👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق مشکلات توسعه خدمات اطلاع رسانی کشاورزی کشورهای جهان سوم

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق مشکلات توسعه خدمات اطلاع رسانی کشاورزی کشورهای جهان سوم

تحقیق مشکلات توسعه خدمات اطلاع رسانی کشاورزی کشورهای جهان سوم

خدمات اطلاع رسانی کشاورزی برای کشورهای جهان سوم مشکلات، توسعه و دور نماها

مقدمه

مشکلات خدمات اطلاع رسانی در کشورهای در حال توسعه:

1- کارکنان:

2- ارتباطات

3- سازمان:

4- منابع:

5- وضع مالی

نقش خدمات بین المللی اطلاع رسانی:

دور نماهای آینده:

خلاصه

خدمات بین المللی اطلاع رسانی باید مراکز تخصصی را مورد حمایت قرار دهند و در توسعه آنها بکوشند تا به حد "مراکز عالی" واقعی ارتقاء یابند، بطوریکه در زمینه اطلاعات تخصصی خود در جهان مشخص شوند. (چیزی که فعلا" در مورد پاره ای از آنها می تواند مطرح باشد.) در خیلی از موارد، اگر مراکز ملی و منطقه ای بخواهند به این اهداف دست یابند، ضرورتا" باید به بهسازی ارتباطات داخلی و خارجی و هماهنگی خدمات بین کشورها یا مناطق اقدام کنند.

...

منابع درون متنی : دارد

منابع پایانی : ندارد

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله طراحی سیستم های ترمز و احیای الگوریتم روغن ترمز برای سیستم های الکتریکی و انتقال در وسایل نقلیه الکتریکی اصول موفقیت در کار افرینی مقاله تغییرات قانون بانكی قبل و بعد از انقلاب گزارش کاراموزی مراحل اجرای كار ساختمانی اقدام پژوهی چگونه می توانم وارونه نویسی وضعف املاء علی و حیدر را رفع كنم ؟