👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

تحقیق معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

کار تحقیقی معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

فهرست مطالب

مقدمه     6

کلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بین‌المللی     8

اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن     8

دوم: مفهوم معامله تجاری بین‌المللی     9

سوم: مفهوم معامله کالی به کالی     10

بخش اول: معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی     10

فصل اول: چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی     11

گفتار اول: تاریخچه بیع کالی به کالی در فقه و قانون مدنی     12

مبحث اول: بیع سلم و چگونگی آن در قانون مدنی و ارتباط آن با معامله کالی به کالی     13

الف: ویژگی‌های بیع کلی فی‌الذمه در صورت موجل بودن آن

مبحث دوم: بررسی ماهیت قبض در بیع سلم و سلف     14

الف: در تعریف و ماهیت و شرایط قبض

1) معنا و مفهوم قبض     14

2) زمان اعتبار قبض     15

ب: اثر قبض در بیع سلم و سلف     16

1) آیا قبض شرط صحت بیع سلم است؟    16

2) دلایل معتقدین به لزوم قبض ثمن در مجلس عقد در بیع سلم     17

گفتار دوم: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی (از جهت بطلان و صحت) در فقه و قانون مدنی     18

مبحث اول: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی

الف: مفهوم معامله کالی به کالی در لغت و فقه

1) مفهوم معامله کالی به کالی در لغت     18

2) مفهوم معامله کالی به کالی در فقه     19

ب: نظرات فقها در مورد معاملات کالی به کالی     20

1) دلایل قائلین به بطلان معامله کالی به کالی و در نظرات آنها     20

اول: بررسی نظر نهی‌النبی عن‌البیع کالی به کالی     21

دوم: منتهی شدن معامله کالی به کالی به غرر و نظریه بطلان آن     22

ج: معاملات کالی به کالی در قانون مدنی و نظرات حقوقدانان     26

1) دسته اول از حقوقدانان

2) دسته دوم از حقوقدانان

3) بررسی و نقد نظرات حقوقدانان

بخش دوم: معامله کالی به کالی در عرصه بین‌المللی     29

فصل اول: بررسی و تحلیل کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در مورد معاملات کالی به کالی     30

گفتار اول: بررسی شمول کنوانسیون و وظایف طرفین     31

مبحث اول: تعهدات بایع

الف: تسلیم کالا

ب: زمان تسلیم

مبحث دوم: تعهدات مشتری     33

الف: تأدیه ثمن     33

ب: زمان تأدیه ثمن     34

ج: قبض مبیع     36

فصل دوم: بررسی معاملات اعتباری در عرصه تجارت بین‌المللی     37

گفتار اول: بررسی معاملات اعتبار اسنادی به عنوان نمونه‌ای شبیه به قراردادهای کالی به کالی     38

مبحث اول: بررسی ماهیت و تعریف معاملات اعتبار اسنادی     39

الف: تعریف و معنای معاملات اعتبار اسنادی     40

1) مفهوم اعتبارنامه     41

2) مفهوم اسنادی در معاملات اعتبار اسنادی     41

مبحث دوم: انواع اعتبارات اسنادی     42

الف: اعتبارات قابل رجوع و غیر قابل رجوع

1) اعتبار قابل رجوع

2) اعتبار غیرقابل رجوع

ب: اعتبارات تأیید شده و اعتبارات تأیید نشده     43

1) اعتبار تأیید شده

2) اعتبار تأیید نشده

ج: انواع دیگر اعتبارات اسنادی

1) اعتبار گردان     43

2) اعتبار روی اعتبار     44

مبحث سوم: نکات کلیدی قرارداد اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات کالی به کالی     44

الف: رابطه طرفین

ب: گشایش اعتبار

ج: ارائه مدرک     45

د: انعطاف در معاملات اعتبار اسنادی     46

هـ : تأمین یک اعتبار به عنوان تأدیه     47

مبحث چهارم: ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و وجه تشابه آن با معاملات کالی به کالی     48

الف: طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی و ماهیت حقوقی آنها     49

1) طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی

2) ماهیت حقوقی معاملات اعتبار اسنادی     50

ب: معاملات اعتبار اسنادی و وجه تشابه آنها با معاملات کالی به کالی     50

فصل سوم: نمونه‌های شبیه معاملات نسیه به نسیه در عرصه بین‌المللی     52

گفتار اول: قرارداد همکاری

مبحث اول: تعریف همکاری

مبحث دوم: بررسی ساختمان و ماهیت همکاری با مطالعه دو نوع صنعتی و تجاری آن     53

الف: همکاری صنعتی

ب: همکاری در تجارت بین‌المللی     55

گفتار دوم: تجارت متقابل     59

مبحث اول: بررسی تجارت متقابل از لحاظ ماهیت و چگونگی آن

الف: تعریف تجارت متقابل     59

ب: مزایای تجارت متقابل     60

ج: انواع تجارت متقابل     61

مبحث دوم: هدف و وجه تشابه تجارت متقابل با معاملات کالی به کالی     62

نتیجه     64

فهرست منابع     67

""""""""""""""""""""""

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، معاملات کالی به کالی می‌باشد. با اینکه این معامله در واقع به سابقه تاریخی خود تکیه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است. اما آنچه که در دنیای امروز به دشواری می توان آن را نادیده گرفت پویایی و  تحول قانون حتی در مجموعه فقهی آن می باشد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تصمیم گیری براساس اطلاعات هزینه های مربوط و اطلاعات استراتژیک شرکت دانلود پاورپوینت اندازه گیری در حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری) دفترچه آزمون آزمایشی استخدامی آموزش و پرورش سری اول طرح توجیهی احداث واحد تولید سبزی خشک کنی (برگی و غده ای) پایان نامه تاثیر كاربرد روش المان مرزی درتركیب با روش المان محدود در تحلیل مسائل اندر كنش آب وسازه