👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله سبک خراسانی شعری

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله سبک خراسانی شعری

مقاله سبک خراسانی شعری

سبک خراسانی

چکیده

سبک خراسانی را متعلق به رودکی میدانیم و بیشترین شعری که از این دوره داریم مربوط به اوست شعر هایی که از این دوره داریم از سه قسم خارج نیست و بسیاری از شاعران دوره سامانی بعد از رودکی پا به عرصه سخنوری نهاده اند که از انها به مختصر یاد شده است

...

شعرای معروف این سبک عبارتند از: رودکی، شهید بلخی، فردوسی، منوچهری، عنصری، ناصرخسرو، فرخی و ...

رودکی

استاد ابو عبد الله جعفر بن محمد رودکی که استاد شاعران و شاعر تیره چشم روشن بین دربار ال سامان از ان معروف تر است که در باب زندگی وی به تحقیق نیاز افتاد خاصه ان که استاد سعید نفیسی این کار را با دقت و استقضای کامل به پایان اورده و کتابی بزرگ در احوال وهشعار وی پرداخته اند وی علاوه بر فضل تقدم شاعری سخت پر کار بوده است و اگر احصایی که از تعداد شعر های وی کرده اند و چیش از این از ان سخن رفته است درست باشد هیچ شاعری در زبان فارسی از لحاظ کثرت تعداد شعر بدو نمی رسیده  و بعد از این هم نخواهد رسید                                                  

...

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت سنگ های رسوبی تاریخچه شركت ملی حفاری ایران سمینار-تاثیر ارتباطات شناختی بر کاربر اولیه کارآفرینی تولید آجر فشاری تحقیق ارتباط مهارت اجتماعی با عزت نفس کودکان مقطع ابتدایی