👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله نگهداری شبکه فاضلاب

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله نگهداری شبکه فاضلاب

مقاله نگهداری شبکه فاضلاب

نگهداری شبکه فاضلاب

قسمتهایی از متن:

شناسایی

هدف اصلی از نگهداری شبکه فاضلاب در واقع تمیز نگهداشتن و جلوگیری از بروز گرفتگی در فاضلابروهاست . باید توجه داشت که گر چه سیستم جمع آوری فاضلاب همواره درون زمین بوده و از نظرها پنهان است ولی به هیچ وجه خود به خود تمیز نشده و نگهداری لازم دارد . چه شبکه فاضلاب نیز مانند سایر ابنیه ها فرسوده شده ، سایش می یابد و گرفته شده و بالاخره به مرور زمان خراب می گردد . از طرفی با در نظر گرفتن سرمایه ای که جهت بنای آن خرج می گردد مخارج نگهداری لازم از نظر اقتصادی نیز در جمع کار کاملاً قابل توجیه است . عملیاتی که از نظر نگهداری شبکه مورد توجه است عبارتند از بازرسی مرتب از شبکه ، اندازه گیری بده ، تمیز کردن و شستشوی فاضلابروها ، نظارت بر اجرای اتصالات جدید و قدیم منازل ، حفاظت فاضلابروهای موجود ، جلوگیری از بروز انفجار در اثر متراکم شدن گازهای حاصله از تجزیه مواد لجنی راسب در فاضلابروها می باشد .

بنای اتصال منازل مربوطه به شبکه جمع آوری فاضلاب شهر می بایست توسط مسئولین سازمان فاضلاب شهر بررسی و نظارت شود تا از بروز اشکالاتی در طرح و بنای آن جلوگیری به عمل آید . به تجربه دیده شده است اگر اتصالات منازل توسط افراد ناوارد و بی اطلاع و بدون نظارت مسئولین سازمان فاضلاب اجرا شود بی شک نقاط ضعفی در شبکه کلی فاضلاب به وجود آمده و عملاً سیستم را از نظر استقامت ، آب بندی ، خراب شدن شالوده و مالا ورود نشداب ناقص خواهد نمود . ...

...

بازرسی از شبکه های جمع آوری فاضلاب

بازدید و بازرسی از شبکه های جمع آوری فاضلاب یکی از مهمترین وظایف بخش بهره برداری می باشد . اطلاعات لازم را در مورد وضعیت فاضلابروها و تأسیسات مربوطه در اختیار قرار داده ، به ما کمک می کند تا اختلالی در جریان فاضلاب جاری شده ایجاد نشود و از موارد خطرناک به خصوص در رابطه با جریان و تخلیه فاضلاب و ترافیک شهری جلوگیری به عمل آید . به کمک این اطلاعات برنامه کاری تمیز کردن و نگهداری فاضلابروها و تأسیسات مربوطه تهیه می شود . براین اساس بازدیدهای منظم از تمامی تأسیسات شبکه فاضلاب روها شرط اصلی بهره برداری بدون اختلال است . همچنین این بازدیدها و بازرسی ها کمکی در جهت کاهش هزینه های تعمیرات و نوسازی تأسیسات می باشد .

روشهای بازدید از شبکه

1- بررسی وضعیت فاضلابروها به کمک آینه های خاص و نورافکن : در این روش یک نورافکن از طریق یک آدم رو بر روی پاشنه قرار داده شده و از طریق آدم رو دیگر که با فاصله مشخص از این آدم رو قرار دارد یک آینه به داخل فرستاده می شود که با زاویه 45 درجه به طرف نورافکن قرار داده می شود و به این ترتیب امکان بررسی شبکه وجود دارد . مشکل این روش این است که جزئیات دیده نمی شود ....

...

فهرست                                                       صفحه

نگهداری شبکه فاضلاب

شناسایی ....................................................... 1

سازمان های نگهدارنده تأسیسات فاضلاب شهرها... 2

معایب احتمالی شبکه جمع آوری فاضلاب ............ 3

خطرات احتمالی ........................................... 5

گامهای احتیاطی قبل از دخول فاضلابرو ....... 8

شاخص تعمیر و نگهداری برای تعمیر و نگهداری شبکه فاضلاب ... 10

بازرسی از شبکه های جمع آوری فاضلاب ................. 11

روشهای بازدید از شبکه ........................................ 11

حوضچه های شستشوی خودکار ......................... 14

حوضچه های آب بارانگیر ............................... 15

تمیز کردن فاضلابرو ........................................ 16

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق سبک امپرسیونیسم در نقاشی پرسشنامه استفاده آسیب زا از تلفن همراه (COS) جنارو (2007) مقاله سلامت جنسی در کودکان و نوجوانان پایان نامه ابر رساناها پایان نامه بررسی دوستی و دوستیابی