👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله طراحی بهینه تجاری سیستم انرژی بادی (فتوولتائیک) PV هیبریدی متصل به شبکه بدون ذخیره سازی انرژی برای یک بلوک جزیره ی ایستر

ارتباط با ما

... دانلود ...

ترجمه مقاله طراحی بهینه تجاری سیستم انرژی بادی (فتوولتائیک) PV هیبریدی متصل به شبکه بدون ذخیره سازی انرژی برای یک بلوک جزیره ی ایستر

ترجمه مقاله طراحی بهینه تجاری سیستم انرژی بادی (فتوولتائیک) PV هیبریدی متصل به شبکه بدون ذخیره¬سازی انرژی برای یک بلوک جزیره¬ی ایستر

ترجمه مقاله طراحی بهینه تجاری سیستم انرژی بادی (فتوولتائیک) PV هیبریدی متصل به شبکه بدون ذخیره¬سازی انرژی برای یک بلوک جزیره¬ی ایستر

چکیده

در این مقاله، روشی برای طراحی بهینه­ی تجارتHES متصل به شبکه کوچک (سیستم انرژی هیبریدی) متشکل از پانل­های فتوولتائیک و توربین­های بادی است (به منظور به حداقل رساندنLCCیِ (هزینه سیکل عمر) سیستم) کههمزمان سطح مشخصی از قابلیت اطمینان سیستم را تضمین می­کند. این بر حسب LPSP (احتمال از دست دادنمنبع تغذیه) اندازه­گیری می­شود، که توسط شبیه­سازی محاسبه می­شود. روش ارائه شده امکان تغذیه­ی توان بیش از حدِتولیدی توسط HESرا به شبکه برق شرکت برق با قیمت فروش ثابت یا از طریق طرح اندازه­گیری خالصمیسر می­سازد. سیستم و روش طراحی ارائه شده روش جایگزین مناسبی برای تغذیه توان تنها از طریق شبکه برایمناطق دور افتاده/روستایی ارائه می­دهد. به­عنوان مثال، یک مطالعه موردی شامل 15 خانه (1 بلوک) در شهر هانگا روآی جزیره­ی ایستر در شیلی ارائه می­شود. نتایج نشان می­دهند که HES متصل-به شبکه برای این بلوک بسیار مفید است زیرا هزینه­های بلند مدت تولید برق و تغذیه را بکاهش داده و صورتهمزمان از مصرف انرژی پاک­­تر منابع انرژی تجدید پذیر برخوردار بوده و به کاهش حجم بار تغذیه توان شبکه شرکت برق کمک می­کند.

 

وازگان کلیدی

طرح بهینه­ی کسب و کار، سیستم انرژی مرکب از PV (فتوولتائیک) و باد، هزینه سیکل عمر، HES متصل به شبکه (سیستم انرژی هیبریدی)، اندازهه­گیری خالص، جزیره­ی ایستر.

 

1.      مقدمه

افزایش قیمت سوخت­های فسیلی، ذخایر محدود شده­ی آنها و نگرانی مداوم در مورد گرم شدن کره زمین در طول 15 سال گذشته باعث افزایش تحقیقات به منظور یافتن جایگزین­های جدید منابع انرژی، به­ویژه در سطح مسکونی شده است. به­طور خاص، انرژی خورشیدی و بادی منابع خوبی برای جایگزینی تدریجی سوخت­های فسیلی هستند که هم اکنون بطور گسترده در تولید توان الکتریکی استفاده می­شوند. هر دو نوع انرژی بادی و خورشیدی بدون آلودگی هستند و در هر جای جهان قابل دسترسی هستند [1،2]. با این­حال، وجود آن­ها بصورت متناوب هست؛ بنابراین در سیستم­های تولید برق که از یکی از دو منبع (فتوولتائیک) PV خورشیدی یا بادی استفاده می­کنند، بایستی کمبودها و محدودیت­هائی که در نتیجه­ی این تناوب (بود و نبود) در ظرفیت تغذیه انرژی از ابن سیستم­ها بوجود می­آیند مد نظر قرار داد. از این­رو،لازم است این سیستم­ها رااز نظر تولید توان الکتریکی و قابلیت­های تغذیه­شان قوی­تر، انعطاف­پذیرتر، قابل کنترل­تر و قابل اعتمادتر کرد. یک راه­حل در ارتباط با این نیاز طراحی مناسب HES(سیستم انرژی هیبریدی) است [3، 4]، به­خصوص زمانی که بدون ذخیره­ساز انرژی به شبکه متصل می­شود. در اینجا، شبکه به­عنوان منبع انرژی پشتیبان در نظر گرفته می­شود که از روی آن اگر RES (منابع انرژی تجدیدپذیر) پائین عمل می­کند سیستم ممکن است انرژی را برای تغذیه­ی خانه­ها بکشد.

به همین ترتیب،برایدر نظر گرفتنزمان­هایی که هر دو انرژی بادی وخورشیدیتولید مقدار کافی انرژی رابه منظور برآورده کردن تقاضای توانتوسط هرکدام به تنهایی یابا هم  میسر نمی­سازد،روش جایگزینترکیبژنراتورهای دیزلیبه عنوان یک منبعپشتیباناست که راه­حل خوبی برایجامعه (منطقه) است. درمورد خاص آنالیز شده در این مقاله،نیروگاهبرقمتشکل از 6 ژنراتور دیزلی بزرگ دارای مقدار نامی کافی برای کلجامعه است وهمچنینقیمت برقپرداختی توسطمصرف­کنندگانبسیار بالا است. بنابرایناین مقالهاستفاده از چنینسیستم­هایانرژی تجدید پذیر را به­عنوانطرح­هایمقرون به صرفهوکارآمدDG (تولید پراکنده)مرتبط باEE (بهره وری انرژی) در نظر دارد که ممکن استبه کاهش هزینه­هایمصرف انرژی، افزایشبازده کلیسیستم مرکبکمک کند و در عین حال انتشار گاز کربندراین منطقه را کاهش دهد.

به منظور استفاده­ی بهتر ومقرون به­صرفه ازمنابع انرژی تجدیدپذیر (RES) همانند انرژی خورشیدی و بادی، طراحی بهینه­یHESبسیار حائز اهمیت است زیرا طراحی سیستم با اندازه­ی بزرگ ممکن است هزینه­های سرمایه­گذاری بالا و سایر معایب را بدنبال داشته باشد. در مقابل، طراحی سیستم با ابعاد خیلی کوچک احتمالا هزینه­های سرمایه­گذاری کمتری را به دنبال داشته باشد، اما احتمال بالایی درمحدودیت­هایعملیاتی ودر نتیجه کمبودهای بالقوه درمصرف انرژی وجود دارد که مستلزم این است که ژنراتورهای معمولی به منظور جبران نبودظرفیت نصب شده­ی اضافی HES که قادر به تغذیه برای مقابله با این کمبود باشند بیشتر کار کنند. بنابراین،طراحیبهینه­یسیستم ممکن استهزینه­های سرمایه­گذاری کمتری رابااستفاده­یمعقول،کارآمدتر منابع مختلف انرژی را که ارزیابی می­شوند تضمین کند [4، 5].

👇محصولات تصادفی👇

مقاله رابطه ورزش با جامعه پذیری و تغییرات اجتماعی تحقیق فلات مرکزی ایران بحران هویت جنسی پایان نامه توسعه مدل وفاداری برند با تبیین نقش شخصیت برند و مسئولیت اجتماعی برند تحقیق آناتومی اسکلت بدن انسان