👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق جایگاه جهانگردی در ایران

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق جایگاه جهانگردی در ایران

تحقیق جایگاه جهانگردی در ایران

نگاهی به جایگاه جهانگردی درایران

بخشهایی از متن:

میهن عزیزمان ، ایران، سرزمینی است سرشار وپربركت وازهر نظر مشحون ازقابلیت ها وجاذبه های باالقوه ا ی كه می توانند این كشور را به یكی ازمهم ترین مراكز جلب مسافر درجهان تبدیل كرد.

زمینه های جغرافیایی وطبیعی

موقعیت جغرافیایی

قرارگرفتن ایران دریكی ازحساس ترین و مهم ترین مناطق جهان، منطقه ا ی كه همچون پلی ازسپیده دمان تاریخ بشری ، كانون مهم فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی وتمدن های مختلف  جهان را به هم پیوند می دهد، همجواری با كشورهای آسیای میانه وقفقازاز یك سو وافغانستان وپاكستان وعراق ازسوی دیگر ونزدیكی با كشورهای غربی خلیج فارس ودریای عمان ، به ایران موقعیتی راهبردی بخشیده است.

به سبب پهناوری سرزمین وتنوع ساختارطبیعی كه پدید آورنده گوناگونی اقلیم وچشم اندازهای روح نوازطبیعی است، ایران را كشوری غنی ، زیبا، بهره مند ازجنگل های سرسبز وكوههای پرشكوه، دشتها وجنگل های سبز وبیابان های بیكران وكویر های اعجاب انگیز كرده است . شمال ایران كه بخشی ازآن با دریای نیلگون مازندران مجاور است ازكوه های رفیع وجنگل های انبوه وسرسبز وازآب وهوایی مدیترانه ا ی بهره مند است . این سرزمین به سبب داشتن 700 كیلومتر ساحل مشترك با دریای مازندران واقلیم مساعد وكوه های مناسب ومناظر زیبا، یكی ازغنی ترین كانون های جهانگردی ایران است. ...

...

برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی – ایرانگردی وجهانگردی 1381

متأسفانه دربرنامه اول توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی به امر گردشگری وشاخص های آن پرداخته نشده وازبرنامه دوم به آن می پردازیم.

هدف های كیفی

×  توسعه صنعت ایرانگردی وجهانگردی درجهت شناساندن فرهنگ وتمدن ایرانی ، اسلامی ودست آوردهای انقلاب اسلامی به جهانیان.

×   احیا وتوسعه قطب ها وجاذبه ها ومناطق سیاحتی وزیارتی وبهسازی محیط وسواحل دریا برای بارور نمودن اوقات فراغت مردم به ویژه جوانان.

×  افزایش وتقویت پژوهش ها ومطالعات كاربردی وتقویتی درنظام اطلاعاتی وآماری .

×  جلب مشاركت مردم وسرمایه های خارجی درفعالیت های بخش مربوط درزمینه احداث هتل ودهكده های توریستی ومجتمع های آب درمانی وساحلی .

×  توسعه آموزش های عمومی وتخصصی به منظورارتقاء سطح كیفیت خدمات بخش .

×  گسترش ارتباطات وفعالیت های بین المللی به منظور شناساندن جاذبه های توریستی كشور به ویژه به كشورهای اسلامی .

خط مشی های اساسی وسیاست ها

×  احیاء وتقویت قطب های جهانگردی كشور ازنظر جاذبه های سیاحتی وزیارتی وآثار تاریخی وباستانی .

×  فعال نمودن همراه با بهبود كیفیت خدمات مراكز ایرانگردی و جهانگردی.

×  واگذاری واحدهای دایر و پروژه ها و طرح های نیمه تمام قابل واگذاری سازمان مراكز ایرانگردی و جهانگردی به بخش خصوصی بدون تغییر كاربردی، مگر در موارد استثنایی با اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعطای اجازه هزینه كردن درآمدهای حاصله به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور توسعه این بخش. ....

...

با منابع

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت ارزیابی متوازن هویت ملی و جهانی شدن پایان نامه بررسی تأثیر قطره داخل بینی آمفوتریسین در بهبود علایم بالینی مبتلایان به رینوسینوزیت مزمن کشت خاکهای هیدروپونیک بررسی بررسی رابطه کمالگرایی مثبت و منفی بر افسردگی در بین دانشجویان