👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله بررسی نظریه سیسستم ها

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله بررسی نظریه سیسستم ها

مقاله بررسی نظریه سیسستم ها

نظریه سیستم ها

تاریخچه نظریه سیستمها را از دو دیدگاه می توان بررسی نمود. دیدگاه اول  برای بررسی روند توسعه نظریه سیستمها ترجیح می دهد به بررسی روند تحولات و رویدادهایی بپردازد که در دانشگاه های آمریکا ( و بخصوص دانشگاه MIT ) در سالهای 1940 تا 1970 رخ داد . دیدگاه دوم به بررسی روند تحول در شیوه های نگرش به جهان و متدولوژی علم در سطح جهان می پردازد . آنچه در پی می آید ، خلاصه ای از دو نگرش فوق است .

الف) تحولات دانشگاه MIT :

پس از جنگ جهانی دوم ، سه جهش در دانشگاه MIT بوجود آمد که هریک 10 سال به درازا کشید . در این جهش ها اندیشه و علم پیشرفت های بزرگی کردند و دنیا با شناخت های جدیدی از سایبرنتیک(Cybernetics)  گرفته تا حادترین مسئله روز یعنی محدودیت رشد اقتصادی آشنا شد .

...

نظریه عمومی سیسستم ها

منشأو نحوه ی شکل گیری :

هدف انجمن پژوهشی سیستمهای عمومی توسعه ی آ ن  دسته از سیستمهای نظری است که در بیش از یک بخش سنتی  دانش، کاربرد دارند : و وظایف عمده ی آن عبارتند از :

1. انتقال یافته های یک حوزه ی علمی به حوزه های دیگر، از طریق بررسی و مطالعه ی شباهتها و میزان همانندی مفاهیم، قوانین، و مدلهای مورد استفاده در رشته های متفاوت علمی؛

2. تشویق به ایجاد و طراحی مدلهای نظری، در حوزه هایی که فاقد تعداد کافی مدل هستند؛

3. به حداقل رساندن تکرار و دوباره کاری در مطلاعات و تلاشهای نظریدر حوزه های علمی گوناگون؛

4. ایجاد وحدت در میان علوم، از طریق  بهبود ارتباطات  میان  متخصصان  علوم  گوناگون  (بلوبرگ، سادور سکی ویودین، 1977، ص 162).

...

👇محصولات تصادفی👇

پروژه تاثیر زلزله بر پلهای بتنی با پایه های ارتفاع متغیر پرسشنامه وسواس فکری-عملی مادزلی (MOCI) هادسون و راچمن 1977 دانلود پاورپوینت حسابرسی مستمر پایان نامه بررسی نقش خانواده در اجتماعی کردن فرزندان پایان نامه تحلیل روشهای كاهش ضریب تمركز تنش با تغییرات شکل هندسی به روش المان محدود توسط نرم افزار CATIA 178