👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه افسردگی سما

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه افسردگی سما

پرسشنامه افسردگی سما

پرسشنامه افسردگی سما 

 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :      

تعداد مولفه :    

روایی و پایایی :     دارد 

نحوه نمره گذاری :   دارد 

منبع :    دارد    

نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش

تعداد صفحات :        صفحه 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

ساختن این پرسشنامه ، با این انگیزه صورت گرفت تا به آزمونی برای سنجش افسردگی ، متناسب با هنجارهای محیط فرهنگی ایران ، دست یافت (کاویانی، *1368).

  * کاویانی، حسین (1368). مطالعه مقدماتی برای تنظیم پرسشنامه میزان افسردگی ( سما). پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، انستیتو روان پزشکی تهران.

تعداد گویه ها :      30     

تعداد مولفه :         ندارد

روایی و پایایی :     دارد 

نحوه نمره گذاری :   دارد 

منبع :    دارد    

نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش

تعداد صفحات :    11    صفحه 

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت ویژگیهای فنی مؤثر در انتخاب و بکارگیری مصالح مقاله دوران غیبت صغری ترجمه مقاله مشخصه عملیاتی تطایقی به منظور بهبود پایداری عملیاتی حفاظت دیفرانسیلی (تفاضلی) درصدی عنوان تحقیق - ازدواج پایان نامه فواید برگزاری دوره های آموزشی IT برای معلمان