👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق پیش بینی ضرر در مسئولیت قراردادی قهری

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق پیش بینی ضرر در مسئولیت قراردادی قهری

تحقیق پیش بینی ضرر در مسئولیت قراردادی قهری

پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری

فهرست:

پیشگفتار

فصل اول – کلیات

مبحث اول : مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ

مبحث دوم : موضوع مسئولیت مدنی

مبحث سوم : ارکان مسئولیت مدنی

فصل دوم – قلمرو و مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر

گفتار اول – قلمرو و جایگاه قاعده

مبحث اول : جایگاه قاعده در مسئولیت قرار دادی

مبحث دوم : گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد

گفتار دوم – مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر

مبحث اول : مبنای قاعده در مسئولیت قرار دادی     

مبحث دوم : مبنای قاعده در الزامات خارج از قرار داد

فصل سوم – اجرای قاعده پیش بینی ضرر

مبحث اول : اجرای قاعده پیش بینی ضرر در هر دو مسئولیت     

مبحث دوم – ضابطه تشخیص ضرر قابل پیش بینی     

مبحث سوم – استثنائات قاعده     

نتیجه

فهرست منابع

===================

بخشی از متن:

مبحث اول – مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ

الف – مفهوم مسئولیت مدنی

مسئولیت کلمه‌ای عربی است و معادل فارسی آن عبارت «پاسخگویی» می‌باشد که از لحاظ لغوی معنای واضح و روشنی دارد. در اصطلاح حقوقی نیز این عبارت از معنای لغوی آن دور نشده است. مسئولیت عبارت است از : پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که به او استناد داده می‌شود.

بنابراین مسئولیت مدنی عبارت است از : «التزام و تعهد شخص به جبران ضرر و زیانی که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است».

به بیانی دیگر مسئولیت مدنی قواعد ناظر بر جبران ضرر ناشی از فعل یا ترک فعل شخص است. ...

...

👇محصولات تصادفی👇

پروژه نقشه جزئیات عایقهای رطوبتی و حرارتی بام پایان نامه بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت گزارش کارآموزی بانک ملت شعبه شیروان کارآموزی کله پزی پایان نامه بررسی مقایسه حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی نرم در افراد 20 تا 30 سال