👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل شاخص انتخاب بازیکنان بدمینتون به روش دلفی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی

ارتباط با ما

... دانلود ...

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل شاخص انتخاب بازیکنان بدمینتون به روش دلفی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل شاخص انتخاب بازیکنان بدمینتون به روش دلفی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل شاخص انتخاب بازیکنان بدمینتون به روش دلفی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف روشن ساختن یک استاندارد برای انتخاب بازیکنان بالقوه بدمینتون بوده و به دنبال یک مدل ارزیابی برای بازیکنان بدمینتون است. از طریق بررسی تحقیقات انجام شده و روش دلفی،این مطالعه تعیین می کند که شاخص انتخاب بازیکنان تیم بدمینتون شامل حالت بدن،کیفیت فیزیکی،عملکرد جسمی،کیفیت روانی و سطح هوش است که در مجموع شامل 17 شاخص مشخص می باشد. محقق پس از مصاحبه با مربیان بدمینتون و کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP جهت تعیین اهمیت شاخص های بازیکنانبدمینتون بالقوه از طرف مربیان بدمینتون اقدام نمود. مدل انتخاب بازیکنان بدمینتون ارائه شد. نتایج می تواند به عنوان یک مرجع برای مربیان بدمینتون به طور علمی به کار رفته و بتواند بازیکنان را به طور مناسبی انتخاب کند.

کلمات کلیدی:روش دلفی،تحلیل سلسله مراتبی، مدل انتخابی

1-مقدمه

بدمینتون یک ورزش روش گرا است و راکد بدمینتون یک عامل کلیدی مهم به حساب می آید. قابل توجه است که توپ جهت تولید نیاز به تکنیک های زیبا و ظریف داشته که باید ساخته شده  واز طریق مهارتهای دقیق اساسی ارائه شده و قدرتمند و هماهنگ باشد. بدمینتون یک ورزش به مهارتهای پیچیده است. انتخاب و آموزش بازیکنان باید براساس روش علمی انجام شود. چی و هرنگ نشان می دهد که در هنگام استعدادهای بدمینتون،باید یک حالت سیستماتیک وجود داشته باشد و برنامه ریزی انجام شود  و اهداف ارمان یافته ارائه شده باشد که به منظور ارائه نمایش مناسبی از بازیکنان بالقوه بدمینتون بوده وبهبود عملکرد آن ها را به دنبال دارد. چگونه میتوان برای پیداکردن استعدادهای عالی بدمینتون با روش های کارامد اقدام کرد که از این در توسعهبدمینتون تایوان به یک مسئله مهم تبدیل شد است. این پژوهش برای روشن تر کردن شاخص انتخاب بازیکنان بالقوه بدمینتون بوده که به منظور ایجاد یک مدل برای انتخاب بازیکنان است. از طریق بررسی تحقیقات انجام شده ،روش دلفی و AHP تعیین می کند که می تواند یک شاخص مهم انتخاب بازیکنان بدمینتون باشد. انتظار می رود یافته ها به منظور افزایش دقت انتخابو انتخاب علمی به کار برود وبه عنوان مرجعی برای مربیان بدمینتون باشد. اهداف پژوهش عبارتند از

1-روشن شدن یک استاندارد جهت ارزیابی انتخاب استعدادهای بدمینتون

2-تجزیه و تحلیل اهمیت شاخص های انتخاب بازیکنان بدمینتون

3-ساخت یک مدل انتخابی و عملی برای بازیکنان بدمینتون

2-مروری بر منابع

2-1گزیده ای از استعدادهای ورزشی

انتخاب استعدادهای درخشان در مرحله اول در بخش آموزش های ورزشی است. به منظور داشتن عملکرد عالی در نتایج،علاوه بر آموزش علمی،استعدادهای طبیعی ورزشی نیز باید کشف شود. آموزش از دوران کودکی منجر به بازیکنان بسیار عالی با نتایج بهتری می شود. گزیده ای از ورزشکاران از بازیهای المپیک در آمستردام در سال 1928 اینگونه بوده اند. در آن زمان سازماندهی اطلاعات عمومی ورزشکاران مانند قد و وزن و تاریخ و تولد و غیره با توجه به نتایج آماری محققان علمی ورزشی جمع آوری شد و استعدادهای بالقوه براساس ویژگی ها و الزامات آیتم های مختلف ورزشی وبراساس یک مدل انتخاب شدند.. این دستیابی به موفقیت بلافاصله سطح بازی را افزایش داد و نه تنها موجب صرفه جویی در نیروی کار،مواد و زمان شد،بلکه اجازه داد تا مربیان به دنبال ایجاد برنامه های آموزشی منظمی برای ورزشکاران با توجه به تفاوت های ورزشی باشد. از این رو  آموزش های ورزشی بیشتر تاثیر گذار خواهد بود. گزیده ای از استعدادهای ورزشی نیز در تایوان در سال 1950 و 1980 ارائه شد و انتخاب علمی توسعه داده شده ای انجام شد

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پروژه مالی پرورش ماهی پروژه مالی صنعت چین چین به همراه چارت سازمانی پروژه مالی صنعت چین چین به همراه چارت سازمانی محاسبات مربوط به موتورهای واحد word shop كارآفرینی شركت تهویه ساران KDE چیست‌؟