👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی

پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی

هدف : انگیزه فرد برای بکارگیری نوآوری در شغلش را مورد ارزیابی قرار میدهد

نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج :

گزینه های یک امتیازی  : 1 ( الف ) - 2 ( الف ) - 4 ( ّه ) - 5 ( الف ) - 6 ( الف )

گزینه های دو امتیازی  :  2 ( ب ) - 3 ( د ) - 5 ( ب ) - 6 ( ب )

گزینه های سه امتیازی  : 1 ( ب ) - 3 ( ج ) - 4 ( ج )  - 6 ( ج )

گزینه های چهار امتیازی  : - 2 ( ج ) - 3 ( ب ) - 4 ( ب ) - 5 ( ب ) - 6 ( د )

گزینه های پنج امتیازی  : 1 ( ج ) - 2 ( د ) - 4 ( الف ) - 5 ( الف ) - 6 ( ه )

گزینه های شش امتیازی  : 6 ( و )

منبع دارد

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق جامع درباره مارها پژوهش نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی ازدیدگاه قرآن و سنّت و علم پایان نامه خیالواره (ما- زمان- رویا) پایان نامه unknown error خطای ناشناخته تأثیر تحقیقات بازاریابی بر عملکرد از طریق فرهنگ بازارگرایی در آژانس‌های مسافرتی شهرستان اردبیل