👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود تحقیق نقش استعاره در شناخت سازمان

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق نقش استعاره در شناخت سازمان

دانلود پاورپوینت نقش استعاره در شناخت سازمان تحقیق درس مديريت عمومي

فهرست مطالب:

نقش استعاره در شناخت سازمان

سازمان همچون زندان روح

سازمان به عنوان ابزار سلطه

سازمان همچون فرهنگ

سازمان به مثابه یک نظام سیاسی

سازمان پدیده ای کثیرالوجه

----------------

نقش استعاره در شناخت سازمان

استعاره را می توان توصیفی دانست که از طریق تشبیه یک پدیده به پدیده دیگری که باهم دارای وجوه مشترکی هستند به روشن ذهن مایاری می دهد. استعاره موضوعات و پدیده های پیچیده را به وسیله تاکید کردن بر نکات کلیدی آنها ساده و قابل درک می سازند

استعاره به صورت خلاصه و کوتاه موضوع را توصیف و تبین می کند و وجوه اصلی مورد نظر در آن را نشان می دهد . استعاره موضوعات و پدید ه های پیچیده را بوسیله تاکید کردن برنکات کلیدی آنها ساده و قابل درک می سازند. ما در ادراک و فهم سازمان به مثابه آدمهای درون تاریکی هستیم که هر کدام بگونه ای متفاوت را توصیف می کردد هیچ یک درکی درست از آن نداشتند و یک تعریف مطلق و کامل از سازمان گام اول در درک صحیح از سازمان است و گام دوم مفهوم سازمان است . ...

همچنین ببینید

دانلود پاورپوینت استعاره های سازمان

سازمان به مثابه یک نظام سیاسی

سازمان ها از جهات بسیاری همانند حکومت هستند و از این رو می توان آنها را به نظام سیاسی تشبیه کرد .سازمان ها همانند حکومت ها هستند و از این رو می توان آنها را به نظام سیاسی تشبیه کرد سازمان ها همانند حکومت ها برای اداره افراد از شیو ه های مختلف استفاده می کنند. مثلا در سازمان ها می توان مدیریتی مستبدانه را مشاهده کرد که تصمیمات در دست یک فرد به نام مدیر بوده و او کنترل کننده منابع اموال و اعضا ءسازمان است.

مسائلی چون اهداف و منفع تعارض و قدرت در استعاره سیاسی نقش عمده ای را ایفاء می کنند.سازمانها و افراد موجود در آنها منافع و اهداف متفاوتی را دنبال می کنند.. وتضادبین این منافع در سازمان موجب تعارض و کشمکش می گردد.

...

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق نقش صادرات‌ غیرنفتی در رشد اقتصادی ايران‌ پاورپوینت بررسی معماری دوره ی روم باستان پروژه کارآفرینی تولید و بسته بندی نان لواش گزارش کارآموزی خط تولید وسایل الکترونیکی بسته آموزشی باغبانی 4