👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق حقوق زن در سیره و آموزه نبوی و اسلام

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق حقوق زن در سیره و آموزه نبوی و اسلام

تحقیق حقوق زن در سیره و آموزه نبوی و اسلام

حقوق زنان در سیره و آموزه های نبوی

حقوق اجتماعی و سیاسی در سیره و آموزه های نبوی

فهرست مطالب

مقدمه

حقوق و حیات اجتماعی زن در دنیای قدیم

وضعیت و حقوق زنان در جامعه ی عرب

تفاوت حقوق زن و مرد در اسلام (به طور مختصر)

1-جهاد     

2-شهادت     

3-زینت     

4-ستر (پوشش) حجاب     

5-دیه     

6-نکاح با غیر مسلمان      

7-نفقه     

8-طلاق     

حقوق زن در اسلام (حقوق عمومی)

1-همسانی زن و مرد از حیث ارزش وجودی     

2-برابری دختر و پسر     

3- اهلیت     

4-مالکیت     

5-ارث     

6-تحصیل     

7-اشتغال     

8-قضاوت     

9-شهادت    

10- آزادی عقیده و بیان    

11- مشارکت سیاسی     

حقوق اختصاصی زن در اسلام (به طور مختصر)    

1-آزادی زن در انتخاب همسر    

2-مهریه     

3-نفقه     

4-حضانت و رضاع     

5-حقوق معاشرت با زن     

6-طلاق     

حقوق زن در نظام جمهوری اسلامی     

نتیجه گیری     

منابع

========

مقدمه :

انسان از گذشته های دور تا به امروز در پی شناسایی حقوق خویش و در جهت تأمین و تضمین آن، همواره قربانی داده است انسان همان موجودی است که آفرینش وی در زیباترین شکل ممکن صورت پذیرفته و خداوند خود را نسبت به چنین آفرینش تحسین نموده و بر همین اساس جایگاه شایسته و اعمال امروز او مورد تأکید قرار گرفته است.

...

نتیجه گیری:

سبک نگارش در این تحقیق بدین صورت بوده است تمامی موضوعات به طور مختصر در مورد حقوق زمان بررسی و نگاشته شده است و برای رعایت قواعد ادبی و قواعد مقاله نویسی نتیجه ای را در پایان که از مطالب مندرج در تحقیق است ذکر شده تا رعایت اصول نیز شده باشد:

قضاوت زن: خلاصه آن که در برخی امور حضور زن نارواست نظیر جایی که مستلزم تماس نامحرمانه با نامحرم و مانند آن باشد این گونه موارد سهم مختص مرد است داوری زن در آن صحیح نیست.

...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت فصل هفتم کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه پارسائیان و اعرابی مقاله رابطه نماز و مدیریت مبانی نظری و فصل دوم پژوهش خود کار آمدی مقاله حمله قلبی پایان نامه مدیریت سامانۀ انرژی شهری بر پایۀ فناوری‌های تولید همزمان برق و گرما