👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق در مورد نقش معلم و آموزش و پرورش در سال همت مضاعف و کار مضاعف

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق در مورد نقش معلم و آموزش و پرورش در سال همت مضاعف و کار مضاعف

تحقیق در مورد نقش معلم و آموزش و پرورش در سال همت مضاعف و کار مضاعف

فهرست مطالب:

عنوان                         صفحه

چکیده                               1

کلید واژه ها                    1

مقدمه                              2                                                                                            

بیان مسأ له                            2                                                                                            

رهبر آموزشی کیست؟                    3                                                                                            

وظیفه مدیر و رهبر آموزشی چیست؟                     3                                                                                            

عواملی که می توانند به توسعه ی کار و افزایش کارآمدی در جامعه کمک نمایند:         3                                                                                            

1)      ایجاد محیط مناسب              4                  

2)       ایجاد روحیه ی قوی                             5

3)       توجه به مشکلات معلمان و اولویت بر رفع آنها            5   

4)       بوجود آوردن شرایط راحت در محیط کار      6

5)       رفاه و آسایش در زندگی            6

6)      اوضاع مطلوب و مناسب کار             6

7)      احساس علاقه و دلبستگی           7

8)      رفتار ا ز روی عدل و انصاف             7

9)       احساس اهمیت در  وظیفه های محول     8

10)    برنامه آموزشی                 8

11)     استفاده از تجارب معلمان پر سابقه           8

12)     حفظ احترام به خود                 9

13)     چگونه می توان  به یاری معلم « تنبل و کم کار» شتافت      9

14)     جایگاه دانش آموزان        9

15)      نتیجه گیری           10

16)     پیشنهادها           11

 17)   منابع            12

...............................................................

بخشهایی از متن:

چکیده

در این مقاله سعی شده نقش آموزش و پرورش در به فعلیت رساندن استعدادهای معلم در جهت موفقیت در امر آموزش و پرورش فرزندان این مرز و بوم بررسی شود و راه کارهایی جهت نیل به این مقصود ارائه شده است.

کلید واژه ها:

آموزش و پرورش ، رهبر آموزشی، معلم، همت مضاعف و کار مضاعف دانش آموزان

...

مقدمه:

      در گذشته بحث های زیادی در مورد ریشه ی آموزش و پرورش در جریان بود از جمله این که آیا این واژه از واژه ی «هدایت کردن» یا« تربیت کردن» مشتق شده است ولی امروزه ما می دانیم که« هدایت کردن» به معنی تربیت کردن نیز استفاده می شود یعنی هر دو واژه در هر یک از دیدگاه های متفاوت آموزش و پرورش به کار گرفته می شود.

     « به یک معنا انسان موجودی عاقل است بنابراین بحث از تلقّی آموزش و پرورش به عنوان عامل عاقل ساختن انسان عجیب به نظر می رسد.» ( بارو، 1376،ص 111) بدیهی است  وقتی مردم از ارتقای عقلانی یا عاقل ساختن کسی سخن می گویند، در معنا خواهان آنند که او بهتر بیندیشد و بسیاری از دست اندرکاران آموزش و پرورش چنین معانی را مرادف می کنند (همان ص 112)

      برای بهتر اندیشیدن نیاز به محیطی مناسب و نیروی کار ویژه ای است که آموزش و پرورش در رأس آن قرار دارد و نحوه ی مدیریت مستقیم و یا با واسطه ی او ـ از طریق مدیران مدارس ـ تأثیر فوق العاده ای در پیشبرد این اهداف ، بلکه موفقیت دو چندان آن دارد و این همان همت مضاعف و نتیجه ی آن یعنی کار مضاعف است.

...

7)    احساس علاقه و دلبستگی

         « معلمان احتیاج دارند، به گروهی که با آن کار می کنند وابسته باشند. بررسی هایی که در کارخانه ها به عمل آمده است نشان می دهد که این میل و احتیاج یکی از مهمترین عامل های مؤثر در میزان تولید فردی است. علاقه و احتیاج به عضویت و مقبول بودن در گروه بیشتر از حقوق و پاداش مادی در میزان کاری که یک فرد انجام می دهد تأثیر دارد.

روحیه ی همکاری با جمع را می توان با تدبیرهایی بدین شرح به وجود آورد: تعداد نشست ها و فرصت هایی را که کارکنان آموزشگاه بتوانند گرد هم آیند افزایش داد، افراد را در کارهایی که به وسیله ی شورایی از آنان صورت می گیرد شرکت داد تا برای آنان موجبات آشنایی با یکدیگر فراهم شود. کارکنان آموزشگاه را درباره ی فعالیت های جالبی که افرادی از گروه معلمان انجام می دهند مطلع و باخبر گردانید و ...» (همان صص 58 ـ 57 )

 

منبع دارد.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق تفکر از نظر اسلام و آثار و موانع آن پاورپوینت ساختار سازمانی جزوه فارسی عمومی کلیه رشته ها فصل دوم پایان نامه روانشناسی در مورد ویژگی های شخصیت كارآموزی در شركت هفشجان فجر