👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه خلاقیت عابدی (1372)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه خلاقیت عابدی (1372)

دانلود پرسشنامه خلاقیت عابدی (1372) سنجش مولفه های سیالی ، ابتکار ، انعطاف‌پذیری و بسط

عناوین مطالب

سوالات (60 سوال سه گزینه ای)

توصیف پرسشنامه

منابع

پرسشنامه خلاقیت عابدی

این پرسشنامه خلاقیت عابدی شامل 60 ماده است . هر ماده دارای سه گزینه الف ، ب و ج است که به ترتیب ، نمره ی 1 ، 2 و 3 به آن ها تعلق می گیرد.پرسشنامه عابدی بر اساس آزمون خلاقیت تورنس و برای ارزیابی 4 مولفه سیالی ، ابتکار ، انعطاف پذیری و بسط تدوین شده است . عابدی در گزارش خود ضریب آلفای کرونباخ را برای مولفه های خلاقیت ، به ترتیب سیالی 75/0 ، ابتکار 67/0 ، انعطاف پذیری 61/0 ، و بسط 61/0 گزارش کرده است . روایی آزمون با آزمون خلاقیت تورنس و دیگر آزمون ها با حدود اطمینان 99/0 معنادار گزارش شده است ...

نمونه سوالات

- وقتی کتابی می خوانید، ایا آنچه را که می خوانید در ذهن خود مجسم می کنید؟

الف: آن چه را می خوانم در ذهن خود مجسم نمی کنم.

ب: آنچه را می خوانم گاهی در ذهن مجسم می کنم.

ج: همه آنچه را که می خوانم ، مجسم می کنم.

- در آنچه انجام می دهید ، از چه مقدار پیچیدگی لذت می برید؟

الف: از انجام دادن امور ساده و سر راست لذت می برم.

ب: از انجام دادن امور تا حدودی پیچیده ، لذت می برم.

ج: از انجام دادن امور بسیار پیچیده ، لذت می برم.

- چقدر به جزئیات کاری که انجام می دهید، می پردازید؟

الف: به ندرت به جزئیات می پردازم.

ب: گاهی به جزئیات می پردازم.

ج: اغلب به جزئیات می پردازم.

...

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق خواص گاز مایع و استفاده در موتورهای درون سوز (بنزینی و گازی) مقاله نظریات فرهنگی تحقیق بهینه‌سازی و پردازش پرس و جو مقاله مقدمه‌ای بر بیوتكنولوژی انتقال ژن در ماهی وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی (بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق آ د ک)