👈 فروشگاه فایل 👉

پژوهش ارتباط ورزش با ماساژ

ارتباط با ما

... دانلود ...

پژوهش ارتباط ورزش با ماساژ

پژوهش ارتباط ورزش با ماساژ

پژوهش ارتباط ورزش با ماساژ

فهرست مطالب

مقدمه....................................... -

چرا ماساژ................................... 1

فصل اول

تعاریف:

تعریف ماساژ................................. 3

تعریف ماساژ كودك............................ 7

تعریف ماساژ درمانی.......................... 8

تعریف حركت درمانی........................... 9

تعریف تربیت بدنی سنتی....................... 11

تعریف بازتاب درمانی......................... 15

فصل دوم

بخش اول:

دیدگاههای حركت درمانی....................... 18

بخش دوم:

نظریه ها، نظامها و تكنیكهای ویژه............ 22

ماریامونته سوری............................. 22

ژان پیاژه................................... 23

ب.اف.اسكینر................................. 24

بخش سوم:

تربیت بدنی.................................. 24

رادولف لابان و تربیت حركتی................... 25

موسكاموستون- از دستور تا كشف................ 27

فصل سوم

بخش اول:

انواع حركت درمانی........................... 29

حركت فعال................................... 29

حركات غیرفعال............................... 29

بخش دوم:

انواع حركات ماساژ........................... 33

انواع نوازش كردن (استروك)................... 34

فشردن (نیدینگ).............................. 38

ضربه زدن (پركاشن)........................... 41

حركات لرزشی................................. 42

ممنوعیتهای ماساژ............................ 43

فصل چهارم

بخش اول:

رفتار حركتی................................. 45

علل خامی حركتی.............................. 46

عوامل روانی اجتماعی و خام حركتی جسمانی...... 48

بدكاركردیهای مغزی........................... 49

مشكلات استخوانی و نابهنجاریهای اسكلتی........ 55

نشانگان كودك خام حركت....................... 56

فصل پنجم

بخش اول:

رویكردهای درمانی استاندارد برای بهبود بدكاركردی حركتی  60

آرامش دهی................................... 60

آمادگی جسمانی............................... 60

نیرومندی.................................... 60

انعطاف پذیری مفصل........................... 60

مقاومت عضلانی................................ 60

مقاومت قلبی- ریوی........................... 60

هماهنگی..................................... 60

وضعیت بدنی.................................. 60

بخش دوم:

تاثیر ورزش و فعالیتهای بدنی بر روی اعصاب.... 62

حركت درمانی در اختلالات روحی و روانی.......... 63

حركت درمانی و فیزیوتراپی در ناراحتیهای عصبی. 66

شیاتزو (طب سوزنی)........................... 67

روش درمان در شیاتزو......................... 68

آب درمانی و حمام درمانی..................... 69

دست درمانی یا درمان با دست “Manual Yheropy”...... 70

فصل ششم

بخش اول:

ماساژ، حركت و تحرك.......................... 72

چرا تماس اهمیت دارد......................... 74

بخش دوم:

روغن های اصلی ماساژ......................... 76

روغن بذر انگور.............................. 76

روغن بادام شیرین............................ 77

روغن نارگیل................................. 77

بخش سوم:

روغنهای اصلی................................ 78

اسطو خودوس انگلیسی.......................... 79

بابونه...................................... 79

درخت چای.................................... 80

رز.......................................... 80

كندر........................................ 80

مر (نوعی صمغ)............................... 80

فصل هفتم

بخش اول:

آماده شدن برای شروع مراحل ماساژ............. 82

مراحل ماساژ................................. 82

چگونه ماساژ به بدن كمك می كند............... 83

اثرات ماساژ بر دستگاههای مختلف بدن.......... 84

شل شدن بدن و بهبود گردش خون................. 85

بخش دوم:

انواع درمان................................. 86

درمان سوئدی................................. 86

ماساژ درمانی شرقی........................... 87

درمان بیماری های استخوانی................... 88

ماساژ درمانی عصبی عضلانی..................... 89

رایحه درمانی................................ 89

بخش سوم:

ماساژ نشسته چیست؟........................... 90

فصل هشتم

بخش اول:

درك هندشیاتسو............................... 100

آمادگی برای استفاده از شیاتسو به عنوان یك درمان    100

نصف النهار، تی‌سو‌بو، كیو و جیتسو............. 101

تی‌سو‌بو...................................... 102

كیو و جیتسو................................. 102

جدول نقاط فشاری مورد استفاده در ماساژ شیاتسو 103

درك مراحل اساسی ماساژ برای شیاتسو........... 104

بخش دوم:

درك بازتاب شناسی............................ 105

روشهای آرام سازی مورد استفاده در بازتاب شناسی 106

استفاده از روشهای Basic Holding (تماس با كف دست). 107

استفاده از روشهای Basic Finger (بر اساس انگشت)... 108

فصل نهم

ترجمه مقالات اینترنتی

مقاله A: بررسی مدارك موجود در اثر گذاری، بی خطری و هزینه طب سوزنی،

ماساژ درمانی و اشعه درمانی در درمان درد ستون فقرات 110

مقاله B: رایحه درمانی و ماساژ مدارك ساندرا با كل بی خطری و كارآمدی استفاده

از رایحه درمانی و ماساژ را توسط پرستاران كودكان بررسی می كند125

مقاله C: آیا ماساژ درمانی در درمان استرس موثر است؟ 136

فصل دهم

فهرست منابع فارسی و انگلیسی و اینترنتی

منابع فارسی و انگلیسی....................... 140

منابع اینترنتی.............................. 140

======================= بخشهایی از متن:

مقدمه: چرا ماساژ؟

ماساژ برای خانواده و دوستان شما، مادر بزرگها، كودكان و برای تمام كسانی است كه دوستشان دارید. ماساژ از لحاظ جسمی برای كمك به اشخاص و مراقبت از آنها و به طور كلی برای تمام افرادی است كه احساس می كنید می توانید با آنها در عمل مراقبت جسمی شریك شوید.

ویژگی خاص ماساژ، در برقراری ارتباط بدون كلامی است كه در ذات خود، عملی غیرعادی نیست. برای مثال، ما اغلب سعی می كنیم كسانی كه در اطرافمان زندگی می‌كنند، بدانند دوستشان داریم؛ با آنها همدردی می كنیم و قدرشان را می دانیم. وقتی فردی برای اولین بار به خوبی ماساژ داده می شود، وارد نوعی حالت جسمی- روانی می‌گردد كه توصیف آن مشكل است. همچون لحظه وارد شدن به اتاقی كه در آن تا به آن لحظه، قفل و از دید پنهان بوده است. كسانی با این حالت آشنا هستند كه نوعی از مدیتیشن روزانه را تمرین می كنند. هرچند لزومی ندارد كه ماساژ دهنده در این مرحله توقف كند. او هرچه بیشتر بتواند آگاهی رو به افزایش ماساژ گیرنده را دریابد، به همان میزان می تواند نیروی درونی و تجربه اش را منتقل كند. كمترین تماس، تبدیل به بیان می شود؛ مانند طرحی با قلمی مناسب روی كاغذ حساس. پس ماساژ، القا كننده اعتماد، یكدلی و احترام، بدون به زبان آوردن سخن و به وسیله حسی صرفاً جسمی است. زیرا این لحظات می توانند با احساسی از كمال بیان شوند و هرگز، هیچ كلامی با آن برابری نخواهد كرد.

براین اساس، ماساژ عملی ساده است كه ما را به درون خویش نزدیكتر می سازد. دستهای شما قادرند این احساس را به دیگران منتقل كنند. یاد بگیرید به نیروی دستهایتان اعتماد كنید. آنها زودتر و بهتر از هر كسی به شما خواهند آموخت كه ماساژ چیست.

(داونینك، 1377، ص1)

فصل اول

تعاریف

ماساژ

حركت درمانی

تربیت بدنی سنتی

بازتاب درمانی

تعریف ماساژ

ماساژ یكی از قدیمی ترین، مفیدترین و آسانترین نوع درمان برای تسكین درد و سایر نشانه های بیماری و آسیب است. از این روش درمانی به كرات برای افزایش گردش خون به یك قسمت مبتلا، كمك به تخلیه ترشحات ناحیه دیگر، شل كردن عضلات و كم كردن احتمال تحلیل رفتن عضلانی استفاده می شود.

ماساژ همچنین در درمان آرتریت ها، پیچ خوردگی ها، كبودی ها و درد ناشی از كشش ساكرو ایلیاك و در بسیاری از حالات ارتوپدی از جمله مشكلات كمر مفید است. در ماساژ درمانی، حركات منظم با استفاده از اعمال فشار و مشت و مال دادن به كار می رود. بنابراین، فقط باید توسط یك فرد تعلیم دیده حرفه ای انجام شود.

...

رویكرد تعادلی در تربیت بدنی

تمام رویكردهای موجود در تربیت بدنی تنها زمانی مفید خواهند بود كه به صورت حرفه ای آموزش داده شوند. در عین حال، ما معتقدیم كه رویكرد تعادلی در تربیت بدنی ابتدایی شامل تربیت حركتی، آموزش ادراكی- حركتی و رویكرد سنتی است (آرنهایم و پستولسی، 1973). در این رویكرد، كودكان 3 تا 5 ساله در سطح I از 35% انواع فعالیتهای حركتی و آموزشی ادراكی- حركتی، 45% خودسنجی، 15% حركات موزون و 5% فعالیتهای بازی گونه بیشترین استفاده را خواهند برد.

تاكید سطح I بر رشد حركتی است كه در آن روابط فضایی و تن آگاهی رشد می‌كند. سطح II به سنین 6 تا 8 سالگی مربوط می شود و 25% تربیت حركتی و آموزشی ادراكی- حركتی، 30% خودسنجی، 25% حركات موزون و 25% بازیها و فعالیتهای ورزشی را شامل می شود.

بعد از عبور موفقیت آمیز از سطح I، دیگر كودك از لحاظ فیزیولوژیك و عاطفی آماده است تا به حركات پیچیده و دشوار بپردازد. سطح II امكان فعالیتهای حركتی متوالی حل مساله را كه از لحاظ دشواری متوسط هستند، در سطح فردی و گروهی فراهم می كند. در این مرحله ریتم خلاق نیز به منظور كمك به پاسخ خود به خودی به كودك آموزش داده می شود. در زمینه بازیها و ورزشها، تاكید بر فعالیتهایی از نوع جابجایی است و تا حدی نیز بر مهارتهای خاص تر دویدن، پرتاب كردن، گرفتن و زدن تاكید می شود.

سطح III شامل كودكان 9 تا 12 ساله می شود كه متشكل از 15% تربیت حركتی، 25% خودسنجی، 15% فعالیتهای موزون و 45% بازی و ورزش است. سطح III براساس اكتسابات كودك در سطوح I و II بنا می شود. در این سطح، هنوز هم تربیت حركتی و آموزش ادراكی- حركتی دارای اهمیت است، ولی فعالیتهای خودسنجی، ژیمناستیك و مهارتهای ورزشی از اهمیت بیشتری برخوردار است. در سطح I برای شركت كنندگان موقعیتهایی ایجاد می شود تا بتوانند اعمال جالبی را كه به قابلیت بدنی، انعطاف پذیری، و بنیه قلبی عروقی نیاز دارند، انجام دهند.

فعالیتهای رقصی نظیر حركات دسته جمعی و رقصهای محلی در این هنگام به كودك معرفی می شوند و نیز در همین زمان است كه فعالیتهای فردی و گروهی برای كودك اهمیت پیدا می كنند. ورزشهای فصلی نیز با توجه به دیدگاه شركت كننده و ناظر آموزش داده می شود.

در برنامه تربیت بدنی تعادلی كودك مبتلا به خام حركتی در سطح I مورد شناسایی قرار می گیرد و بلافاصله برنامه ترمیمی انفرادی در مورد او تهیه می شود. برای مثال، هرگاه كودكی در یكی از طبقات برنامه تربیت بدنی مشكل داشته باشد، می توان در مورد او اقدامات ترمیمی را براساس تجربیات مخصوص همان طبقه طرح ریزی كرد. همچنین با در نظر گرفتن محتوای هر سطح، مشكل كودك مبتلا به خام حركتی كه سن زیادتری دارد، می تواند با شركت در برنامه های سطوح پایین تر مورد ترمیم قرار گیرد در این حالت سطح پایین تر حالت تجویزی و ترمیمی پیدا می كند. شاید بتوان گفت اگر برای همه كودكان برنامه تربیت بدنی تعادلی خوب وجود داشته باشد، دیگر نیازی به برنامه ترمیمی ویژه نخواهد بود.

(آرنهایم، 1375، ص53)

تعریف بازتاب درمانی

رشد شیوه زندگی عقلانی امروزه این تفكر را مردود می داند كه سلامت و طول عمر چیزهایی است كه پاره ای خوشبخت از آن بهره مند می باشند؛ بلكه سلامتی و طول عمر پدیده های قابل حصول و دست یافتنی است و اساس كسب آن آگاهی و شناخت از دستگاههای مختلف بدن و چگونگی كنترل و تلاش در جهت بهبود و سلامت آن است.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آشنایی با کلیه (ویژه ارائه کلاسی رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی) مقاله تصمیم گیری در شرایط ریسک پرسشنامه تجدید نظر شده احتکار دیوید ویل مقاله پروین اعتصامی و زندگی او پاورپوینت اصول مدیریت پرورشی و بهداشتی ماهیان گرم آبی