👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت پنج طرح معماری (فعالیت و رفتار , روابط , سرانه ها , نسبت ها ,ضوابط و استانداردهای مسکونی)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت پنج طرح معماری (فعالیت و رفتار , روابط , سرانه ها , نسبت ها ,ضوابط و استانداردهای مسکونی)

پاورپوینت پنج طرح معماری (فعالیت و رفتار روابط سرانه ها نسبت ها ضوابط و استانداردهای مسکونی)

پاورپوینت پنج طرح معماری (فعالیت و رفتار , روابط , سرانه ها , نسبت ها ,ضوابط و استانداردهای مسکونی) همراه با منابع

 

فهرست

فعالیت و رفتار

روابط

سرانه ها

نسبت ها

ضوابط و استانداردهای مسکونی

منابع و مآخذ

 

فعالیت و رفتار

تعریف

شناسایی مخاطب

فعالیت

رفتار خانوار سنتی ایرانی

آشنایی با چند مفهوم

رفتارهای خانوار امروزی

قیاس فضایی بر اساس رفتارهای گذشته و حال

نتیجه و پیشنهاد

 

روابط

ورودی

غذاخوری

عنصر واسط در حوزه خصوص

حمام

خواب

 

سرانه ها

مجموع فضاهای ارتباطی داخلی مسکن و فضای ورودی بر حسب بعد خانوار:

 

نسبت ها

مسکونی

1. خدماتی

2. عمومی

3. خصوصی

 

ضوابط و استانداردهای مسکونی

پارکینگ

پلکان

در و پنجره

ورودی

فضاهای بهداشتی

آشپزخانه

نشیمن

خواب

انعطاف پذیری در مسکن

نمونه های تطبیقی

 

منابع و مآخذ

 

 

 

 

 

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت گزارشگری مالی نوین در بخش عمومی سمینار برق UWB در باند بسیار زیاد CMOS بررسی عملكرد تقویت كننده كم نویز نگاه اسطوره ای بر نقش ماهی در ایران پیش از اسلام تحقیق سخت افزار پایان نامه راهکارهای موفقیت تجاری و هنری