👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق در مورد علم تكنولوژی مواد

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق در مورد علم تكنولوژی مواد

تحقیق در مورد علم تكنولوژی مواد

تحقیق در مورد علم تكنولوژی مواد

بخشهایی از متن:

- طبقه بندی مواد كار

1-1- تعریف تكنولوژی مواد: 

علمی كه دربارة استخراج، تصفیه، آلیاژ كردن، شكل دادن، خصوصیات فیزیكی، مكانیكی، تكنولوژیكی، شیمیایی و عملیات حرارتی  بحث می‌كند، تكنولوژی مواد گفته می‌شود. این علم ساختمان داخلی مواد از نظر شبكه‌بندی، تركیب و سایر خصوصیات آنها را بررسی می كند.

2-1- طبقه‌بندی عناصر

تعریف عنصر:

موادی كه در اثر تجزیه قابل تبدیل به مواد ساده‌تر نباشند، عنصر نامیده می‌شود. بیشترین عنصر در طبیعت، اكسیژن میباشد.  حجم هوا را اكسیژن خالص اشتغال نموده و نصف  جرم پوستة‌ زمین از  تركیبات اكسیژن دار تشكیل شده است. (بیشترین فلز آلومینیم می‌باشد 1/8% بعد از آن آهن 5%)

 

3-1- عناصر مهم و تركیبات آنها

1-3-1- خواص اكسیژن (o) :

گازی است بی بو، بی رنگ و بی مزه، تركیب آن با عناصر دیگر را اكسیداسیون گویند. برای ایجاد حرارت زیاد، اكسیژن را با گازهایی مانند گاز طبیعی، هیدروژن، استیلن محترق می‌كنند تا درجه حرارتی معادل 2000 تا 3200 درجه سانتی گراد بدست آید.

مراحل تولید اكسیژن:

1- تراكم هوا تا فشار 200 بار 2- سرد كردن هوای متراكم تا دمای c ْ175- 3- كاهش فشار به 3 /4  بار و مایع شدن هوا 4- كاهش دما تا cْ200-5- حرارت دادن و تبخیر هوای مایع در Cْ183- و تولید اكسیژن خالص 6- پر كردن كپسول با فشار 150 بار

اكسیداسیون

 

تركیب اكسیژن با عناصر دیگر

سرعت زیاد و شعله = احتراق (سوختن تند)‌مانند جوشكاری با گاز اكسی استیلن

بدون شعله و حرارت= سوختن كند (زنگ زدن فلزات)

احیاء:

جدا كردن تمام یا قسمتی از اكسیژن در یك تركیب اكسیژن دار- با بكار بردن حرارت

2-3-1- هیدروژن (H) :

سبكترین عنصر- بدون رنگ، بو و مزه. قابل انتقال برای جوشكاری به همراه اكسیژن كاربرد : تولید مواد مصنوعی ، پلاستیك، جامد كردن روغن نباتی.

تولید: با الكترولیز آب، اكسیژن و هیدروژن را تولید می‌كنند و به صورت مایع به بازار می‌ دهند.

...

فلزات غیرآهنی

 

فلزات غیرآهنی:

جرم مخصوص بیشتر از  5 باشد= فلز سنگین مس، روی قلع، سرب، نیكل، كرم، ولفرام

جرم مخصوص كمتر از  5 باشد= فلز سبك آلومینیم، منیزیم، بریلیم و تیتانیم

  در اثر آلیاژ كردن فلزات غیر آهنی، سختی و استحكام افزایش یافته، رنگ آنها عوض ولی دوام خوردگی كاهش می‌یابد.

هر چه درجه خلوص فلزی بیشتر باشد نقطه ذوب و قابلیت هدایت الكتریكی آن افزایش می‌یابد.

1-3- فلزات غیر آهنی سنگین:

1-1-3- مس (CU) :

خواص:

1-  جرم مخصوص  9/8 و نقطه ذوب cْ1083

2-   رنگ قرمز و قابلیت هدایت الكتریكی و حرارتی خوبی دارد.

3-  در مقابل خوردگی و حرارت مقاوم است.

4- در مجاورت هوا با اسید كربنیك قشر نازك سبز رنگ به نام زنگار یا كربنات مس تشكیل می دهد و این قشر از بقیة فلز محافظت می‌كند.

5- تأثیر سركه یا اسید استیك بر مس قشر سبز رنگی به نام استات مس بدست می‌آید كه سمی است و به همین دلیل ظروف غذایی را به قلع اندود می كنند.

كاربرد:

1-  سیم 2- شمش 3- هویة لحیم كاری 4- كویل‌های حرارتی و برودتی 5- پوشش بامها، قطعات تزئینی و آلیاژهای مس (برنج برنز، مفرغ)

2-1-3- روی (Zn) :

خواص:

1-  جرم مخصوص  1/7 و نقطة ذوب Cْ419

2-  رنگ خاكستری روشن ، شكننده، و مقطع شكست آن درشت دانه است.

3-  از بین فلزات بیشترین انبساط حرارتی را دارد.

4- در مقابل خوردگی و در مجاورت هوا مقاوم است ولی در مقابل اسید و نمك مقاومت كمی دارد.

5- به صورت خالص یافت نشده و به صورت تركیبی گوگرد و اسید كربنیك می‌باشد؟

6-  برای سوهانكاری از سوهان یك آجه استفاده شود.

7-  در اثر آلیاژ شدن با آلومینیم، استحكام آن زیاد می‌شود.

8-  در اثر آلیاژ شدن با آلومینیم، استحكام آن زیاد می‌شود.

9-  با مس سخت می‌شود

10-         سرب، بیسموت و تالیوم خواص براده برداری آن را بهتر می‌كنند.

...

مواد طبیعی تغییر شكل یافته:

به موادی كه از تغییر شیمیایی مواد طبیعی مانند سلولز و شیر بدست می آید گفته می‌شود و مهمترین آنها مواد مصنوعی سلولزی و شاخ مصنوعی می باشد. از این مواد برای ساخت چمدان، جعبه حمل و نقل، انبر جوشكاری، مواد آب بندی و قطعات فرم دار استفاده می شود .

5-3-5- سیلیكون ها:

مواد مصنوعیكه مادة اصلی آنها سیلسیم و اكسیژن است می باشد.

سیلیكوتها ضد آب، عایق برق هستند و با چسب نمی چسبند. از نظر شیمیایی خنثی، در مقابل حرارت مقاوم ولی گران هستند.

4-5- رنگ‌ها

1-4-5- كاربرد رنگها

محلول رنگ دانه در نوعی حلال را رنگ گویند كه برای پوشاندن سطوح به منظور حفاظت یا زیبایی استفاده می شود.

2-4-5- مواد اصلی رنگها:

1- رنگ دانه: ماده‌ای خاكی یا رسی می‌باشد كه با روغن یا حامل چسبنده مخلوط شده رنگ را بوجود می‌آورد. مهمترین رنگ دانه‌ها عبارتند از افرا، گل ماش، صدف نرم سائیده، و هماتیت.

2- روغن بزرك: روغن خشك كننده است و در رنگ‌ها و جلاها و لینولئوم مركب چاپ و صابون كاربرد دارد. مایعی روغنی به رنگ زرد می باشد ودرتربانتین بافتین اتر و بنزن حل می‌شود. و از فشردن و حرارت دادن بزرك بدست می‌آید.

3- روغن كرچك:  از كرچك بدست می‌آید. در پزشكی به عنوان مسهل به كار رفته و روغن سرد و فشردة آن در روغنكاری به كار می‌رود. در رنگها به عنوان خشك كننده و بدون آب نسبت به روغن تونگ جلادهنده بهتری در روغن جلا در صابون  به عنوان كف كننده و حل كننده در آب استفاده می‌شود.

4- روغن جلا: سرعت خشك كنندگی آن دو برابر روغن بزرك است و از درخت جلا بدست آمده و شدیداً مسهل است این روغن در لعابها، جلاها و تركیبات پلاستیكی و لینولئوم مصرف دارد. این روغن بی‌رنگ بوده و برای محصولات ظریف چوبی سطحی براق و صاف بوجود می‌آورد. برای حفاظت نقشه و نقاشی و عایق كاری برق استفاده می‌شود.

 

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق میزان هوشیاری بیماران زیر بیهوشی در جراحی (یاد آوری اتفاقات اتاق عمل) مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحلیل رفتار متقابل ( فصل دوم پایان نامه ) تغییرات اقلیمی سنگ ها پایان نامه بررسی محدوده پارامترهای تاثیرگذار بر شكل پذیری اتصالات صلب رایج در ایران مقاله برخورد یا گفتگوی تمدنها