👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله آشنایی با حسابداری مالیاتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله آشنایی با حسابداری مالیاتی

مقاله آشنایی با حسابداری مالیاتی

بخشهایی از متن:

حسابداری یا به تعبیری زبان تجارت روشهایی است قراردادی که توسط استادان ، کارشناسان و یا انجمنهای حرفه ای حسابداران تدوین گردیده است و به  تدریج مورد قبول همگان قرارگرفته است و قابل تصحیح و تغییر می باشد. برای حسابداری تعاریف گوناگونی عنوان شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :

    فرآیند تشخیص، اندازه گیری و گزارش اطلاعات اقتصادی که برای استفاده کنندگان اطلاعات مزبور امکان قضاوت و تصمیم گیریهای آگاهانه را فراهم می سازد.

    حسابداری عبارتست از خدمتی که با فراهم کردن اطلاعات مالی مورد نیاز مدیران، پرداخت کنندگان مالیات، اداره کنندگان و سایرین جهت تصمیم گیریهای آگاهانه انجام می پذیرد.

...

   اظهارنامه مالیات بردرآمد املاك

 مالكان مجتمع های مسكونی دارای بیش ازسه واحد استیجاری كه بارعایت الگوی مصرف مسكن بنابه اعلام وزارت مسكن وشهرسازی ساخته شده یامی شوند درطول مدت اجاره ازصددرصد (100%) مالیات بردرآمد املاك اجاری معاف می باشند درغیراینصورت درآمدهرشخص ناشی از اجاره واحدیاواحدهای مسكونی درتهران تامجموع یكصدوپنجاه مترمربع زیربنای مفید ودرسایرنقاط تامجموع دویست مترمربع زیربنای مفیدازمالیات بردرامد ناشی ازاجاره املاك معاف می باشند

  ماده 57 : درمورد شخص حقیقی كه هیچگونه درآمدی ندارد تامیزان معافیت مالیاتی درآمدحقوق موضوع ماده 84 قانون ازدرآمدمشمول مالیات سالیانه مستغلات ازمالیات معاف می باشد .ومازادطبق مقررات قانون مشمول مالیات می باشد .مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوص طبق نمونه ای كه ازطرف سازمان امورمالیاتی كشورتهیه خواهدشد به اداره امورمالیاتی محل وقوع ملك تسلیم واعلام نمایندكه هیچگونه درآمددیگری ندارند .اداره امورمالیاتی مربوط بایدخلاصه مندرجات اظهارنامه مودی رابه اداره امورمالیاتی محل سكونت مودی ارسال دارد .ودرصورتیكه ثابت شود اظهارنامه مودی خلاف واقع است مالیات متعلقه به اضافه یك برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهدشد .

...

 فرم اظهارنامه درآمد اشخاص حقوقی

 ماده 110 :  اشخاص حقوقی مكلفند اظهارنامه وترازنامه وحساب سودوزیان متكی به دفاتراسناد ومدارك خودراحداكثرتاچهارماه پس از سال مالیاتی همراه بافهرست هویت شركا وسهامداران وحسب مورد میزان سهم الشركه یاتعدادسهام ونشانی هریك ازآنهارابه اداره امورمالیاتی كه محل فعالیت اصلی شخص حقوقی درآن واقع است تسلیم ومالیات متعلق  راپرداخت نمایند

 

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه پاسخ های مقابله با فشار روانی (CISS) انلر و پارکر (1990) طرح توجیهی تولید یاقوت مصنوعی جهت ساخت لیزرهای قابل کاربرد در جداسازی ایزوتوپ (غنی سازی اورانیوم) تولید بنزین مرغوب به روش تبدیل کاتالیستی تحقیق نقش اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو مقاله گرافن و نقش آن در نانو الکتریک