👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق مسائل اخلاقی مديريت و اسلام

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق مسائل اخلاقی مديريت و اسلام

تحقیق مسائل اخلاقی مديريت و اسلام

مسائل اخلاقی مدیریت و اسلام

  مطالعه تاریخ این نکته را بما ثابت می کند که یکی از مهمترین عامل موفقیتها و پیروزیها ، و یا شکستها و ناکامیهای جوامع بشری " عامل اخلاقی " بوده است. ملتی که حرکتهای خود را در چارچوب محاسن اخلاق به پیش برد، قله رفیع سعادت و پیروزی را فتح نمود و در هر جامعه ایکه فضائل اخلاقی قربانی رذائل شیطانی گردید سقوط و انحطاط دامنگیر آن مردم شد.

  قرآن کتاب آسمانی مسلمانان ، نمونه های فراوانی ، در جهت نمایش زیبائیها و زشتیها ، و نیز تأثیر هر یک از این نمونه ها در پیروزی و شکست امتهای پیشین را بیان داشته است که داستانها و قصص اقوام لوط ، هود ، صالح ، موسی سلیمان ، عیسی و ... بخشی از وقایع گذشته تاریخ بشر می باشد.

...

5- تواضع

  تواضع لباس زیبائی است که از بازار انسانیت باید خرید و این لباس که نشانه آدمیت آدم می باشد برقامت رسای کسانی راست آید که کلاس فضیلت را دیده باشند.

   انسانهای متواضع درختان پرباری را مانند که بهر مقدار میوه زیادتر آورند افتادگی و تواضعشان بیشتر خواهد شد، بعنوان مثال پیامبران را می توان شاهد آورد این بزرگ مردانی که از نظر علم و فضیلت ، سخاوت و شجاعت ، عصمت و عدالت و مجموعه خصلتهای ارزشمند معنوی ، سرآمد همه انسانهای جهان می باشند با همه این سرمایه های افتخار آمیز در تواضع و فروتنی نیز بهمان مقدار از دیگران جلوتر قرار دارند.

   زندگی پر افتخار پیامبر  عظیم الشأن اسلام بهترین گواه بر این مدعاست شخصیتی که از طریق وحی با ذات اقدس حق ارتباط دارد و پیام آور خداوند است، فرماندهی سپاه، امامت جمعه و جماعت، مرجع حلّ و فصل امور ، ملجأ بی پناهان و بسیاری از مسئولیتهای دیگر سیاسی و اجتماعی را برعهده داشت در همان حال پدری مهربان در خانواده ، شوهری دلسوز برای همسر، همکاری پرتلاش در محیط خانه ، همنشینی با صفا برای محرومان .. نیز بود.

...

👇محصولات تصادفی👇

مقاله مراحل تعلیم و تربیت انسان از کودکی تا جوانی پاورپوینت حاکمیت شرکتی مقاله معماری میر میدان ، معمار مفهوم گرای ایران طـرح درس طرح کارآفرینی تاسیس کافی نت