👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق حقوق بین الملل منع شکنجه

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق حقوق بین الملل منع شکنجه

تحقیق حقوق بین الملل منع شکنجه

حقوق بین الملل درخصوص منع شکنجه

کلیات

پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، اهمیت آرمانهای مشترکی که در این اعلامیه تبلور یافته بود، اعضای جامعه بین المللی را بر آن داشت تا کوششهای مجدانه خود را به منظور واقعیت بخشیدن به اصول مندرج در آن به کار گیرند. از آنجا که حفظ حقوق و احترام آزادیهایی که به موجب این اعلامیه به تمام دولتهای جهان توصیه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بیشتر مسئولیتهای بس خیطرتر در قبال جامعه جهانی و همه کسانی بود که آرزو می کردند بزرگداشت مقام بشر شرایط مساعدی برای برخورداری از این حقوق و آزادیها فراهم آورد، رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابیر اجرایی و تبین موازین این اعلامیه بیش از پیش احساس گردید.

...

از جمله تعهداتی که دولتهای طرف قرارداد به منظور پیشگیری از وقوع شکنجه در قلمرو خود سپرده اند اتخاذ یک سلسله تدابیر تقنینی ، اداری و قضایی است. به موجب ماده 19 قرارداد ، دولتهای متعاهد باید ظرف مدت یکسال از تاریخ پذیرش قرارداد درباره تدابیری که در این زمینه اتخاذ کرده اند گزارشهایی تهیه و به کمیته ارائه کنند. دولتهای مذکور وظیفه دارند هر چهار سال یک بار درباره تدابیر جدید و پیشرفتهایی که در اجرای قرارداد حاصل کرده اند

...

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری ارتباط سازمانی، ارتباطات سازمانی پرسشنامه بیش فعالی و اتیسم نوا 2003 مقاله تاریخچه شنا پایان نامه تاثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) برعملکرد زنجیره تامین در سازمانهای تامین کننده قطعات خودرو کسب درآمد از گوگل ادسنس Google Adsense