👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق عوامل مخدوش کننده رابطه زوجین

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق عوامل مخدوش کننده رابطه زوجین

تحقیق عوامل مخدوش کننده رابطه زوجین

عوامل مخدوش کننده رابطه زوجین

بخشی از متن:

از آنجا که موضوع تحکیم خانواده در دو بعد ایجابی؛ "عوامل تحکیم خانواده" و سلبی؛ "موانع تحکیم خانواده" قابل طرح و بررسی است، بحث را در سه حوزه عوامل انسانی(فردی)، عوامل خانوادگی(درون نهادی) و عوامل اجتماعی(برون نهادی) مطرح و متعاقباً موانع تحکیم در هر حوزه را بررسی می نماییم. ...

...

عوامل اجتماعی(برون نهادی):

عوامل اجتماعی مؤثر در تحکیم خانواده را در سه بعد "منزلت و جایگاه اجتماعی" ، "صیانت فرهنگی و امنیت اجتماعی" و "حمایت اجتماعی" بررسی می نماییم:

1-  منزلت و جایگاه اجتماعی

از آن جا که خانواده نهادی در بستر اجتماع و عنصری از نظام (سیستم) جامعه است و با توجه به آن که شرط لازم برای کارآمدی عناصر موجود در یک سیستم آنست که این عناصر موقعیت و کارکردی تعریف شده و انحصاری داشته باشند به گونه ای که ملازمه ای دو سویه بین هر عنصر و نقش و کارکرد منحصر به فرد آن در سیستم وجود داشته باشد؛ نهاد خانواده نیز به عنوان عضوی از اجتماع از این اصل مستثنی نبوده و کارآمدی آن در نظام اجتماع بسته به منزلت و جایگاه انحصاری آن است. ...

...

2- صیانت فرهنگی و امنیت اجتماعی

خانواده به عنوان واحدی در بستر اجتماع در تعامل همه جانبه با محیط پیرامون خود است این تعامل از لحاظ فرهنگی در قالب تأثیر و تأثّر هنجاری و ارزشی حائز اهمیت است و از این جهت است که مقوله ی صیانت فرهنگی و امنیت اجتماعی خانواده موضوعیت می یابد. مصونیت فرهنگی خانواده ارتباط مستقیم با ثبات فرهنگی و هنجاری جامعه دارد و امنیت اجتماعی خانواده مصون بودن از آسیب و تهدید عاطفی و روانی، اخلاقی و ارزشی از ناحیه ی اجتماع است.

...

منبع : ندارد

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق در مورد موشک و انواع آن پاورپوینت هزینه سرمایه پرسشنامه مفهوم خویشتن یا خود پنداره– بک و استیرBSCT) 1978) مقاله بررسی انقلاب خرداد 1284- مرداد 1285 بررسی پروتکل های شبکه های بیسیم