👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق تطبیق اقامتگاه قوانین ايران و فرانسه

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق تطبیق اقامتگاه قوانین ايران و فرانسه

تحقیق تطبیق اقامتگاه قوانین ايران و فرانسه

اقامتگاه در ایران و تطبیق آن با فرانسه

مقدمه

تحقیق ارائه شده درباره ی یکی از شاخصه های حقوق بین الملل خصوصی یعنی اقامتگاه می باشد و تطبیق آن با قوانین فرانسه.

این موضوع بسیار مهم و حیاتی برای همه ی دانشجویان و در حد اطلاع برای همه ی مردم می باشد تا از قوانین باخبر باشند، چرا که این امر مهم کمی مهجور مانده است و درباره ی آن حق مطلب ادا نمی شود.

...

اوصاف‌ اقامتگاه‌:

 قانونگذار اقامتگاه‌ را همچون‌ اسم‌ از ویژگیها و ممیزات‌ شخص‌ حقیقى‌ یا حقوقى‌ دانسته‌ است‌. برخى‌ از اوصاف‌ اقامتگاه‌ اینهاست‌:

1. اقامتگاه‌ امری‌ فرضى‌ و قراردادی‌ است‌، برخلاف‌ مسکن‌ که‌ امری‌ حقیقى‌ است‌. بنابر فرض‌ قانون‌، شخص‌ همیشه‌ در اقامتگاه‌ خود حضور دارد و آثار حقوقى‌ راجع‌ به‌ اقامتگاه‌ بر آن‌ محل‌ مترتب‌ مى‌شود، اگرچه‌ سکنا و حضور مادی‌ شرط تحقق‌ اقامتگاه‌ نیست‌ و در عمل‌ گاهى‌ فرد در اقامتگاه‌ قانونى‌ خویش‌ حضور ندارد .

...

فهرست مطالب:

مقدمه

حقوق‌ بین‌الملل خصوصی:

مباحث حقوق بین‌الملل خصوصی

 اصول اقامتگاه :

معیارهای تعیین اقامتگاه:

تعریف اقامتگاه :

فواید بحث از اقا‌متگاه:

آثار اقامتگاه‌ در حقوق‌ بین ‌الملل‌ خصوصى‌:

مقایسه میان اقامتگاه وتابعیت:

تاریخچه اقامتگاه:

اوصاف‌ اقامتگاه‌:

انواع‌ اقامتگاه‌

برخى‌ از اشخاص‌ دارای‌ اقامتگاه‌ اجباری‌ هستند:

منابع

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 27 (طرحهای مزایای بازنشستگی) مقاله کنترل سطح قندخون بیماران دیابتی به کمک منطق فازی پاورپوینت گزارشگری ارزش افزوده پاورپوینت تحلیل و بررسی دانشگاه معماری (نمونه خارجی) دانلود فایل اکسل داده های شاخص 30 شرکت بزرگ بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 89 الی تیرماه 95