👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود ترجمه مقاله خالص سازی (تخلیص) DNA از سلولهای زنده

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود ترجمه مقاله خالص سازی (تخلیص) DNA از سلولهای زنده

1608 کلمه رشته های شیمی ، صنایع و محیط زیست زیر قیمت بازار هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد قیمت این ترجمه در بازار به از هر صفحه 3000 تا 5000 تومان میبشد ترجمه انگلیسی به فارسی روان در حد دانشجویی

نمونه ترجمه

مهندس ژنتیکی، در زمان­های مختلف، نیاز به حداقل سه نوع مجزای DNA خواهد داشت. اول، DNA کل سلول که اغلب به عنوان یک منبع مواد مورد نیاز می­باشد که ژنهای بدست آمده از آن باید شبیه­سازی[1] شود. DNA کل سلول ممکن است DNA از یک محیط کشت باکتری، از یک گیاه، و یا سلول­های حیوانی باشد و یا از هر نوع ارگانیسم دیگر باشد که در حال مطالعه است. آن شامل DNA ژنومی ارگانیسم همراه با هر مولکول DNA اضافی، مانند پلاسمیدها باشد، که در حال حاضر وجود دارد.

نوع دوم DNA که مورد نیاز خواهد بود، DNA خالص پلاسمید است. تهیه DNA پلاسمید از یک محیط کشت از باکتری، مراحل اولیه مشابه مانند تخلیص DNA کل سلول دارد، با این تفاوت بسیار مهم که در برخی از مراحل که DNA پلاسمید باید از حجم عمده­ای از DNA کروموزومی که در سلول هم وجود دارد، جدا شوند.

[1] -cloning

The genetic engineer will, at different times, need to prepare at least three distinct kinds of DNA. First, total cell DNA will often be required as a source of material from which to obtain genes to be cloned. Total cell DNA may be DNA from a culture of bacteria, from a plant, from animal cells, or from any other type of organism that is being studied. It consists of the genomic DNA of the organism along with any additional DNA molecules, such as plasmids, that are present.

The second type of DNA that will be required is pure plasmid DNA. The preparation of plasmid DNA from a culture of bacteria follows the same basic steps as purification of total cell DNA, with the crucial difference that at some stage the plasmid DNA must be separated from the main bulk of chromosomal DNA also present in the cell.

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت معماری دیجیتال ترجمه جایگزین چربی - یک بررسی ترجمه مقاله جریان برق بهینه از یک سیستم توزیع براساس صفحات برشی تنگ افزایشی برای ایجاد آرامش در مخروط ثانویه سمینار مدلسازی هیبرید سیستم كنترل ترافیك هوایی مقاله درآمدی بر كاربرد آرمیچر