👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق برنامه‌ ریزی و مدیریت پروژه صنعت ساخت

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق برنامه‌ ریزی و مدیریت پروژه صنعت ساخت

تحقیق برنامه‌ ریزی و مدیریت پروژه صنعت ساخت

برنامه‌ ریزی و مدیریت پروژه

فهرست

مقدمه 1

برنامه‌ ریزی و مدیریت پروژه1

تاریخچه مدیریت پروژه2

تعریف مدیریت 11

نظریه نقشهای مدیریتی 11

خلاقیت مدیران 13

مدیریت موفق و مؤثر 13

چگونه می توان مدیرموفق ومؤثری بود ؟ 14

مدیریت امروز14

مدیران آینده نگر 16

مدیریت پروژه19

تعاریف20

تعریف کار20

محدودیتهای سه گانه وسنتی21

مثلث مدیریت پروژه22

زمان22

هزینه23

کنترل متغیرهای پروژه24

دیدگاهها25

دید گاه سنتی25

نقش مدیران پروژه26

نقش مدیران پروژه درصنعت ساخت28

طبیعت صنعت ساخت 28

انواع پروژه های ساخت 30

ساخت واحدهای مسکونی 31

ساخت واحدهای آموزشی و تجاری 31

ساختمانهای مهندسی سنگین 32

ساخت واحدهای صنعتی 33

برنامه ریزی 33

تعریف برنامه ریزی 34

فلسفۀ و ضرورت برنامه ریزی 34

سازماندهی 34

تعریف سازماندهی 35

انواع مختلف سازماندهی 35

حوزه مدیریت فنی و اجرایی39

وظایف مدیر پروژه 46

روش های بهینه سازی پروژه عمرانی 46

وظایف سیستم مدیریت هوشمند ساختمان53

مدیریت امنیت ساختمان54

مدیریت اتفاقات خاص55

مدیریت حریق55

مدیریت انرژی ساختمان57

منابع58

مقدمه

برنامه‌ ریزی و مدیریت پروژه

چگونگی‌ «برنامه‌ ریزی و مدیریت پروژه» با یک رویکرد شش‌ مرحله‌ای‌  را بررسی می کنیم این‌ رویکرد شش‌مرحله‌ای‌، مسیری‌ را پیش‌ روی‌ مدیران‌ پروژه‌ قرار می‌دهد تا براساس‌ آن‌ بتوانند ‌مانند، یک‌ مدیر پروژه ، سطوح‌ بالای‌ سازمانی،‌ عمل‌ و تمام ‌ابزار لازم‌ را در زمان اجرای‌ پروژه‌ کنترل کنند

مرحله‌ی‌ اول‌: «برنامه‌ی پروژه» را برای‌ افرادی که از آن سود می‌برند توضیح‌ دهید و عناصر کلیدی‌ آن‌ را به‌ بحث‌ بگذارید

...

نقش مدیران پروژه درصنعت ساخت

اغلب توسعه های اخیر صنعت ساخت به افزایش حجم پروژه ها، پیچیده ترشدن مسائل فنی آنها، روابط و پیچیدگی های سازمانی آنها و افزون شدن قوانین و تقاضاهای دولتی مربوط می شود کمبود منابعی چون مصالح ، تجهیزات ، کارگران ماهر، افراد فنی ومشاوران نیز در این امر بی تاثیر نبوده است  هر روز بر قوانین دولتی مربوط به ایمنی طراحی و روشهای ساخت ، اثرات محیطی پروژه ها و قوانین کاری پرسنلی افزوده می شود مسائل فرهنگی و اقتصادی ناشی از تورم ، کمبود انرژی ، تغییرات الگویی واستانداردهای جدید نیز ازجمله واقعیات دیگر این صنعت هستند شکل یک ، مسائلی رابیان می دارد که صنعت ساخت با آن مواجه است  

...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی كتابخانه ی مجلس پاورپوینت گزارش‌ عملكرد مالی (استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 6) تحقیق جامع و کامل تئوری نمایندگی و کاربرد آن در حسابداری پروژه کارآفرینی مهد کودک دانلود پاورپوینت سیر تحولات نظریه های سازمان و مدیریت(فصل اول کتاب مدیریت عمومی الوانی)