👈 فروشگاه فایل 👉

آثار استرس بر روی اعضای بدن وراههای درمان

ارتباط با ما

... دانلود ...

آثار استرس بر روی اعضای بدن وراههای درمان

کتاب تاثیرات استرس و فشارعای روانی براعضای بدن مرجع کاملی ست راجع به تحقیقات انجام شده درباره ی اثرات استرس و فشارهای روحی روانی بربدن و اعضای بدن و همچنین راههای کنترل و مدیریت و درمان استرس بروشهایمختلف سنتی و گیاهی و رفتاری و غیره

استرس و فشارهای روانی مهمترین نتیجه و محصول زندگی مدرن و صنعتی است. تنشها و فشارهای مختلف زندگی بطور مستقیم وغیر مستقیم آثار بسیار مخربی بر بدن میگذارد که نتیجه ی ترشحات مواد و هورمونهای نامطلوب ناشی از استرس وفشارهای روحی است.

کنترل استرس و شناخت عوامل موثرابرایجادآن در زندگی دراین کتاب مورد بررسی شده و روشهای مختلف کنترل و درمان نیز ارایه شده ازجمله فعالیتها و رفتارها در زندگی مانند روشهای رفتاری و برخورد با امور زندگی و روشهای آرامسازی ,تمرکز ریلکسیشن یوگا نرمش شنا و...و نیز گیاه درمانی و معرفی انواع گیاهان دارویی و آثار مفید آنها  

👇محصولات تصادفی👇

پروژه انتخاب میز کامپیوتر تحقیق مددکاری اجتماعی و تاریخچه آن مبانی و پیشینه نظری مادران کودکان کم شنوا و نا شنوا پایان نامه بررسی مسائل و مشكلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیست طرح توجیهی و کارآفرینی تجهیز كارگاه آلومینیوم سازی با جدیدترین دستگاهها