👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله تاریخچه مطالعه كار و زمان

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله تاریخچه مطالعه كار و زمان

دانلود مقاله تاریخچه مطالعه كار و زمان

دانلود مقاله تاریخچه مطالعه كار و زمان

تاریخچه مطالعه كار و زمان

مشهور است  که زمان سنجی از کارگاه کمپانی فولاد سازی میدوال ((Midvale در سال 1881 میلادی توسط فردریک تیلور آ غاز گشته است. گر چه تیلور بعنوان پدر زمان سنجی شنا خته شده است لیکن قبل  از او زمان سنجی در اروپا نیز انجام شده است ودر سال1760 یک فرا نسوی بنام پرونت (Prronet) مطالعه زمانی گسترده ای برای تولید پین انجام داد و بمدت 60 سال یک اقتصاددان انگلیسی بنام بابگ(Babbage) اینکار را ادامه داد.

-استخدام تیلور در این مؤ سسه باعث شد، سیستم موجود به فرم مورد علاقه اش تغییر جهت دهد.در نتیجه او به سرعت به سمت سرپرستی کارگران رسید وتصمیم گرفت تلاشی در جهت تغییر مدیریت انجام دهد. به این ترتیب که"بجای مغایرت،منافع کارگران ومدیران،انها را همسو کند".و ازاین رو بیان داشت که"بزرگترین مانع بین همکاری کارگران ومدیریت در اینست که مدیریت تصور درستی از مقدار کار روزانه کارگر ندارد". تیلور به رئیس کمپانی میدوآ ل چنین معروض داشت که"بجای خست زیاد در نحوه خرج پول می توان مطالعه علمی در زمینه زمان سنجی برای حل بسیاری ازکار هاومشکلات در این زمینه ( صرفه جوئی) انجام داد"و مدیریت به منظور مطالعه دقیق و علمی جهت تعیین زمان لازم برای انجام کار های مختلف بودجه ای در اختیار تیلور قرار داد.

تیلور مطالعات خود را با استخدام دو کارگر قوی اغاز کرد، انها مزد دو برابر می گرفتند وکاملا تحت نظر وکنترل بودند. تیلور اظهار داشت که :"هدف ازاین مطالعه آ ن نیست که بدانیم حداکثر کاری که یک نفر در جزئی از یک روز ویا در طی چند روز، ولی بطور کوتاه مدت انجام می دهد چه میزانی است ، بلکه هدف اینست که بدانیم چه  چیزی باعث میشود تا یک فرد نیرومند یک روز خوب پر کار داشته باشد. ومنظور از یک روز کاری خوب عبارت از روزی است که یک فرد بتواند میزان کار آ ن روز را بطور مداوم در طول سال انجام داده وبا عارضه خاصی نیز روبرو نشود."تیلور امیدوار بود که بتواند مقدار کاری را که یک نفر در روز انجام میدهد محاسبه نماید . و همچنین می خواست مشخص کند که چه نسبتی از نیروی کار یک شخص بکار گرفته می شود.

- تیلور در سال 1883 با روش سیستماتیک مطالعه کار توانست یک کار مشخص را به عناصری تقسیم کرده وتک تک این عناصر را بررسی کند .به هر حال مطالعات او و سایر تجربیات تیلور باعث شد که کشف کند رابطه مستقیمی  بین قدرتی که یک شخص بکار می برد وخستگی نا شی از کار وجود ندارد.تیلور دریافت که  در هر کار سنگینی، عواملی که مقدار کار فرد را در یک روز مشخص می کنند عبارتند از:

1- در صدی از روز که کارگر مشغول کار بوده است.

2- در صدی از روز که کارگر استراحت کرده است.

3- طول و فرکانس پریود های استرا حت

- بخاطر اهمیت این نظریه بود که تیلور در ایجاد وگسترش زمان سنجی با کرونومترسهم بزرگی پیدا کرد.

کرد.

تیلور اظهار داشته که: زمان سنجی یک عنصر در مدیریت علمی است که می تواند مهارمدیریت را از مدیران به افراد انتقال دهد.

همانگونه که گفته شد یکی از کار های مهم تیلور بنیان گذاری زمان سنجی است. که بدنبال مطالعات سیستماتیک بر روی مسائل مؤ ثر در عملکرد چندین کارخانه فراهم آ مد.تیلور دریافت که به میزان اهمیت مسایل مواد وماشین الات ،باید به مسایل انسانی نیز توجه داشت، از این ررو تحقیقاتش را با توجه به

جنبه های روا نشناسی انسان ادامه داد.تیلور در ارزیابی چگونگی استفاده مؤثر از تلاش نیروی انسانی در صنعت سهم بزرگی دارد از این رو مطالعه کارهای او در این زمینه سودمند است.تیلور هنگامیکه در کارخانه فولاد سازی میدوا ل رئیس گروه بود با این مسئله روبرو شد که چه روشی بهترین راه انجام کار است ؟ ویا چه چیزی یک روز کاری را تشکیل مید هد ؟ تیلور به کارش اهمیت می داد و انتظار داشت که افراد  زیر دستش کارشان را به خوبی انجام دهند .او برای خودش مطالبی تنظیم نمود تا بتواند بهترین روش انجام کار را پیدا کند .مجموعه مطالب تنظیم شده خود را به کارگران تعلیم میداد و همه شرایط را طوری ایجاد میکرد که کارگران بتوانند کارشان را به روش پیشنهادی او انجام دهند .همچنین تعداد محدودی زمان استاندارد برای انجام برخی کارها تعیین کرد و سپس به کارگرانی که کار را به شکل تعریف شده انجام می دادند، جایزه و پاداش می داد.

...

مطالعه تو أم حرکات و زمان:

در اوا سط قرن بیستم بررسی دو جا نبه ا ی هم در زمینه حرکت و هم زمان انجام شد و از ترکیب این دو روش بنام " مطالعه حرکت و زمان " ، به وجود امد که به دلیل تغییرات سریعی که بتازگی در این زمینه پدیدار گشته است  ، امروز ، واژه ی (motin and time study )به معنای وسیعی این اصطلاح را در بر گرفته است و تغییراتی هم در زمینه علمی شکلهای ابتدایی این روش پیدا کرده است – این روش شامل طرح سیستمهای کار و متد های مهندسی است .

مقدمه

انسان از دیر باز ، در اندیشه استفاده مفید و کارا و ثمر بخش از تواناییها ، امکانات و منابع در دسترس خود بوده است . محدودیت منابع در دسترس ، افزایش جمعیت و رشد نیازها و خواسته های بشر باعث شده که

دست اندرکاران عرصه ی اقتصاد ، سیاست و مدیریت جامعه و سا زمانها ،افزایش بهره وری را در اولویت

برنامه های خود قرار دهند .اصطلاح  بهره وری برای افراد مختلف معا نی متفاوتی دارد و در جایگاه مصرف کننده تعریف دیگری در ذهن دارد .

تاریخچه بهره وری

آ شنا یی ا نسان با مفهوم بهره وری امری جدید و بدیع نیست و به حق باید پیدایش این برداشت ذهنی را  ، هر چند به گونه ای مبهم و نا روشن ، از نظر قدمت باعمر انسان بر زمین خاکی متقارن دا نست. ا ما تاریخ آغاز پژوهش ها ی منظم علمی و آ ماری درباره بهره ور ی با زمان ما فاصله ا ی بعید ندارد .

نخستین تلاشهای توأ م با برداشت علمی نسبت به مفهوم بهره وری از قرن هیجدهم اغاز می شود. " ادام اسمیت "در سال 1776 در کتاب خود به نام " پژو هشی در ما هیت

 و ریشه های ثروت ملل 1" موضوع " تقسیم کار " را به عنوان " کلید افزایش کارا یی " مطرح کرد.

واژه " بهره وری " برای نخستین بار به وسیله فرا نسو ا کنه ریاضیدان و اقتصاد دان طرفدار مکتب فیزیو کراسی (حکومت طبیعت ) به کار برده شد . "کنه " با طرح جدول اقتصادی ، اقتدار هر دولتی را منوط به افزایش بهره وری در بخش کشاورزی میداند .

گفته شد که تاریخ آ غاز پژوهش های منظم علمی و آ ماری درباره موضوع بهره وری با زمان ما فاصله بعید ندارد .اولین تحقیق اماری درزمینه بهره وری منتسب به " رایت 2" می باشد . یا فته های پژوهشی رایت که اساسا متوجه سنجش بهره وری مرتبط به کار یدی و کار با ماشین بود، در سال 1898 در گزارش سالانه وزارت کار ممالک متحده امریکا منتشر شد .

در سال 1883 فرانسوی دیگری به نام " لیتره "، بهره وری را دانش و فن تولید تعریف کرد .با شروع دوره نهضت مدیریت علمی در اوایل سالهای 1900،فردریک وینسلو تیلور وفرانک ولیلیان گیلبریت به منظور افزایش کارایی کارگران، درباره تقسیم کار ، بهبود روشها و تعیین زمان استاندارد ،مطالعاتی را انجام دادند. به عنوان نسبتی از زمان واقعی انجام کار به زمان استاندارد از پیش تعیین شده تعریف شد . به طور مثال اگر از کارگری در 8 ساعت کار انتظار تولید 100 واحد محصول را داشته باشیم اما در عمل کارگر مزبور 96 واحد تولید کند گفته می شود کارایی آ ن کارگر 96 در صد است .نویسندگان غالبا کارایی را بیشتر در مورد وسایل مکانیکی ، مسایل مهندسی و نیروی کار مورد استفاده قرار داده اند مثلا اگر ماشینی 90 در صد از انرژی ورو دیش را به کار مفید تبدیل کند گفته می شود ان ماشین

 با 90 در صد راندمان یا با زدهی یا کارایی عمل می کند بعدها کارایی را درباره هر یک از عوامل تولید استفاده کردند . اما واژه ای که به تدریج جنبه عمومی تر و کلی تر پیدا کرد و در ادبیات مدیریت رایج گردید ، " بهره وری " بود . در سال 1950 سازمان همکاری اقتصادی اروپا به طور رسمی بهره وری را چنین تعریف کرد " بهره وری حاصل کسری ا ست که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید بدست میاید . بدین لحاظ میتوان از بهره وری سرمایه ، مواد اولیه و نیروی کار صحبت کرد ."

سازمان همکاری اقتصادی اروپا (( OEEC، در دهه شصت میلادی به شدت در گیر در توسعه و ترویج اندیشه بهره وری بود .در دهه شصت نیز بسیاری از کشور های آ سیائی و اروپایی ، مراکز و شورا های بهره وری ایجاد کردند

بهره وری در امریکا عملا از سال 1970 شکل گرفت و ا ولین کمیسیون بهره وری در این سال در این کشور تشکیل شد .

در سال 1955 " مرکز بهره وری ژاپن"(JPC) به عنوان هسته مرکزی حرکت بهره وری در بخش خصوصی در ژاپن با این شعار تاسیس شد :"دیدگاه بنیادین بهره وری شا مل ا حترام به مردم ، به منظور ترویج و پیشبرد رفاه سازمانی خواهد بود ."

هنگام آ غاز جنبش بهره وری در سال 1955 در ژاپن ، به منظور تبلور ا ندیشه ها و اهداف – و به عنوان پایه ای برای پیشبرد آ ن – سه اصل برای آ ن ، به عنوان یک ضابطه و معیار رفتاری ، بنیان گذاری شد . این سه اصل عبا رتند از :

1 - بهبود بهره وری در نهایت موجب افزایش امکان اشتغال می شود در دوره انتقالی ، برای کنترل سطح بیکاری و تقلیل آ ن به پایین ترین حد ممکن ، کارگران مازاد به سایر بخشها انتقال داده خواهند شد .

2- مدیریت و کارگران ، روشهای عملی بهبود بهره وری را مورد مطالعه قرار خواهد داد و در این زمینه به بحث و مذاکره خواهند پرداخت .

3- نتایج حاصل از بهبود بهره وری منتشر و توزیع خواهد شد و همگان از آ ن منتفع خواهند گردید .

طی حدود 40 سالی که از اغاز نهضت بهره ری در ژاپن می گذرد ، سه اصل مذکور همواره به عنوان یک دستور العمل مورد استفاده قرار گرفته است و تلاش ژا پن بر آ ن است که سه اصل مزبور را در زمان حاضر و آ ینده در سر لو حه کار خود قرار دهد .

👇محصولات تصادفی👇

مقاله تیرویید و کم کاریها و بیماریهای آن پروژه تاثیر زلزله بر پلهای بتنی با پایه های ارتفاع متغیر پایان نامه بررسی تاثیر زمان تمرین بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولینهای سرم و پاسخ هورمونهای تستوسترون پایان نامه نقش اعتقادات مذهبی در پیشگیری از جرایم پاورپوینت پروژه اسمبلی ساعت بدون آلارم