👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت همودینامیک و تغییرات شیمیایی خون

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت همودینامیک و تغییرات شیمیایی خون

دانلود تحقیق با موضوع آشنایی با همودینامیک و تغییرات شیمیایی خون، در قالب پاورپوینت و در 113 اسلاید

قسمتی از متن:

محل ساخته شدن سلولهای خونی

اگر زندگی جنینی را به سه دوره تقسیم کنیم تقریبأ در سه ماهه اول، محل ساختن سلولهای خونی کیسه زرده و کبد است. در سه ماهه دوم ،کبد ،طحال و غده های لنفاوی ودر سه ماهه سوم،که تقریبأ تا سن 5 سالگی ادامه خواهد داشت تمام مغز استخوانها مناطق اصلی گلبول سازی هستند.تا سن 20سالگی خونسازی در استخوانهای دراز به دلیل تبدیل مغز آنها به چربی متوقف می شود واز این پس تا آخر عمر خونسازی در مغز استخوانهای غشایی از قبیل : مهره ها، استخوان جناغ، دنده ها و استخوان لگن ادامه می یابد، اما سرعت خونسازی در همین استخوانها نیز با افزایش سن کاهش می یابد. در پاره ای از مواقع که کم خونی شدید وجود داشته یا مغز استخوان تخریب شده باشد، طحال از جمله احشایی است که شروع به گلبول سازی می کند که در ابن حالت از حد معمول بسیار بزر گتر می شود.

تخریب سلولهای قرمز خون

هنگامی که سلولهای قرمز از مغز استخوان وارد گردش خون می شوند در حال طبیعی قبل از تخریب بطور متوسط 120 روز در خون گردش می کنند. با وجود یکه سلولهای قرمز بالغ هسته نداشته و نیز دارای میتوکندری ها و رتیکولوم آندو پلاسمیک نیستند کماکان آنزیمهای سیتوپلاسمی دارند که می توانند گلوکز را با روند گلیکولیز متابلیزه کرده و به این ترتیب مقادیر اندکی آدنوزین تری فسفات بسازند. همچنین مقادیر اندک دیگری از ATP می تواند با استفاده با مسیری موسوم به شنت هگزوز مونو فسفا ت و بدنبال آن تشکیل اکسیداتیو ATP ساخته شود.

...

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع "همودینامیک و تغییرات شیمیایی خون" می باشد که در حجم 113 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارایه کلاسی رشته های علوم ورزشی ، تربیت بدنی و همچنین رشته های پزشکی مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علایم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

لیست مطالب موجود:

خون

محل ساخته شدن سلولهای خونی

گلبولهای قرمز

تولید گلبولهای قرمز

سیکل زندگی گلبولهای قرمز

تنظیم تولید گلبولهای قرمز

ویتامینهای مورد لزوم برای تشکیل گلبولهای قرمز

ساختمان هموگلوبین

اثر اسید فولیک بر روی بلوغ گلبولهای قرمز

متابولیسم آهن

انتقال و ذخیره آهن

دفع روزانه آهن

جذب آهن از دستگاه گوارش

تخریب سلولهای قرمز

آنمی ها

انواع آنمی

آنمی فقدان آنزیم G6PD یا فاویسم

آنمی همولیتیک اتو ایمن

پلی سیتمی

اثر آنمی و پلی سیتمی بر کار قلب

گلبولهای قرمز و ورزش

گلبولهای سفید (لکوسیتها)

انواع گلبولهای سفید

تعداد گلبولهای سفید

محل تولید گلبولهای سفید

مواد لازم برای تشکیل گویچه های سفید

دوران زندگی گویچه های سفید

صفات نوتروفیلها ،مونوسیتها و ماکروفاژ ها

دیاپدز

حرکت آمیبی

شیمیو تاکسی

چسبیدن به حاشیه (مارژیناسیون) و دیاپدز لکوسیتها از غشا مویرگی

فاگوسیتوز

سیستم ماکروفاژهای بافتی (سیتم رتیکولو آندوتلیال)

جواب ماکروفازها و نوتروفیلها به التهاب

تکثیر ماکروفاژها و جواب مو نوسیتها خط سوم دفاعی

ایوزینوفیلها

بازوفیلها

لوسمی

اثرات لوسمی بر بدن

آگرانولوسیتوز

پلاکتها

ترومبوسیتوپنی

گروههای خونی

سیستم Rh

فهرست منابع

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی روانشناسی اعتیاد مقاله آشنایی با بانك جهانی کارآموزی جهاد کشاورزی را بشناسیم اراﺋﻪ ﻣﺪل ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﮐﺎﻟﺖ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮا بررسی گیاه نخودبه صورت لاتین