👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق جامع در مورد پول و ارز

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق جامع در مورد پول و ارز

تحقیق جامع در مورد پول و ارز

بخشهایی از متن:

هنگامی که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمایه گذاری خارجیان در داخل یک کشور بیشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمایه گذاری در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزی مواجه خواهد شد - بسیاری از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجی را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفی كرده اند، زیرا در صورت رونق تجارت خارجی و حصول مازاد تجاری، زمینه گسترش بازار داخلی، افزایش كارایی، ارتقای سطح کیفیت کالاها و در نهایت رشد تولید فراهم می شود

افراد و شرکت ها در سبد دارایی ها و بدهی های خود انواع ریسک ها از جمله ریسک نوسانات نرخ ارز را در نظر دارند و سعی می کنند با کمترین ریسک، بیشترین سود را نصیب خود کنند

- بازار ارز تنها بازاری در سطح جهان است که در آن شب و روز و تعطیلی معنا و مفهومی ندارد، زیرا به دلیل جهانی بودن نرخ آن و وجود نوسانات نرخ ارز، در هر لحظه خرید و فروشی صورت می گیرد

مقدمه

تقریباً همه نیازهای انسان های اولیه در محیط خانوادگی تأمین می شد، اما با رشد جوامع و شروع زندگی اجتماعی، نیاز به استفاده از تولیدات دیگران احساس شد. به طوری که افراد، محصولات و تولیدات خود را با محصولات و تولیدات به دست آمده به وسیله دیگران معاوضه می کردند. با اختراع پول، این مبادلات سیری صعودی یافت و مراودات تجاری بین ملل نیز آسان تر شد، به طوری که امروزه کمترین کشوری را می توان یافت که کلیه نیازهای خود را در داخل تأمین کند. زیرا به دلیل تنوع منابع طبیعی یا پیشرفت فن آوری، کشورها از قابلیت های گوناگونی برای تولید کالاها و ارایه خدمات برخوردار شدند. از این رو رشد و توسعه فزاینده تجارت جهانی در چند دهه اخیر سبب تغییرات گسترده ای در روابط تجاری بین ملل مختلف شده است، به نحوی که شیوه نوین خرید و فروش بین المللی جایگزین روش سنتی شده و استفاده از پول بیگانه (ارز) به جزئی لاینفک ازاین مبادلات تبدیل شده است.

...

با توجه به گسترش مبادلات بین المللی، بازار مالی کشورها در حال گسترش است و برخی از افراد و شرکت ها برای انجام دادن مبادلات تجاری بین المللی به ناچار می باید اقدام به نگهداری ذخایر و وجوه خارجی کنند و در این صورت چنانچه شرکتی اقلام زیادی از دارائی های خود را به صورت پول خارجی (مثلاً 15000یورو) نگه داری کند که هر یورو را 11600 ریال خریداری کرده باشد، هر لحظه با این خطر مواجه خواهد بود که این نرخ کاهش یابد و مثلاً به 10000 ریال برسد. در صورت وقوع چنین رخدادی، شرکت یاد شده 24 میلیون ریال زیان خواهد کرد. لذا ریسک نوسانات نرخ ارز می تواند دارایی ها و بدهی های افراد و مؤسسات را تحت تأثیر جدی قرار دهد. در هر حال افراد و شرکت ها در سبد دارایی ها و بدهی های خود انواع ریسک ها از جمله ریسک نوسانات نرخ ارز را در نظر دارند و سعی می کنند با کمترین ریسک، بیشترین سود را نصیب خود کنند.

...

 

تجزیه واریانس :

هنگام بررسی تجزیه واریانس برای دو متغیر اشتغال و سرمایه گذاری مشاهده می شود كه : در دوره اول تمام خطای پیش بینی در اشتغال از همین متغیر ناشی می گردد ولی هر چه دورتر می شود نقش آن كمتر می گردد آنچه در این ارتباط قابل توجه می باشد میزان مشاركت سه متغیر عرضه پول ، نرخ ارز و اعتبارات كل در خطای پیش بینی متغیر اشتغال می باشد .

اگر چه این مشاركت پس از دو دوره رویه كاهش می گذارد ، اما همچنان بیشتر درصد در بین سه متغیر سیاسی الگو دارا  می باشد . نقش دیگر متغیر یعنی نرخ ارز قابل توجه می باشد درصد مشاركت این متغیر در تجزیه واریانس اشتغال ابتدا افزایش و سپس كاهش است .

 

منبع دارد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مدلهای مارکوفی صف مقاله نكته هاى پنهان و آشكار ویندوز XP مقاله نتایج به كارگیری آنتن پیوسته گرافیك در كامپیوتر دانلود پاورپوینت مرحله ورودی در مدیریت استراتژیک