلت فلزی پایان نامه تأثیر رضایت شغلی بر افزایش بهره وری کارکنان واحد امور گمرکی